تفصیل | ډیلې شهادت 

27th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

اگرانتخابات شفاف، اگر راى و اراده مردم ملاک باشد، حزب اسلامی افغانستان برنده است

فریدون افراسیابی

2019-08-23

اگر به حساب همايشهاى مردمى و جلوس مبارزات انتخاباتى نگاه کنيم، هيچ دسته انتخاباتى در جايگاه رقابت با صلح و عدالت اسلامى نميباشد، ياد تان هست که اولين جلسه انتخاباتى حزب ١٦ اسد سال روان در کاپيسا برگزار شد که حضور مردم از مرکز و روستا هاى دور دست اين ولايت سرسبز و کوهستانى با وجود گرماى هوا شاندار بود.

يکروز بعد ازين دسته انتخاباتى دولت ساز برهبرى آقاى اشرف غنى رييس جمهور، جلسه نخستين خود را در گرديز گرفت که بگفته ناظرين اوضاع براى آن آمادگيهاى کافى گرفته شده بود. اين همايش قرار بود ١٦ اسد برگزار شود ولى با وجود فراخوان مسؤلين دولتى، کسى در آنروز حاضر نشد و جلسه يکروز بعد انعقاد يافت که باز هم خيلى کمرنگ بود. عکسهاى که از هر دو جلسه در ميديا آمده، بهترين نماد گويا براى پيمايش اين جلسات ميباشد.

دو جلسه نخستين انتخاباتى از آدرس آقاى اشرف غنى و آقاى انجنير حکمتيار در چندنگاه قايل مقايسه و مطالعه ميباشد:

بخش اول از نگاه ماهيت سياسى، با توجه وضع سياسى در هفده سال اخير هيچکس پيش بين نميشد که حزب اسلامى از ولايت کاپيسا آغاز نمايد، چرا که درين ولايات با حضور و حرکات حزب بيش از ديگر ولايات حساسيت و واکنش نشان داده ميشد، برخى به اين نظر اند که شهادت و ترور مجهول استاد فريد نخستين صدراعظم دولت اسلامى مجاهدين و فرمانده پر آوازه سابق حزب اسلامى در کاپيسا به همين حساسيت ها ارتباط داشت.

شهادت محمد عمر احمدى فرمانده مشهور حزب اسلامى در تگاب کاپيسا نيز  در همين زاويه تحليل و ارتباط ميگرفت، برويت افکار عمومى، جرياناتى که ميخواستند از حضور و تحرکات سياسى حزب اسلامى جلوگيرى نمايند، کاپيسا را قويترين سنگر حزب اسلامى ميدانستند و از اين تشويش داشتند که نکند استاد فريد و ديگر فرماندهان و رجال برجسته حزب بار ديگر کاپيسا را مرکز همايشهاى سياسى حزب اسلامى قرار بدهند.

با اينحال در دورانيکه حزب اسلامى هنوز وارد تفاهم سياسى و مبارزه سياسى نشده بود افراد حزب اسلامى در ولايت کاپيسا بيش از ديگر ولايات گرفتار اختناق و تعقيب شعبات مرموز بودند، هيچکس تصور نميکرد در معرکه رقابتهاى انتخاباتى، کاپيسا اولين انتخاب حزب اسلامى باشد. اما برگزارى جلسه کامياب ١٦ اسد تيم صلح و عدالت اسلامى همه محاسبات را طور ديگرى بازتاب داد و ميديا و منابع ناظر از همايش پر رنگ افراد و هواداران حزب حيرت زده شدند.

در مقابل تيم دولت ساز برک نفوذ سياسى خود را بيشتر در ولايت پکتيا ميديد چون که در دوران انتخابات گذشته رياست جمهورى وقتى انتخابات بدور دوم رفت آقاى غنى بيشترين آرا را از ولايت کاپيسا برده بود. اگر چه برخى حريفان آقاى غنى در آنزمان به اين عقيده بودندکه واريز شدن بيشترين آرا در پکتيا مرهون فعاليت آقاى همدرد والى سابق اين ولايت قرار ميگرفت روى هر وجوهاتى که بود تيم دولت ساز بر آن شد که نخستين همايش خود را از گرديز آغاز نمايد، اما آنچه روى صحنه آمد خلاف انتظار بود و تيم آقاى غنى نتوانست به هدف پيش بين شده دسترسى نمايد.

نکته دوم، مقايسه دو همايش مذکور از بعد فکرى قابل بحث است، بياد داريم که حکومت وحدت ملى روى مسايل قومى زيادکار کرده بود، تاکيد و ايستادگى اين حکومت روى تذکره الکترونيکى بود که در آن بسيارى احزاب مخالف ديدگاههاى ديگرى داشتند. به نظر اين مخالفان تاکيد روى انتخاب گرديز بعنوان اولين پايگاه درخشش انتخاباتى دسته دولت ساز بخاطر همين موجبه بود وتصور چنين ميشد که موج حمايتهاى مردمى آنجا به نفع تيم حاکم کار ساز و پرجوشتر از ديگر جا ها باشدکه چنين نشد.

اما حزب اسلامى با انتخاب کاپيسا و پريايى جلسه پرشکوه در ميدان نساجى سابق کاپيسا، روى افکار کسانى خط نفى کشيد که تحليل شان هميش بر محور قوم بود. تيم صلح و عدالت نشان داد که محاذ آرايهاى قومى، تعلقات منطقه يى و زبانى نه در نگاه حزب اسلامى ريشه دارد و نه در روانشناسى و تفکر مردم.

