پیشنهاد چند برای متعهدین! | شهادت 

28th May, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

پیشنهاد چند برای متعهدین!

حامد عزیزی

2020-04-06

حزب یک مکتب عقیدتی و فکری است که به مثل دانه های تسبیح با همدگر بر مبنای عقیده و فکر مشخص مکتبی گره خورده اند .

اما وقتی میگوییم که حزب مکتب است، فراموش نکنیم که مکتب دارای صنوف مختلف است و هر صنف شاگردان مختلف و دارای استعداد های گوناگون است  ، اول نمره ها هم دارد ، کامیاب ها هم دارد ، مشروط ها هم دارد و ناکام ها هم ..

اساتذه هم به تناسب استعداد شان نیز گوناگون است و هر یک بر مبنای استعداد فکری شان از مکتب عقیدتی شان ، تعبیری دارند .

بدین لحاظ یک مکتب عقیدتی در درون خوداستعداد ها، تعبیر ها ،فکر های مختلف را بار اورده، در ین میان تجربه، سن و سال مبارزاتی ، هم رولی خودش را دارد.

فلهذا در حزب میلیونی مااین همه فاکتور ها( اختلاف استعداد ، لیاقت و کار ایی ، مدیریت و تجربه ، سن و سال مبارزاتی ، اختلاف تعبیرها )  را باید مدنظر داشت ، این اختلاف فاکتور ها باعث ابراز نظرهای مختلف میگردد، وبرای ابراز نظر اصولی هم وجود دارد ، که در میان همه مکاتب فکری مبارزاتی ، اصل مکتب قرآنی از همه جامعتر به نظر میخورد، مثلا قران می فرماید :

ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه .

بدین لحاظ  از دید قران:

۱_ ابراز نظر بر مبنای حکمت باشد .

۲_اصولی، مستند و مستدل باشد .

۳_ عام فهم و دور از لفاظی و کلمات دو پهلو باشد .

۴_ابراز نظر با آنکه جنبه انتقادی دارد ، منجر به اصلاحی یک بخشی از مشکل گردد .

۵_ ابراز نظر ، شخصی نباشد و مبنای عقده و دلبدی نداشته باشد.

۶_ ابراز نظر با صیغه های غایب، مزین باشد ، طوریکه مخاطبش خاص نباشد، ولی در نتیجه باعث اصلاح شخص معین  یاحلقه خاص گردد.، مثلا کافی است : که بگوییم نه باید امور حزبی موروثی گردد، تا اینکه از فردی و اشخاصی نام گرفته شود .

۷_ عفت کلام و قلم مهم است .

۸_ ابرازنظرجنبه وصفی داشته باشد نه حکمی . یعنی انتقاد خود را با کلمات مناسب و صیغ عام غایب  ، وصف و استدلال کنیم و حکم صادر نکنیم ، واز خود در هر مورد قاضی نه سازیم .

۹_ ابراز نظر نه باید شخصیت کسی را مستقیما مورد حمله قرار دهد .

این همه اصولی است که قرآن برای کار برش تعلیم میدهد.

حال، حزب اسلامی که خود یک مکتب عقیدتی و فکری است و از رهنمود های قرآنی الهام میگیرد، پس متعهد باید این اصول را مراعات کند .

در غیر ان، این بگو مگو های شخصی ، افتراق ها ، عقده ها و کینه ها ، دشنام هام ، تجاوزبه حریم شخصی و خانوادگی، وبالاخره دشمنی هارا بار می آورد  ، و   صف واحد عقیدتی ما را هنوز به شکست و چند پارچگی مبدل می سازد ، چیزیکه همین اکنون ، دست یکی در گریبان دیگراست !

ایا ممکن نیست همه ی مان به یک نقطه وصل تبدیل گردیم تا فصل ؟'حامد عزیزی '   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th May, 2020