اگر جنگ ما مبنای قرانی دارد ، ادامه آن باید مطابق دساتیر قران باشد | شهادت 

7th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

اگر جنگ ما مبنای قرانی دارد ، ادامه آن باید مطابق دساتیر قران باشد

حامد عزیزی

2020-05-20

مراکز و بارک های نظامی امریکایان و ناتو و هم چنان مراکز جاسوسی شان در مرکز و ولایات کشور مشخص و معلومدار است ، مگر حمله انتحاری  به زعم شان فدایی،  یا بر مساجد کشور صورت میگیرد ، یا به شفاخانه ها ویا هم در اماکن عبور ومرور عامه !!؟؟

در مسجد و شفاخانه و راه های عبور و مرور کشور کی ها کشته و زخمی شدند ؟ افغانها .

اطفال شان یتیم و زنان شان بیوه و بی سرپرست . از آن طرف هم چندتا افغان کشته شد ، آنان هم با عین سرنوشت گرفتار شدند ، از یتیمان و زنان بیوه آنها کی سرپرستی میکند ؟

در نتیجه خون خودمان را به دست خودمان مگر به خاطر منفعت دیگران و اشاره اجانب وسلاح کافران میریزیم ، آیا حور و غلمان جنت فقط منتظر افغانان است ؟ آیا فقط افغانان برای جنت ودوزخ پیدا شده اند ؟ اگر جنگ  مقدس باشد ، خون انسان هم مقدس تر است ، اگر جنگ ما مبنی قرانی دارد ، ادامه آن هم باید مطابق دساتیر قران باشد ، هر حرکت و بر نامه جنگی ما از روش جنگی رسول خدا باید سرچشمه گیرد ، سیرت رسول الله به ما می آموزد : که مساجد ، معابد و تکایا ، کلیسا مورد حمله قرار نگیرد ، زنان ، اطفال و پیران و مریضان و کافرانی که شامل در جنگ نیستند مورد حمله قرار نگیرد ، دام ودرخت و زراعت و مکتب و پلچک و کلینیک و منابع وراه های عام المنفعه مورد هدف قرار نگیرد ؟ ولی متاسفانه ما میبینیم که از اسلام به فرسخ ها فاصله داریم ، جای تعجب است کسی را که تو مباح الدم می پنداری واز دید تو کافر است ، مگر در مسجد مصروف نماز خواندن است وتوی که دعوی مجاهد بوددن و جنتی بودن را داری بدون ادای نماز جمعه به حور وغلمان رسیدی ! اگر جهاد فرض است ، ادای نمازهم جهاد اکبر است که حکم نماز خوف در همین مواقع است ، رسول الله و اصحاب کرام نماز شان را در هیج موقعی ترک نکرده اند ، از ینکه بنابر قاعده شرعی انما الاعمال بالخواتیم ، خودت بدون نماز از دنیا رفتی و کسی را که کافر و مباح الدم میگفتی در حال سجده و رکوع و ادای نماز وراز و نیاز با خدایش ازین دنیا رفت ، کی خساره کرد تو یا جانب مقابلت ؟

فلهذا از عملت معلوم میگردد که آنچه را شعار میدهی در میدان عمل به آن پابند نیستی ، حکومت فعلی کابل را دست نشانده و مزدور امریکا میگویی مگر خودت به شمول امریکا با یک درجن کافران دیگر در ارتباط استی ، امروز یک قدرت موازی با حکومت فعلی خود تانرا قلمداد میکنی ، پس شما ازکجا تغذیه میشوید ،  از کجا تمویل و تجهیز و اکمال و اعزام میشوید ؟ روس ، امریکا ، چین ، پاکستان یا ایران !؟ یا اینکه مار هستید خاک میخورید ؟ یا جن هستید که در فضا مثل هوا زندگی میکنید ؟ یا پیامبر هستید که ملایک به کمک تان می آید ؟ که هیچکدام از اینها نیستید ! فقط افراد و مزدوران کرایی هستید که به خاطر منافع اجانب و پیشبرد مقاصد نیابتی دیگران و پول و امکانات کافران ، بنام جهاد و اشغال کشور ، دارید خون افغان را میریزید ، وطن و خانه افغان را خراب میکنید . اگر حکومت فعلی دست نشانده است و مزدور است ، که است  . تو هم مزدور تر استی ، کدام تقدس و مرغوبیت دینی و ملی نزد افغانها نداری ؛ نوش جان کافران که از بد مستی و جهالت شما حظ و لذت میبرند ودر غوندی خیر نشسته نظاره میکنند ! ؟ فاعتبروا یا اولی الابصار .

اتریش،  20 مای  2020'حامد عزیزی'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

7th July, 2020