حکمتیار : امیدوارم امارت اسلامی طالبان ازتصمیم اخیرریس جمهور امریکا استفاده درست داشته باشد | شهادت 

21st February, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

حکمتیار : امیدوارم امارت اسلامی طالبان ازتصمیم اخیرریس جمهور امریکا استفاده درست داشته باشد

ډيلي شهادت

2020-02-09

اميدواريم امارت اسلامى طالبان؛ با توجه به تصميم اخير رئيس جمهور امريكا؛ در مورد موافقتنامه ميان دو طرف؛ مواضع شان را در روشنايى همين انكشاف جديد تعيين نموده؛ و از اين فرصت استفاده درست داشته باشند. اين مطلب را حائز اهميت بگيرند كه ترامپ گفت: حتى اگر طالبان خواهان ادامه جنگ تا رسيدن به پيروزى باشند؛ امريكا از جنگ بيرون خواهد و نيروهايش خارج خواهد كرد!! يعنى كه تصميم خروج نيروها حتمى و غير مشروط است و حتى بدون موافقه با طالبان نيز اين كار را خواهند كرد.

قدم بعدى و اصلى در رابطه به صلح و خاتمه جنگ اين است كه مذاكرات بين الافغانى آغاز شود، طالبان نيز آمادگى نشان دهند و دولت، احزاب شامل دولت و خارج از آن نيز آماده شوند

آنان كه در اين سمت و سوى خط طالبان اند؛ با چند مشكل اساسى روبرو اند:

1- برخى خواهان ادامه جنگ و وضعيت كنونى، استمرار حضور نيروهاى خارجى و بقا در قدرت اند و در برابر تلاشهاى صلح سنگ اندازى مى كنند.

2- با مُعضَله نبود مرجع متفق عليه تصميمگيرى در باره قضاياى مهم ملى مواجه هستند.

3- مشكل نداشتن طرح اتفاقى در باره صلح را نيز دارند.

پيشنهاد ما به آنان چنين است:

اين طرف به اجماع سياسى در رابطه به صلح نيز و در باره سرنوشت انتخابات گذشته و آينده افغانستان نيز ضرورت دارند. بدون اجماع معتبر سياسى؛ اين طرف ميدان را خواهد باخت و با عواقبى بدى روبرو خواهد شد.'ډيلي شهادت'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st February, 2020