واه ! زورهم ، قالب ندارد ! | شهادت 

28th May, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

واه ! زورهم ، قالب ندارد !

حامد عزیزی

2020-04-08

اقای غنی ریس اداره سرگردان و تقلبی کابل طبق فرمانی در 19 فبروری سال جاری ، بخش عواید، گمرگات و خزانه‌داری و بودجه که به عنوان حوزه اصلی کار وزارت مالیه به شمار می‌ر فت، به ‌حیث واحدهای مستقل از این  وزارت جدانموده  و با دورزدن وزیر مالیه و معین این وزارت‌خانه، مستقیما به دفتر رییس‌ جمهور، مکلف به گزارش‌دهی شده است. مشاور ارشد رییس جمهور از امور این سه اداره نظارت خواهد کرد.

که صدور این فرمان نگرانی های را میان جهت های داخلی و خارجی را به میان  آورد ، از جمله معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی «تجزیه وزارت مالیه» افغانستان به سه اداره و انتقال صلاحیت‌های آن به ارگ ریاست جمهوری را نگران‌کننده خوانده است. در بیانیه خانم ویلز آمده است : که حکومت افغانستان با جداکردن بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده وزارت مالیه و قراردادن آن‌ها تحت کنترل ارگ ریاست‌جمهوری، در حال ناقص‌کردن این وزارت‌ و تضعیف یکی از موثرترین نهادهای کشور است.

که متعاقب این گزارش از سوی بادار، آقای غنی  امروز فرمانش را پس گرفت و همه بخش های تجزیه شده ، دوباره به وزارت مالیه ملحق گردیدو غنی نشان داد که تا چه حد در برابر اشغالگران مطیع و گوش به فرمان است و نسبت به هموطن اش نهایت سنگدل و غیر قابل انعطاف .

آقای غنی که خودرا مفکر دوم جهان و تیوری سن طراح افغانستان جدید می داند ، بارها در عرصه های گوناگون خطوط سرخ تعیین نموده ، ولی دیری نگذشته که به اثر کمی فشار و حتی یک تلفون و بیان تویتی به سطح سفیر یا معاون وزارت کشور بادار ، در خود توان مقاومت را ندیده ، خطوط سرخ به زرد مبدل و زردآبه هم از پاچه روان  میگردد.

بلی ، همه میدانیم که اشغال چگونه اثراتش را دارد و کسانی که تا هنوز قانع نیستند که کشور اشغال است ، یک بار از حال و احوال غنی جویا شوند و فقط یک سرگوشی نمایند که جناب رییس جمهور حال تان چطور است ؟

همان متل قدیم است که زور قالب ندارد ! کسی که از هیچ ، پیچ ساخته شود و پوقانه وار پف شده ، پندانده شود ، دور نیست که با یک تماس سر سوزن ، دوباره همه هیچ خواهد  شد !

آیا تاریخ بارها تکرار نمیگردد !  برای هر دوره ی شاشجاعی را بیازماییم ! ولی خوشبختانه که برای هر فرعونی موسی ی هم است !

این است روال زندگی دنیا !  پس اختیار به توست کدام راه قشنگ است ! راه آزادگی یا زندگی در زیر درفش اشغال و غلامی !

فاعتبروا یا اولی الابصار !'حامد عزیزی '   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th May, 2020