ضرورت بحث، فصل و ابتکار جدید - قسمت سوم | شهادت 

4th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

ضرورت بحث، فصل و ابتکار جدید - قسمت سوم

انجنير عيسی

2020-06-27

پیشنهاد به بزرگان سیاسی ح مقیم اروپا

شکی نیست که حزب اسلامی افغانستان در اروپا افراد بسیار بااستعداد و شخصیت های مهم جهادی، سیاسی، علمی و مبارز علیه اشغالگران دارد و فعالیت های بسیار تاریخی انجام دادند. که نباید در ذهن نسل جوان حزب  فراموش شود.

* حالا هم این بزرگواران میتوانند با اندکی حرکت سیاسی کارهای بزرگ را براه بیاندازند.

* شرایط سیاسی کشور و بن بست ان ایجاب میکند، که بزرگان ح مقیم اروپا در دو یا سه هئیت به دفتر سیاسی طالبان در قطر با بزرگان طالبان باب صحبت را رسما شکل دهند، زیرا طالبان حالا یک طرف قضیه سیاسی کشور اند هئيت های کشور های بزرگ رسمی به دفتر سیاسی طالبان بالا و پاین میشوند.

* در زمان جهاد علیه اشغالگران اتحاد شوروی شخصیت های دلسوز کشور از نظام ظاهر شاه (مرحوم داکتریوسف، مرحوم داکتر ابوی، مرحوم داکتر حامد، مرحوم داکتر حبیبی، داکتر توفیقی،،،،،،) بار ها فردی و یا جمعی نزد رهبران جهادی به پاکستان سفر داشتند و نظریات خوب و ملی خویش را ارایه میکردند با مصارف تکت و سفر خرچ شخصی شان جهت منافع ملی کشور می رفتند و بعضی اوقات اگر برخورد منفی صورت میگرفت باعث شکست اراده شان نمی شد.

* امروز بزرگان حزب شخصیت های جهادی و ملی کشور اند.

نباید به پیام های خشک و تر واتساپ اکتفا نمایند و تنها با نظریات خوبشان بدون حرکت منتظر تغیرات عمیق باشند.

کاش این قوت، استعداد، علم، تجربه مبارزه و شهرت ملی شانرا جوانان میداشتند.

* بزرگواران و شخصیت های با فهم حزب مقیم اروپا میتوانند با سیاسیون طالبان در قطر صحبت کنند

- نزدیکی حزب و طالب را صحبت کنند.

- مشوره های خوب را به بزرگان  طالب ارایه نمایند.

- همکاری های لازم را برایشان پیشنهاد نمایند.

 

و یک بحث جدید

هر برادرحق دارد که منافع شخصی (در دنیا حسنه و فی الاخره حسنه)، منافع حزبی، منافع ملی و اسلامی را هم مدنظر داشته باشند.

 

دو مطلب مهم .

الف-  من برای خود اجازه ترتیب و تشکیل هئيت ها را داده نمیتوانم. و نه هم صلاحیت دارم.

اما اجازه ارایه نامهای شخصیت های بزرگ ح و پیشنهاد معقول را باید داشته باشم. هر کس حق دارد که نامهای مهم سیاسی کشور را ذکر نماید.

ب- اولا برادران بزرگ همه میتوانند ارتباط با طالبان در قطر و زمینه سفر را مساعد نمایند

اما در صورتیکه  اجازه داشته باشم: رفتن هئيت به قطر با بزرگان طالبان، هوتل، تکت دعوت یا با تخفیف از اداره هوایی قطر و حکومت اش صحبت نمایم.

قط پیشنهاد است

بزرگان و شخصیت های مهم سیاسی حزب مقیم اروپا در دو یا سه وفد به بزرگان طالبان در قطر مطالب مهم را برایش صحبت نمایند. این بزرگواران عبارت اند از:

- محترم مهاجرزاد معاون اسبق صدراعظم، رئیس اسبق بخش اروپا برای افغانها، ترک وعرب معاون اسبق سیاسی حزب در پاکستان، رېیس فعلی حزب در المان عالم و امام مسجد، در رشته سپورت مقام درجه یک کاراته داشت.

- محترم استاد سعید رئیس اسبق ریاست فرهنگی و نطاق  حزب وزیراسبق، عالم، نویسنده، مسلط به پنج زبان، رئیس اسبق بخش اروپا حزب رئیس کمیته صلح در اروپا.

- محترم استاد خبیب سادات ریس اسبق جوانان حزب، امام مسجد، دعوتگر، شخصیت عالم، مبتکر برنامه های اسلامی در اروپا و امریکا برای افغانها بیش از ده هزار بیننده برنامهایش هستند.

- محترم د. حلیم مسئول اسبق حزب در المان، مسئول اسبق  ح در ایران، نماینده افغانها اروپا در شوری حکومت موقت در پاکستان. عضو کمیسون صلح در اروپا، متخصص طب عملا سه کلینک را پیش می برد، شخصیت عالم و سیاسی کشور.

- محترم استاد طوطاخیل ریس اسبق ارتباطات حزب د رالمان، ریس دفتر بازسازی افغانستان در المان. ترجمان رسمی لسان المانی، ارتباطات مهم با سیاستمداران المان بسویه رئیس جمهوران. عضو شوری تصمیم از فاکولته رشته پولیسی در المان مقام درجه یک را دروقت اش حاصل نموده بود، خدمات هزارها افغان پناهنده را انجام داده است، در وقت اشغال امریکا به افغانستان ازطرف مقامات درمقابل چک سفید اجرای وظیفه را ایمانا رد کرد.

- محترم استاد نادر رئیس اسبق ح در المان، دکتورا در اقتصاد از المان گرفته، از دوستان و اقارب  شهید انجینر نصرتیار و از جمله دوستان مشر محترم.

- محترم استاد خلج مسول اسبق ح در اطریش، از مسولین اسبق دفتر تبلیغات مجاهدین در المان، خدمتگار در مراسم مختلف اسلامی  و تدفین مسلمانها در المان، عضوی شوری مرکزی و همیشه فعال.

- محترم انجینر عظیم آبرومند مسول اسبق در دفتر ح و تبلیغات مجاهدین در المان، ترجمان مشرمحترم در المان، نطاق کمیسون صلح، شخصیت علمی نویسنده صدها مقاله المانی و دری.در رشته انجینری در المان تخصص خاص را بدست اورده است.

- محترم نیاز صاحب مسول اسبق مالی حزب و دفتر تبلیغات در اروپا از خانواده شخصیتهای مهم جهادی، علمی و مخلص در المان، معاون ح در المان.

- محترم د. سید عمر از شخصیت های مخلص، نویسنده و همکار بسیار زیاد در برنامه های دعوتی، و خدمات به خانواده های ایتام و شهدا، رئیس معاینه خانه در المان .

- محترم ف. نادی از مسولین سابق حزب و دفتر تبلیغات مجاهدین در المان، تجار در المان، در رشته سپورت در المان شهرت و مقام خاص حاصل نموده بود، برنده ده ها مسابقه بود.

- محترم استاد مودودی از مسئولین اسبق حزب در یکی از شهر های مهم المان، شخصیت عالم و امام.

 

با احترام

ادامه دارد...'انجنير عيسی'   سرمقالی
پخواني سرمقالي

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th July, 2020