تفصیل | ډیلې شهادت 

6th June, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

شبیخون بى پيشينه در تالار اورانوس

فریدون افراسیابی

2018-12-01

با وجود خشونت ها، سفر صلح نزديک و برگشت ناپذير است

عذر بدتر از گناه

درست پس از اداى نماز شام سه شنبه ٢٩ عقرب ١٣٩٧ آمادگيها براى برگزارى يکى از بهترين مجالس ميلاد نبى صلى الله عليه وسلم در تالار مشهور اورانوس آماده ميشد. جلسه چهارصد نفره ايکه مصارف آمد و شد آن قراريکه تبصره شده، پنجصد هزار افغانى بالغ ميگرديد، در شرف تکميل بود. مهمانان که بعضى از ذوات شان از ولايات دور نزديک هم دعوت بودند، هر کدام سرجا هاى از قبل تعيين شده، قرار ميگرفتند.

ظالمان، مثل اينکه برنامه شانرا از مدتها بيش پلان کرده بودند، با وجود انتظامات دقيق برگزار کنندگان محفل و با وجود تلاش پوليس حوزه مربوط، حمله کننده که تا هنوز کوچکترين معلومات او در ميديا بيرون نشده، توانسته در ساعت شش و پانزده انفجار هولناکى را که بکشته شدن بيش از پنجاه و زخمى شدن ٩٠ نفر انجاميد سرانجام نمايد. مولوى رحمانى به دويچه ويلى (صداى آلمان) گفته است، فقط فاصله دو دقيقه تاخير ميان دهليز و تالار سبب شد که او از اين فاجعه جان بسلامت ببرد.

ما در تبصره حاضر ميخواهيم روى اين نکته صحبت نمائيم که انفجار بى پيشينه کنونى انگيزه هاى مهم سياسى را نيز در خود جا داده است. اين نکته روشن است که عمليات انتحارى غير از قسمت هاى جسد انتحار کننده، شواهد بسيارى را از خود بجا ميگذارد، حقايقى که پوليس و مقامات، مثل ديگر انفجار هاى اين شهر بخاطر آنها مهر سکوت بر لب زده اند. حالا آقاى نجيب دانش و نصرت رحيمى سخنگويان امور امنيتى دولت ميگويند از محفل اورانوس به پوليس اطلاع داده نشده بود که اين عذر بدتر از گناه ميباشد، جلسه بزرگى در کنار وزارت داخله و ارگ برپا ميشود و پوليس افغانستان از آن اطلاع ندارد! اين خموشى عمدى گمانهاى قوى سياسى پشت پرده را به ذهن ميدهد.

سبوتاژ مذاکرات مسکو

در بيانيه آقاى غنى که بخاطر غمشريکى و اظهار محکوميت اين حادثه غم انگيز صورت ميگرفت، رئيس جمهور مستقيم طالبان را مسئول حادثه شمرد، ياد آور شد: طالبان با محکوميت لفظى نميتوانند جنايت شانرا پرده پوشى نمايند.

امارت اسلامى طالبان در همانروز با انتشار اعلاميه يى عاملين اين انفجار را محکوم ميکرد، ذبيح الله مجاهد در اين اعلاميه مردم را به بيدارى روى دسايس دشمنان امارت اسلامى تشويق نموده است.

برخى از آگاهان گفته اند: اين حمله خونين پس از اين انجام شد که دونالد ترامپ در مصاحبه يى بخاطر دو رويى و عدم همکارى در جنگ افغانستان، پاکستان را محکوم کرده بود.

امرالله صالح رئيس پيشين رياست امنيت، نيز حمله اورانوس را کار طالبان و پاکستان دانسته است، امرالله صالح ياد آور ميشود که طالبان طى شب نامه يى به صاحبان تالار هاى عروسى در جاده ميدان هوايى که اورانوس در آن مسير قرار گرفته، هشدار داده بودند که تالارهاى شانرا ببندند، چرا که در اين تالار ها مقامات دولتى و مردم صاحب غرض محافل  تبليغاتى و گمراه کننده بر پا ميکنند.

