تفصیل | ډیلې شهادت 

27th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

تنها در انتخابات است که حکومت موقت مفهوم پیدا می کند

فریدون افراسیابی

2019-08-25

حالاکه حرف حکومت انتقالی گرم شده و امکان برگزاری انتخابات با یک برنامه دیگر شاید در دستور کار باشد، مانور آقای محمد محقق بخاطر ترک تیم آقای اتمر و پیوستن به دسته انتخاباتی آقای عبدالله هنوز هم سوژه تبصره ها و محل بحث بوده است.

آقای محمدمحقق معاون دوم تیم انتخاباتی برهبری حنیف اتمر در یکی از مجالس حامیانش بگونه شوخی آمیز علت آمدن اش را به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تحت رهبری داکتر عبدالله را توضیح داده و گفته است: (( اگر میخواهید در آینده یک رئیس جمهور شیک داشته باشید به داکتر عبدالله رای بدهید!))

شوخی بالاجالبترین تبصره یی بود که پس از پیوستن آقای محقق با تیم داکتر عبدالله در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نقل شده است، خبرگزاری اسپونتیک در 28080219 از قول محمدمحقق گفت: (( مردم دیگر به اشرف غنی رای نمیدهند، غنی جرثومه تقلب، بی اتفاقی و بی عدالتی است.))

محقق گفته است: (( از نظر او تیم اصلاحات و همگرایی را سرنوشت ساز و دسته ملی میباشد، در نظام کنونی هیچ قوم عزتی ندارند، جایگاه هزاره ها معلوم نیست در کجا است.))

در یک گزارش دیگر و در طلوع نیوز آقای محقق دلیل اصلی جداشدنش را از دسته حنیف اتمر، ترجیح دادن صلح بجای انتخابات خوانده شده است: محقق گفته است: (( صلح در شاخ آهو است، ما هم به آمدن صلح خوشحالیم، اما صلحی که سرنوشت آن مجهول و در پشت سر آن توطیه باشد چه مشکلی را میتواند حل نماید؟))

یک شبکه دیگر بنام ((انفو)) که به طرفداری جنرال دوستم فعالیت میکند، میگوید: جنرال دوستم از پیوستن آقای محقق به دسته ثبات و همگرایی تمجید نموده است، این شبکه گفته است که در تفاهمنامه این پیوست، جایگاه محقق هم سطح جنرال دوستم، خلیلی، صلاح الدین ربانی میباشد نکته نظرات نشر شده که تا حال روی گرایش آقای محقق به دسته انتخاباتی حریف روی صحنه آمده است، چندان قانع کننده به نظر نمیرسد. ترجیح  صلح بجای انتخابات یک حرف تازه یی است که از سوی آقای محقق و بعنوان نکته اختلافی با حنیف اتمر عنوان شده است، تا حال و پیش از این علت اختلافات روی پوست صدراعظمی بود و چنان زمزمه میگردید که آقای اتمر با وجود قول و قرار فعلی آماده این نشده بود که اختیاراتی را تحت این پوست در اختیار حریفانی بسپارد که به حزب جمعیت بستگی دارند.

باز هم مانند موضوع صلح، بحث صدراعظمی نیز نمی تواند دلیل پذیرفتنی برای فروپاشی تیم قوی حنیف اتمر جلوه نماید. این مطلب همان نقل  معروف (( گنجشک ناگرفته)) را دارد، چنانکه محقق اشاره نموده مثل صلح صدراعظمی و کرسی های پا در هوا و مقدور نشده حکم شاخ آهو را دارد، هیچکس قبول نمیکند که یک تیم قوی که بر پایه تصامیم حلاجی شده روی بهانه های از هم بپاشد که تولد آن در زایشگاه سیاست هنوز ممکن نشده است.

