لیکنی | ډیلې شهادت 

7th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیټولی لیکنی

مکثی بر گزارش ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نصاب تعلیم معارف افغانستان

دکتور فضل الهادی وزین

 روز پنجشنبه ۱۲ سرطان سال جاری نهادی بنام  "انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان " گزارشی را باعنوان "ریشه یابی رادیکالیسم دینی در نصاب تعلیمی معارف افغانستان" نشر کرد.

من پس از مطالعه دقیق گزارش مذکور به این نتیجه  رسیدم که:

 ۱-هرچند گزارش نامبرده عنوان "تحقیق و پژوهش "را دارد اما در حقیقت، با معیار های تحقیق و پژوهش علمی در اکثر موارد بیگانه است و متأسفانه،  نویسنده، ایدیتران و ناشر گزارش، امانت علمی و اصول و معیار های تحقیق را قربانی انگیزه ها ،تعصب، . . . تفصیل

پخواني لیکنی


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

7th July, 2020