تفصیل | ډیلې شهادت 

27th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

سايه سنگين مذاكرات صلح قطر بر انتخابات اشرف غنی!

جمعه لبیب - هالند

2019-08-25

تا اينجای كار در سايه سنگين آمد آمد صلح از طرف دوحه در آخر دور نهم مذاكرات كه امروز بكار خود آغاز کرده،كمپاينهاي انتخاباتي رياست جمهوري ٦ ميزان بين نامزدان خيلی سرد پيش می رود و اصلا آب و هوای رقابتی ندارد، گمان ميرود اينكه اكثر تيم ها از رقابتها خودرا كنار كشيده باشند، باوجود اميدواری به امضاي توافق نامه صلح قبل از انتخاباتي كه رئيس جمهور به آن اصرار دارد رقابت بين دو تيم، صلح وعدالت اسلامی به رهبری محترم حكمتيار با سفرهای ولايتی رهبر اين تيم در بين مردم و هوادارانش، و  تيم دولت ساز به رهبری محترم اشرف غنی رئيس جمهور برحال کشور از داخل ارگ واز طريق رسانه ها در مناسبتهای رسمی و دولتی و با استفاده از امكانات دولتی روز به روز جديدتر و رقابتی تر ميشود.

برتری، برجستگی و قوت تيم آقای حكمتيار نسبت به تيم آقای غنی درين است كه آقای حکمتیار درسفرهای انتخاباتی به ولايات؛ به مراكز اجتماعی بستر های رأی دهندگان رجوع کرده و با توضيح اولويت بخشی برنامه های پنج ساله خود در يک همبستگی فكری-اعتقادی و ملی، صاحبان رأی را به رفتن به طرف صندوق های رأی تشويق میکند، تا به اصلح ترين تيم و برنامه محور رأی بدهند.

آقای غنی كه رقيب اصلی دربرابر خود برخلاف محاسباتش تیم آقای حکمتیار را می بيند؛ در فعاليت های كمپايني خود از امكانات مادی و معنوی دولتی استفاده کرده است.  تيم انتخاباتی داكتر عبدالله با تركيبی از بدنامترين چهره های قومی-زبانی و مليشه ای و... در بدنه خود؛ در اين دو دهه شايد تيم مطرح ديگر باشد، اما داكترعبدالله و اعضای تيم او خوب بلدند كه خودرا چطور درگردن تيم برنده آويزان كنند، ميگويند از كرزی ۳۰ مليون دالر حق الانصراف گرفت و از اشرف غنی رياست اجرائيه را به غنيمت برد.

ديده شود که در انتخابات آینده اگر انتخابات برگذار شود چه گلی را به آب ميدهند، تيم آقای حكمتيار با وجود محدوديتهای امنيتی و نداشتن امكانات پولی كمپاين های انتخاباتی خود را خوب آغاز كرده و عالی پيش می رود، و اگر ادامه ی سفرهای انتخاباتی ولايتی شانرا باوجود تهديد های امنيتی وعدم همكاری دولت در زمينه، درصورت امكان به تمام ولايات بكشانند، و ۵۰۰ تن عضوشورای مركزی و ۱۵۰ تن عضو شورای عالی تصميم به شمول اعضای اجرائيه با همكاری و مشاركت شوراهای ولايتی هر ولايت، نان خودرا در كمر خود بسته به ولايات محل تولد وزيست شان بروند، ودر همه ولايات خيمه ها واردوگاه های انتخاباتی بر پا كنند و تا آخرين روز ختم انتخابات در تماس مستقيم با مردم باشند بدون شك نتيجه بهتر خواهندگرفت، اگر پيروز شوند فبها و نعم، و اگر نشدند باز هم بخاطر بدست آوردن پايگاه های جديد اجتماعی و بستن پيوند مجدد فكری و اعتقادی بامردم پيروزمند و دست پر از انتخابات به خانه بر خواهد گشتند، عذر و بهانه هم دركار نباشد.

اگر همه اعضا، كادرها وهواداران حزب اسلامی که در داخل اند و يا خارج ، با كنار گذاشتن سليقه های شخصی، قومی، زبانی، سمتی و مذهبی شان در كنارهم بياستند، و از آفتاب گرم زمستانی عقب ديوار های سرد صفحات مجازی بيرون آيند، واز اين رقابتهای سياسی انتخاباتی كه هميشه دروازه حزب اسلامی را دق الباب نمیكند خوب استقبال كنند، و ازين فرصت پيش آمده كه يك آزمون بزرگ در برابر حريف های به مراتب قوی و قدرتمند (از نظر مادی و بر خوردار از حمايت قاطع خارجیها نه از نظر عقيده وايدولوژی و پايگاه اجتماعی) است، استفاده مزید نموده و با فشردن دست هم سهم فعال بگيرند، ان شاءالله میتوانند حزب اسلامی ورهبر محبوبش را ازين آزمون تاريخی سربلند عبور دهند.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

27th January, 2020