۲۶ دلو در کشور چه روزی است | شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

۲۶ دلو در کشور چه روزی است

2020-02-15

این روز ، نقطه عطف تاریخ جهان و روز بزرگ و بیاد ماندنی در کشور ماست زیرا قوای تا به دندان مسلح یکصدو هشتاد هزار نفری شوروی که در کشور ما تجاوز نموده بود در اثر رشادت و پایمردی ملت مجاهد ما ، هزیمت در مقابل مجاهدین را پذیرفته خارج گردید قوای مدحش شوروی در تفاهم با کمونیستان کشور در راس ببرک کارمل ، به کشور ما تجاوز نمود . در این روز آخرین قسمت از قوای شوروی که در افغانیستان باقی مانده بود از کشور خارج شد . این پوشیده نیست که ویرانی های زیادی در اثر تجاوز و جنگ ده ساله شوروی ها در عرصه های مختلف برای ملت و کشور ما بجا مانده است

گرچه ادعای شماری از طرفداران اتحاد شوروی سابق و کمونیستان ، مبنی بر این است که قوای شوروی خود ، افغانستان را ترک گفت ولی آزاد اندیشان و تحلیل گران سیاسی در سطح جهان و داخل کشور ، تآیید کننده این هستند که تجاوز قوای شوروی در افغانستان ضمن اینکه بمنظور اشغال و یکجا نمودن این کشور به اقمار تحت استعمار شان بود . جهت گسترش نظام کمونیستی اتحاد شوروی به سوی جنوب شرق اسیا و رسیدن به آبهای گرم و بحر هند ، نیز صورت گرفته بود ولی ایشان که تصور شان در سرکوب و اشغال افغانستان غلط برامد بجای سرکوب مردم افغانستان به مقاومت شدید مواجه شدند و طی چیزی کمتر از ده سال پای شان در این کشور در لجنزار گیر ماند و برعکس طی این مدت ، مبارزه مردم کشور در برابر اجنبیان روسی در حالی به پیروزی رسید که قوای متجاوز شوروی پانزده هزار کشته و سی و پنجهزار تن از نیرو های شان مجروح و در حدود سه صد تن از افراد شان مفقود الاثر گردید اقتصاد شان در اثر مصارف گزاف در کشور ما تضعیف شد تانک ها ، نفربر های زرهی و طیارات زیاد و بیشمار قوای شوروی در اثر جنگ و مقاومت مردم افغانستان تخریب گردید دیگر مجالی برای باقی ماندن در این کشور ، در خود ندیدند بعد از اینکه طی این مدت ، چندین فیصله نامه سازمان ملل متحد را مینی بر خروج شان از کشور نادیده گرفته بود بالآخره تلفات دور از تصور شان ، تضعیف بیش از حد اقتصاد شان و روز افزون شدن قدرت مجاهدان و مقاومت گران کشور باعث گردید تا خود پیشنهاد تشکیل جلسه ای را بنماید که جوانب ذیدخل مانند آمریکا ، شوروی ، پاکستان ، ایران و نماینده سازمان ملل در آن اشتراک داشته باشند تشکیل آن جلسه را در ژنو پیشنهاد نمود کی طی آن علی الفور خروج عساکر خود را طی شش ماه و در سه مرحله پذیرفت تجاوز شوروی ها نتنها در افعانستان تلفاتی عظیمی را برای آنها بار آورده بود بلکه وضعیت را در خود اتحاد شوروی نیز به بحران کشانیده بود همان بود که پس از خروج قوای شوروی از افغانستان ، اتحاد شوروی روز به روز بسوی بحران رفت و حتی وضعیت بجایی رسید که رییس جمهور وقت اتحاد شوروی ، گرباچوف تمام تشکیلات اتحاد شوروی را ملغی اعلان نمود و در نتیجه ، کشور های هژده گانه ایکه اتحاد شوروی را تشکیل داده بود غیر مستقیم به استقلال رسیدند و اعلان آزادی نمودند متعاقباً همه حکومت های کمونستی ساخته شده در اثر مداخلات اتحاد شوروی در سایر کشور ها به سقوط مواجه شدند دیوار برلین که در قلب آلمان مرکز آن ، برلین را به دو نیم تقسیم نموده بود تخریب گردید دو کشور آلمان شرق و آلمان غرب دو باره با هم یکجا گردیدند حکومت کمونستی یمن شمالی سقوط نمود و دو باره هر دو کشور یمن جنوبی و یمن شمالی مدغم شدند حکومت های کمونستی دیگر در کشور های مانند رومانیا ، یوگوسلاویا ، چک و سلواکیا ، بلغاریا ، مجارستان و غیره همگی سقوط نمودند و حکومت های غیر کمونستی در ان کشور ها روی کار آمد در افغانستان نیز حکومت دست نشانده کمونستی با پایه های لرزان ، طی مدت چهار سال باقی ماند و سپس بدست پرتوان مجاهدین سقوط نمود .

لذا با صراحت گفته میتوانیم که قوای اتحاد شوروی در اثر مقاومت مجاهدین کشور که تلفات دور از تصور برایشان ببار آورده بود با رسوایی های تمام شکست خود را پذیرفت و با سرافکندگی و رسوایی سبب اخراج شان از کشور گردید این روز را گرامی میداریم و به عنوان تاریخی ترین روز در کشور از آن استقبال مینماییم . چنانچه می بینیم اشغال کنونی کشور توسط آمریکا هم آخرین روز های خود را طی میکند و زود است که انشاءالله شاهد ختم این اشغال هم خواهیم بود.

شاد باد روح شهدای جهاد و گرامی باد یاد خاطرات فراموش نشدنی لحظات قربانی شوندگان راه آزادی .
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020