حالا اين نکته مهم نيست که انفجار اورانوس کار طالبان است يا کار کدام گروه ديگر، مهم اين است که به بهانه اين حادثه، برخى محافل ميخواهند مذاکرات صلحى را که به ابتکار روسيه قرار شده در مسکو دنبال گردد سبوتاژ نمايند.

در تبصره برخى صاحب نظران اين نکته نيز شامل است که جانب داران حکومت موقت پس از نشست مسکو زياد شده و حتى گفته ميشود که طالبان و خليلزاد پس از گفتگو هاى قطر به آمدن حکومت مؤقت خوشبينى نشان داده اند. به اين مناسبت حکومت وحدت ملى و ديگر حلقه ها که صلح به محوريت روسيه را به نفع شان نميبينند، سخت تلاش دارند تا با استفاده از جويکه بدنبال فاجعه اورانوس بوجود آمده، جريان صلح مسکو را تضعيف نمايند، حال بياييد ببينيم در حاشيه همين رويدار حوادث برون مرزى از چه قرار بود.

تسلسل زنجيره يى

روز جمعه دوم قوس طى يک حرکت غير مترقبه قونسلگرى چين در شهر کراچى زير حمله قرار گرفت، اگر چه پوليس ياد آور شد که درين حمله سه نفر مهاجم کشته شدند و به اعضاى قونسل خانه آسيبى نرسيد، اما انعکاس اين خبر در ميديا مهم بود.

همزمان با حمله کراچى، در شهر هنگو نيز انفجارى رخ داد که طى آن ٢٦ نفر کشته و چيزى بيشتر از اين حدود زخمى شده اند.

باز هم آگاهان و نکته چينان رخداد هاى سياسى ميان اين حوادث و انفجار اورانوس زنجيره و تسلسلى را قايل ميشوند.

سوال اين است که چرا بايد قونسلگرى چين هدف حمله قرا بگيرد، چين در قضاياى منطقه کارى نکرده، غير از اينکه حلقه تماس ميان افغانستان و طالبان بوده و نشست مسکو نيز تا حدود زيادى په اثر تلاش چين سر براه شده است.

در ١١ جون ٢٠١٨ رئيس جمهور آقاى اشرف غنى با آقاى شى چينگ، پين ديدار کرد، درين ديدار آنها از آتش بسى که بمناسبت عيد فطر ميان طالبان و حکومت افغانستان قايم شده بود، اظهار خوشنودى نموده به کوشش هاى شان در جهت پايان جنگ و مذاکرات صلح وعده سپرده بودند.

حمله بر نمايندگى سياسى چين در شهر کراچى باز هم بى ارتباط به حادثه اورانوس و در کل به نشست مسکو بى ارتباط نيست، جلسه يى که يک دور آن سپرى شده و دور ديگر آن قرار است در آينده نزديک بر پا گردد. همه ميپذيرند، سامان گرفتن حوادث خشونت بار نميتواند چيزى جز مزاحمت برنامه صلح باشد که پس از هفده سال اين شب و روز مضمون آن ميان مردم و ميان جوانب جنگ گرم شده است. يکى از جوانب اصلى و مهم جنگ ايالات متحده امريکا مى باشد ببينيم رويکرد اين کشور در قبال ماموريت صلح که بتازگى از سوى آقاى خليل زاد پيگيرى شده و اميدواريهاى زيادى را بوجود آورده است.

