تحلیلی بر توافق سیاسی دو تیم غنی و عبد الله ! | شهادت 

7th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

تحلیلی بر توافق سیاسی دو تیم غنی و عبد الله !

حامد عزیزی

2020-05-18

بعد از مراسم پرطمطراق و تشریفاتی و سوگند های دروغین و همزمان در ارگ و سپیدار و تهدید و تخویف همدیگر ، تبادله طرح ها وچنه زدنی ها ، سر انجام پس از دو ماه واندی شاخ و شانه کشی به انعقاد مراسم نهایت ساده و بی سر صدا که جز شماری محدودی ازسیاسیون ، نه از دپلوماتی و سفیر خبری بودو نه از جمعیت و هواداران اش و نه هم از هورا کشان حتی تا معاونین هر دوتیم در مراسم ایفای توافقنامه حضور نداشتند .

با در نظر داشت فضای مجلس و و ضعیت خجل زده غنی و عبد الله و حضور کمرنگ اعضای بر جسته هر دو تیم می توان به نکات ذیل اشاره نمود :

1- تعبیر تیم غنی  ازین توافق سیاسی ، مشارکت سیاسی بوده که طی آن حکومت دارای قاعده وسیع و یک رأس ( رئیس جمهور و یک یک نفر معاونانش ) میباشد ، نه به معنی تقسیم قدرت میان دونفر . چانچه صالح در مراسم بازدید از بازماندگان حادثه اخیر در ننگرهار تاکید داشت ، که اگر قدرت میان دو تیم تقسیم گردد ، وی حاظر به استعفا خواهد بود و آقای عطا نور یک قدم فر اتر گذاشت ، این توافقنامه را نوعی گدایی از جانب عبد الله تعبیر کرد .

2- تعبیر تیم عبد الله ازین توافقنامه تقسیم قدرت پنجاه ، پنجاه  از رأس تا قاعده است طوریکه ریاست مصالحه با پروتوکول و بودیجه مستقل و تشکیلات و اختیارات وسیع و معرفی نیمی از  وزراء و والیان و ریاست های مستقل و.... و اعطای رتبه مارشالی به دوستم  به خاطر لواطتش ، از مواردی است که تیم عبد الله به آن استناد می ورزند و اظهار برندگی می نمایند و اذعان دارند که گویا تا حدی به خواسته های شان رسیده اند .

3- تعبیر طالبان ازین توافق ، حل بحرانی انتخاباتی فی مابین عبدالله و غنی بوده که طالبان آنرا به رسمیت نمیشناسند . از دید طالبان این تشکیلات مثل شورای عالی مصالحه یک تشکیل حکومتی و جزء آن است و طالبان با حکومت فعلی بنام حکومت ،  داخل مذاکره نخواهند شد ، بدین اساس شورای عالی مصالحه مثل سایر نهاد های حکومتی نزد طالبان رسمیت ندارد .

حال که سه تعبیر ازین توافق وجود دارد ، بنابر دلایل آتی این موافقتنامه به بند ریگی یا خانه عنکبوت میماند که هر لحظه احتمال سبوتا ژش است :

1- چند پارچگی تیم غنی ، طوریکه دو معاونش و عطا محمد نور ازین توافق راضی نیستند و عدم حضور شان در مراسم دلیل این ادعا است و علاوتا هوادران غنی وی را به نوع معامله و خیانت متهم می نمایند ، چیزیکه بارها غنی وعده سپرده بود که دیگر دوره حکومت وحدت ملی تکرار نخواهد شد ،  مگر تکرار گردید که باعث خجالتی سیاسی غنی شده .

2- عین قضیه در تیم عبد الله جریان دارد  که حتی اعضای برجسته جمعیت مثل صلاح الدین و اسماعیل خان ، برادران مسعود و سایرین ازین کار عبد الله راضی نیستند و در مراسم نیز شرکت نداشتند. بناء عبد الله متهم به نوع معامله گری  بوده و وی را خاین به اهداف تیم میدانند .

3- در متن توافقنامه به کدام ضمانت اجرایی اشاره نه شده ، هر لحظه احتمال نقضش میرود ، ودر صورت نقض ، فقط به یک کمیته شش نفره اشاره شده که صلاحیت اجرایی ندارند ، در حالیکه در سال 2014 حد اقل بوسیله جان کیری و نمایندگان ناتو و یونوما تضمین شده بود و این موافقتنامه با میانجیگری کرزی و سیاف به میان آمده .

4-  غنی می خواهد با این توافق ،  عبد الله و دوستم را در برابر طالبان استعمال نماید وبدین شکل جلو صلح با طالبان را بگیرد ، که درین صورت مجبور خواهد بود که به متن موافقتنامه عمل نماید ، در غیر آن چانسی وجود دارد که عبد الله وتیمش چراغی سبزی به طالبان بدهند ، وعمر حکومت غنی را کوتاه سازد .

5- عدم کنار آمدن طالبان با این شوری، مشکلی دیگری است که فرا راه این توافقنامه قرار دارد ، که درینصورت این شورا با این کر وفرش فقط به معاش خوران بی مضمون مبدل خواهند شد ، زیرا طالبان هر حر کتی را که حکومت در آن نقش داشته باشند نمی پذیرند و معلوم است که شورای عالی مصالحه یک نهاد حکومتی است .

با در نظر داشت نکات فوق ، گفته می توانم که آئنده تاریک در پیش رو بوده ، ویروس کرونا ، تشدید جنگ ها ، و کشمکش های داخلی بر سر مقرری ها از مواردی خواهد بود که مضمون سر سفره هر افغان را تشکیل خواهد داد ، بازار تابوت سازی گرم خواهد شد ، چون غنی تابوت ساز برای امرارقدرتش تا پنج سال آینده پلانگزاری نموده و بند ، بند آنرا زیر پا خواهد کرد  و عبد الله  را هم پشت نخود سیاه روان خواهد کرد ، چون غنی درین عرصه تجربه عهد شکنی دارد ههههه .

ویانا ، مای 2020'حامد عزیزی '   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

7th July, 2020