در برخی تبصره های که هنوز به سطح میدیا درز نکرده و به آن باید اصطلاح بس منظر خبر بکار برود آمده است: علت اصلی و انگیزه محوری انتشار و سردمهری در گروه انتخاباتی حنیف اتمر، روی جوهات سرشار مالی تا حدود شصت ملیون دالری رقم خورده است که به این دسته و بمناسبت انتخابات پرداخت شده است. قرار همین تبصره ها آقای اتمر حاضر نبوده که سایر زعمای این تیم روی مخارج مالی این گروه اشراف و سهمی داشته باشند. این تبصره ها اگر چه تا حال از سوی هیچ یک از افراد سرشناس این تیم تایید نشده ولی در عالم اسباب نسبت به دلایل دیگر پر جنبه و قوی مینماید و همان فکاهی جالب ((لحاف ملانصرالدین)) را به اذهان میدهد. اختلاف روی وجوهات مالی قابل تامل و سنگین است، در این روزگار پر فساد  کسی از این امتیاز به نفع دیگری  مشکل است اغماض و حوصله نماید.

اگر چه فعالیت های انتخاباتی صلح و اعتدال پیش از تحول جدید وامکان حکومت موقت به حالت تعلیق در آمده و از عدم تمایل آقای اتمر به ادامه کمپاین مسایلی ذکر شده بود، ولی هنوز اعضای مهمی مانند آقای یونس قانونی و آقای عطامحمد نور به مذاکرات شان با حنیف اتمر ادامه داده و این گروه را ترک نکرده بودند.

بیشدستی یکجانبه و انتخاب تازه آقای محقق بطرف داکتر عبدالله دخالت یک سلسله وجوهات دیگر را نیز درین بحث زمینه داده است. برخی ناظران به این باور اند که یک مرجع کمک دهنده و حمایت کننده دیگر امکان دارد و مسبب و مجری این تحرکات شده باشد. و ممکن منابعی که نظر خیر به دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به زعامت داکتر عبدالله دارند، از آقای محقق نیز خواسته باشند که اقدام به چنین تحرکی نماید.

این تبصره ها حقیقت داشته باشد یا نه، سوال قابل توجه آن است که با پیوستن آقای محقق، اعتبار گروه انتخابی داکتر عبدالله بالا گرفته این تبصره ها نیز وارد میدان شده است که آفت چند دستگی ممکن دروازه دفتر تیم ثبات و اعتدال را نیز زنگ بزند و وارد این حریم شود.

تردیدی وجود ندارد، دسته ها و انجمن های که بر بنیاد تقسیم و ترکه امتیازات مادی شکل میگیرد از توفان باد صرصر در امان نیستند. تیم آقای عبدالله حالا که کمتر از سی و چند روزدیگر به پایان رقابتهای انتخاباتی نمانده است از خطرات احتمالی فروپاشی در امان نیست، حالا نهمین دور مذاکرات امریکا و طالبان بروفق انتظار و قناعت طرفهای تاثیرگذار به ثمر نشسته و گویا تاسیس یک اداره موقت به توافق رسید و معلوم است که پرونده انتخابات تا این دم در آرشیف اوراق آینده بایگانی و نگهداری میگردد.

اما فراموش نکنیم که  آمد و شد تیم های انتخاباتی حتی در فردای بس از صلح و تفاهم نیز برای برجستگی و قابلیت احزاب و زعمای سیاسی بعنوان یک سند گویا ماندگار خواهد شد و فرصتهای بیشتری برای احزاب و انجمن های آرمانگرا باز خواهد. هنوز نحوه کار اداره موقت معلوم نیست ولی اداره موقت زمانی حقیقت پیدا می کند که ظرفیت و صلاحیت احزاب برتر را در یک انتخابات برای رهبری و مدیریت دولت آینده در نظر بگیرد حکومت استوار بر حقانیت و عدالت ، انتخاب را که حق مرد می باشد، رویکار می آورد، مردم درین مسیر پیش میروند و بطور حتم به پیروزی میرسند.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

27th January, 2020