مسافرت دونالد ترامپ

در اخبار مهم شام جمعه دوم قوس مسافرت که قرار است در آينده نزديک انجام شد رئيس جمهور ترامپ به افغانستان زود هنگام نيز در سرخط اخبار مهم جهان، رئيس جمهور ترامپ گفت، آنها مذاکرات مهم و جدى را در افغانستان آغاز کرده اند. آهنگ سخنان رئيس جمهور امريکا قوى و اميدوار کننده و فراتر از بکو مگو هاى است که اين شب و روز و در رابطه با محاذ آرايى هاى سياسى جنگ افغانستان دنبال ميشود.

حالا همه منتظر اند تا مذاکراتيکه رئيس جمهور امريکا به آن خوشبين است، جو تازه يى در کالبد جنگ به بن رسيده افغانستان ايجاد نمايد. تبصره رئيس جمهور امريکا به مردم اطمينان داد که خشونت هاى حاضر نميتواند، مانع برپاى صلح در افغانستان گردد. حتى اين اميد ها را بيان آقاى ترامپ تقويت کرد که مذاکرات مسکو هم با روند صلحيکه واشنگتن در افغانستان دنبال ميکند، همصدايى خواهد نمود. دو نفر در حال حاضر و به ارتباط فعاليت هاى صلح شهرت يافته اند. نماينده و ايلچى امريکا آقاى زلمى خليلزاد ميباشد و فرد فعال روسى در نشست هاى صلح از آقاى ضميرکابلوف در رسانه ها صحبت بعمل مى آيد  اگر چه که آقاى کابلوف فعاليتهاى درونى دارد و تا حال بعنوان سفير و ديپلمات خاص صلح از جانب روسيه معين نشده است.

حالا اين گمان دور از واقعيت نيست که فعاليتهاى جداگانه اين دو فعال سياسى از دو کشور مهم روى يک خط قرار بگيرد.

ماموريت آقاى خليلزاد با سابقه کارى و با پيوند خونى که با زادگاه و کشور اصلى اش افغانستان دارد، پر هنگامه ميباشد. بدون شک مسافرت قريب الوقوع آقاى دونالد ترامپ به کابل کار زار صلح را گرمتر و عمقيترميسازد.

اميدواريهاى تازه

حالا که ديگر دوره جنگهاى سرد سپرى شده و محاذ آرايى هاى سخت سياسى ايديولوژيک جايش را برقابتهاى نرمتر و سهلترى داده است. در کل تمايلات و تنش هاى فکرى و ايديولوژيک در دولتهاى بزرگ اعم از امريکا، روس، چين، پاکستان، هند و تقريباً همه کشور ها به پايان رسيده است.

همانگونه امريکا حالا کشور سر آمد و بزرگ ميباشد، ميتواند با بکار گيرى يک ديپلماسى سازگار و تفاهم آميز تمام اين کشور ها را در جريان تنش زدايى قرار دهد.

محاذ آرايى هاى که در ظاهر ميان امريکا، ناتو و هند از يکطرف و کشور هاى روسيه، چين، پاکستان و ايران در پهلوى ديگر بوجود آمده قطعى و هميشگى نميباشد.  وقتى پاى مواضع فکرى و ايديولوژيک  در ميان نيست ميتواند اين کشور ها زود تر در برابر هم کنار بيايند. روس و چين ممکن است يک زمان در فعاليتهاى اقتصادى و صنعتى امريکا را نيز عقب بگذارند ولى هيچگاه در موقعيت سياسى مجال پيشى گرفتن بر امريکا را نخواهند داشت. روسيه و چين بتازگى تا حدودى از سايه اختناق کمونيزم بيرون آمده اند. آنها وقت زيادى نياز دارند تا خود شانرا را با جهان آزاد و سرمايدارى که امريکا در رهبرى آن قرار گرفته وفق بدهند.

در هر عنوان، اميدواريهاى صلح بيش از هر وقت ديگر در افغانستان جان گرفته است و همانطور که خليلزاد گفته توقع ميرود ظرف چند ماه آينده توافق طالبان با احزاب و حکومت که همه دنبال آن اند رنگ بگيرد.

 

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

6th June, 2020