تفصیل | ډیلې شهادت 

6th June, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

آیا ذاکر نایک ترورست است؟؟؟

عبیدی

2019-10-02

سالهای معاصر علی الخصوص از سال ۱۹۶۰ به اینسو اسلام با منطق بُران و فاتح برتمام ایدیولوژی های باطل و وضعی فایق آمد و جنگ حق و باطل را معنی و اصالت بخشید.

سوسیالیزم باهمه ادعاهای پر طمطراق  که گویا آخرین فرماسیون جهان و نظام هستی است و پس از این بشریت تا ابدیت و لایتناهی در گرو آن باقی خواهد ماند در برابر منطق اسلام همانند کلوخ در آب شاریده و حالا در دسر تا سر کرۀ زمین اسمی از این طرز تفکر و نظام استبدای و جهنمی بگوش نمی رسد.

غرب فاقد فلسفه است

در زنده گی غرب بنیاد فلسفی در خصوص جهان هستی و علی الخصوص انسان قطعاً وجود ندارد. آنها صرف به فلسفه وجودی انسان باور دارند و اما مرجع خلقت بشریت در لابلای نظریات واهی و فیلسوف مآبانه علمای زیست شناسی

مفقود گردیده است. آنها اصالت فرد را توأم با آزادی های افراطی اقتصادی و سرمایه بعنوان اصل شناخت قرار داده و میخواهند این طرز نظر آرام آرام به یک فلسفه وضعی و جعلی مبدل گردد.

تطبیق نظام دموکراسی و جستجوی نظام اجتماعی از زباله دان یونانی به عنوان یک اندیشه مردم سالاری از آنجا ناشی میشود که جهان غرب مبدا و منشأ فلسفی و فکری ندارد. البته از عیسویت محرف  و بی روح ظاهراً بعنوان دین رسمی و ارضای اغراض و غرایز استعماری استفاده افزاری صورت میگیرد تا جهانیان ادعا نکنند که در غرب از دین اثر و سخنی در میان نیست. از آنجاییکه اسلام با هر عقیده و تفکرات با طل تضاد دارد، آمریکا و صهیونیزم با جهان اسلام اعلان دشمنی داده و از هیچ وحشت و دهشت علیه مسلمانان دریغ نمیورزند

اتهام تروریزم بر مسلمانان رزمنده و مبارز یکی از دسایس و توطوطئه های همیشه گی استعمار صلیبیست در حالیکه تروریزم به معنی واقعی آن از گریبان غرب بیرون آمده در آنجا تکامل یافته و در کشور های فقیر و رو به انکشاف مورد تطبیق و آزمایش قرار گرفته است و صلیبیان برچسپ آن پدیدۀ شوم را بر جبین مسلمانان می کوبند تروریزم دولتی نیز زاده دستگاه های جاسوسی و استخباراتی غرب است. دولت هایت را در بلاک غرب سراغ داریم که در قتل و راه اندازی کودتا ها و سقوط  و نصب رژیم ها سهم فعال و قاطع داشتند و این خشن ترین شکل تروریزم است که سبب قتل هزاران فرد بیگناه گردیده است.

ترور شخصیت های سیاسی ، فرهنگی و داعیان راه حق نیز جز سیاست های انسان دشمن همین نیروهای ترورستی و خون آشام جهانی است که باید آنها را بشناسیم و بر ضرر شان جبهه بیگیریم

قراریکه ملاحظه میگردد شخصیت و آبروی افراد محبوب در جوامع اسلامی نیز مورد دستبرد این نیروهای بی رحم  قرار میگیرد. استعمار گران غربی از وجود داعیان راه حق و گرایش مردم حقجو به آن جریانات سخت در هراس اند و میکوشند به هر شکلی که باشد آنها را خفه سازند.

بگونه یک مثال زنده جور و آزار و تبعید داکتر ذاکر نایک ریس بنیاد ((Peace TV در دهلی جدید قابل تذکر است. این بزرگمرد که واقعا علمبردار صلح و ثبات در جهان است توسط حکومت نرندرا مودی از هندوستان تبعید گردید. عمرانات و داشته های مادی بنیاد ((Peace TV بدون مجوز قانونی ضبط گردیده و اعضای آن مورد شکنجه و آزار قرار گرفته نشرات ((Peace TV در هندوستان متوقف گردیده و داکتر ذاکر به کشور مالیزیا و عربستان سعودی پناهنده شد. آمریکای که داد از حقوق بشر و آزادی و دموکراسی می زند در این  قضیه خودش را بی خبر نگهداشته است.

حقوق بشر بین المللی در کجاست؟

سوال اینجاست که آیا داکتر ذاکر نایک توپ و تفنگ و بمب و خمپاره داشت و با دولت هندوستان و سایر کشورهای جهان می جنگید یا چطور؟

نیروهای اسلام دشمن یکجا و با یک صدا از تبعید داکتر نایک حتی یک یاد آوری ضمنی هم نکرده اند.

گاو پرستان هندوستان و استعمار گران صلیبی از منطق و دعوت های مستدل آقای نایک تشویش دارند که مبادا دعوت آن مرد مبارز و سرسپرده سبب جلب و جذب توده های هندوستان و نصاری شود.

مناظره های رو در روی که با داکتر ذاکر نایک صورت گرفته مناظره کننده گان همه به اسلام مشرف گریده است و از آئين باطل شان ابراز ندامت کرده اند. جوانان هند اعم از هندو و سایر ادیان مشتاقانه به دعوت داکتر نایک به دین اسلام گرئیده و حلقه مسلمانان روز تا روز تقویه میگردید. ما سوال میکنیم که داکتر نایک کدام جرمی را مرتکب گردیده و عمل وی با کدام قانون چه در هندوستان و چه خارج از آن مخالف و متضاد است؟

آیا دموکراسی که این دشمنان آزادی به آن گلو پاره میکنند با اصول و معیارهای دموکراسی موافقت دارد؟

سخن در اینجاست که دشمنان اسلام دست بدست هم داده و میخواهند تا دعوت اسلامی را خفه کنند. این دشمنان سوگند خوردۀ اسلام به هیچ نورم اخلاقی و انسانی پابندی ندارند و در واقیعت با زرنگی خاص علیه اسلام جبهه گرفته اند. این دشمنان که توان مقابله منطقی و علمی را با اسلام و مسلمانان ندارند با چنین حیله میخواهند عزایم شوم خود را مورد تطبیق قرار بدهند.

اکنون که ترویج اسلام در اروپا و امریکا شدت گرفته حکومات سیکولری دست و پاچه شده و قوت اسلام را برای خود خطر بسیار بزرگ تلقی مینمایند. ما چنین عمل غیر قانونی و خلاف موازین بین المللی را به شدت تقبیح و نکوهش مینمائیم.

ادعای دولمتردان هند مبنی بر اینکه هندوستان عالیترین نمونۀ دموکراسی در جهان است نادر و خلاف و اقیعت است.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

6th June, 2020