حزب اسلامى يک نهاد فکرى و فرا مرزى است و بزرگان حزب و هواداران حزب به هر قوم و تبارى پيوند داشته باشند، تعاملات و محاسبات شان روى عقيده و فکر ميباشد. يکى از عوامل و انگيزه هاى که حزب اسلامى کاپيسا را براى جلوس نخستين برگزيد مظاهره همين اصالت، دادن فکر و نفى گرايشات منطقه يى در مبارزات کمپاينى حزب اسلامى بود.

نکته سوم مقايسه توانمندى هاى دو تيم رقيب در استفاده از وسايل و امکانات براى پيکار هاى انتخابى ميباشد. قابل ياد آورى است که همه مردمى که در همايش هاى حزب اسلامى حضور بهم ميرسانند بيشتر  استوار بر امکانات خودى و داوطلبانه ميباشند، درين همايشها حتى از کرايه  نقل و انتقال و غذا براى وفدها و حلقه هاى شرکت کننده در بسيار موارد خبرى نيست. هواداران و اعضاى حزب اسلامى خود شان تمام مصارف را تدارک ميکنند و کمک خود حزب درين زمينه در حد ناچيز ميباشد.

وقتى منابع آزاد و ديده بانهاى داخلى و خارجى همايشهاى هواداران حزب اسلامى را در روز هاى انتخابات مشاهده نمودند، برين حقيقت صحه گذاشتند که حزب يگانه مرجع در ميان دسته هاى انتخاباتى است که در آنجا آرمان و علايق افراد بيشتر جلايش خود را ايفا مينمايد، در حاليکه جلب و جذاب افراد و آمد و شد آنها در ساير دسته جات انتخابى و بخصوص در تيم دولت ساز انگيزه ها بر پايه چشم داشت مادى رقم ميخورد.

اگر بخواهيم بررسى ها و قضاوتهاى آزاد را در بخش پاک بودن تبليغات دسته هاى انتخاباتى سنجش نمايم هواداران حزب اسلامى مقام نخستين را از آن خود مينمايند، هيچکس تا حال جايى فعاليتهاى انتخاباتى حزب را متهم به گرايشات مادى نساخته و عيب و ايرادى بر نحوه پيکار هاى آن وارد نه نموده اند. برخلاف تيم هاى آقاى غنى و آقاى عبدالله از طرف مراجع زيادى متهم شده اند که به پيمانه وسيع از امکانات دولتى در پيکار هاى انتخاباتى سود ميبرند.

تيم دولت ساز حتى از سوى نامزد هاى رياست جمهورى متهم به آن شده است که بودجه دولت را در بخش فعاليتهاى کمپاينى بکار گرفته است. بزرگترين انتقاد روى مصارف ٤٠٠ مليون دالرى بخاطر جشن کمپاينى بود که آقاى اتمر و نبيل بيشتر از ديگران در آن موضوع همصدا بودند.

روزنامه هشت صبح در ٢٧ اسد ١٣٩٨ گزارشى را از جانب عبدالحميد حسينى به نشر رساند که در آن گفتگوى نامزدان انتخاباتى به نشر رسيده و غالب اين نامزدان تيم حاکم را به استفاده ناجايز از تلويزيون ملى در مقاصد کمپاينى محکوم نمودند.

هشت صبح درين گزارش گفته بود که مصاحبه  اختصاصى رئيس جمهور تحت برنامه (( فصل ناتمام )) با آقاى غنى خلاف موازين کمپاينى ميباشد. تيم حاکم از تلويزيون ملى په نفع خود استفاده نموده است. هشت صبح نوشت: (( تلويزيون ملى روز چهارشنبه بمناسبت صدمين سال استقلال يک مصاحبه اختصاصى با رئيس جمهور داشت که يک ساعت و سى دقيقه به درازا کشيد، رئيس جمهور در باره کارکرد هاى امان الله خان صحبت کرد و ياد آور شد که فصل ناتمام امان الله خان را او به اتمام ميرساند.))

يک نهاد ناظر بر انتخابات روز اول سنبله خبردار که تيم هاى داکتر عبدالله و داکتر غنى يکسان از امکانات دولتى استفاده ميبرند. چنانچه خبرگزارى تسنيم ٢١ اسد ١٣٩٨ خبر داده بود جنرال دوستم نيز آقاى غنى را به پيمانه وسيع به سوى استفاده از خدمات دولتى در اهداف کمپاينى متهم ساخته بود.

در يک کلام ميان همايشهاى که حزب اسلامى تا حال در کاپيسا، کنر و ميدان وردک اجرا کرده است و جلوس ديگران تفاوتهاى غير قابل باور وجود دارد، اين همايشهاى مردمى در واقع يک ريفرندم و انتخابات مجسم ميباشد،  هرکدام اين جلسات نماد بارز آرمانگرايى، و مزرعه نمونه شعار هاى است که از دل بر ميخزد و صداقت و اخلاص در خود به نمايش ميگذارد. اگر چنانچه پاى يک انتخابات شفاف در ميان باشد، حزب برنده و کامياب اين رقابتها است و همه شواهد گواه بر آن است که صلح و عدالت اسلامى تنها دسته انتخاباتى پيروز عرصه رقابتها ميباشد.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

27th January, 2020