تفصیل | ډیلې شهادت 

6th June, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

حمایت از آرامش نسبی؛ تلاش مرموز براى ايجاد بحران وظيفه نامزدان رياست جمهورى

فریدون افراسیابی

2019-10-01

آقاى رحمت الله نبيل رئيس پيشين امنيت ملى و يکى از نامزدان مشهور رياست جمهورى در روز انتخابات با مادرش به يکى از حوزه هاى انتخابى شهر کابل رفت و پس از اينکه راى اش را در صندوق ريخت، شام همين روز در صحبتى با ميديا حرف جالبى را در ميان گذاشت:

نبيل گفت: (( انتخابات و راى گيرى مردم عصر امروز پايان يافت، انتخابات دسته دولت ساز امشب آغاز ميگردد!)) تمامى نامزدان بشمول آقاى حکمتيار و آقاى عبدالله از انجام تخلف و تقلب سرتاسرى و سازمان يافته صحبت بعمل آوردند. تلويزيون طلوع قرار معلوم در جريان يک روز انتخابات چهار هزار شکايت را دريافت کرده بود. تصوير ها و صندوق هاى که در حال پر شدن  فيسبوک نشر شد براى کميسيون شکننده بود، اما از همه مهمتر دو روز پس از انتخابات مطلبى  به نظر رسيد که از قول آقاى امرالله صالح در صفحات مجازى آمد،  صالح به پيروزى قاطع ٦٧ درصدى دولت ساز اشاره نمود و به مخالفين سياسى دولت ساز تهديدکنان گفته است: (( پس از پيروزى با شما در گام نخست تصفيه حساب مينماييم...))

اين بيان آگنده از غرور معاون اول آقاى اشرف غنى نمايندگى از يک دستکارى قوى و اطمينان يافته در انتخابات دارد و اگر چنانچه اين اطمينان وجود نداشت،  براى امرالله صالح ممکن نبود که چنين  ادعاى شگفت آورى را در رسانه ها بازگو نمايد.

قبل از آقاى صالح و در آوانى که هنوز ساعات اول انتخابات بود دفتر نمايندگى سازمان ملل يا يوناما اعلام کرد که حدود سه مليون نفر به پاى صندوقهاى راى رفته اند. قسمت اعظم شکايات انتخاباتى از همين است که تعداد نفوس و راى دهندگان چيزى و اعلام حکومت وکميسيون انتخابات از شرکت مردم رنگ مبالغه آميز داشته است.

نکته  حيرت انگيز ديگر روز انتخابات آن بود که  همين روز يکسره بسيارى شهر ها و محلات که بايد بستر را يگرى و آمد و شد مردم  به حوزه ها ميبود نا امن ساخته شد. در روزيکه به اثر تدابير فوق العاده حکومت آرامش نسبى قرار بود  حکمفرما شود جنگها و برخورد هاى تازه گزارش شد و حتى شهرها درمعرض تهديد جدى طالبان قرار گرفت. حرف مهم ديگر اينکه  بيشتر شبکه هاى مخابراتى غير فعال ساخته شد،  چنانچه خود کميسيون نيز در تبصره ها و اعلاميه هاى خود اين نکته را تاييد نمود.

بخش مهم و ديگر اقدامات بندش سرکها و جاده هاى حساس بود. دراين روز صد ها کيلومتر جاده در شهر ها مسدود گرديد و مردميکه ميخواستند براى استفاده از راى خودشان و دوستان شان در شهر تردد نمايند با مشکل ترافيک مواجه ميشدند. بگونه مثال شهريان از قسمت ارزان قيمت و بگرامى بطرف مرکز شهر مى آمدند در فواره آب و چند محل ديگر معطل ساخته ميشدند.

بهر حال تهديد هاى امنيتى، خاموشى مجامع بين المللى از شکايات موجود و کارشکنى ها و اشکالتراشى هاى کميسيون در برنامه راى دهى بگونه مجموعى نمايندگى از يک کوشش عمدى و مرموز براى بحران سازى دارد. يک کارشناس امريکايى آقاى (( لارنس سلين)) که مدتى در افغانستان ماموريت نظامى داشته است در گفتگويى روز ٧ ميزان با صداى امريکا از انتخابات غير شفاف افغانستان اظهار تشويش نموده و ياد آورى نموده که اين وضع سراسر به نفع طالبان تمام ميشود.

پرسش مهم اين است،  وقتى مى بينيم شرايط براى فراهم سازى يک بحران در دست اجرا ميباشد، مسؤليت وطنى و انسانى احزاب و نامزدان روى کدام خطوط بايد تمرکز نمايد؟!

چه پاليسى و روشى کارسازى را در برابر اين توطيه از خود بروز بدهند. طرح اين سوال بخودى خود پاسخ مسؤلانه و مؤثر آنرا براى ما برجسته و تداعى مينمايد.

در گام نخست تمامى احزاب و نامزدان مطرح  بايد خويشتن دارى را از آن خود ساخته ازموضعيگريهاى يکجانبه و شاذ تا حد ممکن صرف نظر نمايند تلاش بسيارى در کار است تا نامزدان همخيال براى نزديکى مواضع يکديگر کار نمايند. حداعظم کوشش درين باب توجيه شود که فعاليت آرام براى پيکيرى تخطى هاى دور رايگرى از مجراى قانون و در اثر تفاهم و همدستى تمام نامزدان پيگيرى شود.

يکروز پيش از انتخابات يعنى روز پنج ميزان مجلس مهمى از سوى برخى فعالان سياسى تحت رهبرى آقاى کرزى در خانه پير صاحب سيدحامدگيلانى برگزار شده بود، در آن برخى زعماى سياسى مانند آقايان قانونى، اسماعيل خان و عطامحمدنور، سيدمنصور نادرى و ديگران تعهد سپردند که در صورت بحران سازى آنها به حيث يک جريان متحد  براى جلوگيرى از کشيدگى ها و بگونه سياسى وارد عمل خواهند شد.  اين يک تصميم عالى است و ميتواند درين راستا تمام احزاب و نامزدان اشتراک مساعى نمايند.

اين نکته را نبايد فراموش کنيم مهمترين رسالت سياسى نامزدان موثر در برهه کنونى جلوگيرى از انتشار و تقويت حلاوت و آرامش نسبى موجود مى باشد.

پيروزى در انتخابات پر از اشکال چندان امتياز و افتخارى نيست ولى خويشتن دارى و اجراى يک نقش مدبرانه براى حفظ شيرازه همصدايى و همگرايى احزاب و نامزدان به مفهوم واقعى ازنظر مردم قابل ستايش ميباشد  و خوشا به نامزدان و احزابى که نبض مردم و نيات مردم را شناسايى و در همين راستا کار و کوشش نمايند.  

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

6th June, 2020