مسؤولين ارگ و سپيدار، دو ويروس كرونا در سياست و بحران كشور ! | شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

مسؤولين ارگ و سپيدار، دو ويروس كرونا در سياست و بحران كشور !

عبد البصير كاكړ

2020-03-24

روز قبل توصيه داشتيم ، در مورد ويروس كرونا و از همه خواستيم كه در شرايط كنونى اين ويروس خطرناك را از همه مسائل در أوليت قرار بدهيم ؛ ولى سياست و بحران كنونى در كشور كمتر از كرونا بوجود آمده ، نبوده و خواستيم چند جمله مختصر تبصره كوتاه در مورد ويروس كرونا سياست ، در ارگ و سپيدار داشته باشيم.

تبصره رسانه ها مبنى بر اينكه مسؤولين ارگ حتى كرونا را سياسى جلوه دادند و در مجالس ارگ ، وزير صحت عامه حضور نداشته و طورى به نظر ميرسد كه افراد نزديك به رئيس جمهور و شوراى امنيت و چند فرد انگشت شمار هر كاره و مسؤول همه مسائل باشند ، اين در حاليست كه وحيد عمر مشاور رئيس جمهور در امور عامه و داود سلطان زوى در هر موضوع به رسانه ها حاضر و جوابگو و تحليلگر ارگ به نظر ميرسند.

شما بخاطر داريد، كه بعد از مشكلات ، تقلب و تطميع انتخاباتى و نتائج انتخابات و پروسه تحليف از آدرس ارگ و سپيدار ، استاد سياف و حامد كرزى نشست هاى پيهم با اشرف غنى و عبدالله قبل از مراسم تحليف و بعد از مراسم تحليف داشتند و طى چندين نشست ، هيچ يك از طرفين بخاطر منافع ملى و مردم رنج ديده حاضر نشدند كه از موضع و موقف قدرت و كرسى خويش عدول كنند.

قصر سفيد و يا واشنگتن كه حامى اصلى و يا در حقيقت مالك اصلى "ارگ و سپيدار " بوده و عملاً كشور ما در اشغال آنها قرار دارد و از وضعيت بوجود آمده خوشنود به نظر نمى رسند چون از لحاظ مالى ارگ ، سپيدار و همه سياسيون ، رسانه ها و فعالان مدنى را كمك و حمايت مالى و تسليحاتى دارند ، در اوائل با وساطت استاد سياف و حامد كرزى سعى كردند تا اين موضوع منسوب به افغان ها و از طريق افغان و مجالس بين سران سياسى افغان ها حل شود و راه مناسب و معقول برايش جستجو كنند ؛ ولى از اينكه نشست سران سياسى نتيجه در قبال نداشت بالاخره ديروز پمپو وزير خارجه امريكا بكابل تشريف آوردند و با سران ارگ و سپيدار نشست هاى مشترك و جداگانه داشتند.

تا هنوز از طريق رسانه ها و منابع ديگر واضح و روشن نشده كه نتائج سفر و نشست محترم پمپو با محترم عبدالله و جناب اشرف غنى چه بوده و تبصره هاى روى مشاركت هر دو در مورد صلح و حكومت آينده به نظر ميرسد.

رسانه هاى متعبر داخلى و خارجى در اين مورد نيز به حاشيه رفتند و فقط از كاسته شدن كمك هاى مالى قصر سفيد ياد آور شدند.

ايالات متحده امريكا ، بعد از ويروس كرونا و انتخابات پيش رو رياست جمهورى و وضعيت اقتصادى داخلى در يك حالت ركود و سكوت قرار دارد كه عواقب آنرا قبل از وقت نميتوان پيشگوئى كرد ؛ ولى وضعيت بوجود آمده از ويروس كرونا اين كشور را در يك وضعيت اقتصادى زشت و مخرب قرار خواهد داد و يكى از عوامل كاسته شدن حمايت مالى قصر سفيد به افغانستان ، شايد هم همين وضعيت اقتصادى فعلى باشد.

حرف اخير و كوتاه سخن اينكه ، ارگ و سپيدار با وجوديكه عده يى از سران سياسى با اشاره قصر سفيد وساطت هاى داشتند ؛ ولى بدون نتيجه مثبت خاتمه يافت اين مرتبه اگر به حرف وزير خارجه امريكا و نماينده خاص قصر سفيد گوش بفرمان شوند و مشكلات بوجود را با وساطت مستقيم پمپو نكته پايان بدهند ، بينى نيمه خميرى كه در قبال سياست و حكومت دارى داريم در تاريخ معاصر براى يك مرتبه ديگر شرم سارى ديگرى تكرار خواهند شد.

 'عبد البصير كاكړ'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020