تفصیل | ډیلې شهادت 

28th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

نقش قابل تقدير الله گل مجاهد؛ بدون سهمگيرى احزاب مطرح تفاهمنامه صلح ناتمام است

2019-10-05

حتمى با ما درين نکته اتفاق داريد که امريکا،  طالبان  و حکومت آقاى غنى وديگر کشور هاى دور پيش، همه براى پيشبرد اهداف مخفى شان طرفدار کمرنگ شدن نقش و نفوذ احزاب هستند.

نمونه بزرگ برنامه حزب زدايى را در دوران چندين ماهه مذاکرات امريکا و طالبان مشاهده نموديد، وقتى کپ ها پيش رفت و کار به ملاقات رسمى و مخفى آقاى ترامپ، نمايندگان طالبان و شخص رئيس جمهور غنى در کمپ ديويد پيش، آمد باز هم ديديدکه هيچ يادى و حرفى از احزاب مطرح افغانستان در ميان نبود.

اين کوشش تازه بود، اما در طى هفده سال همين مرام دنبال ميشد، مليونها دالر و صدها مشاور و پروژه را به اين مرام بخدمت گرفتند تا نقش احزاب مردمى را کمرنگ بسازند، در همان هسته گذارى کنفرانس بن، عناصرى را در راس کار هاى مهم و مهره يى آوردند که از لحاظ فکرى و سوابق سياسى تضاد بيشترى با احزاب مجاهدين داشتند.

در هرم قدرت، افرادگروه شعله جاويد سابق که بيشترين واکنش را در برابر نهضت اسلامى از خود نشان ميداد بيشتر از ديگر گروههاى سيکولر زير اعتماد قرار گرفت. گروهيکه تحت رهبرى اکرم يارى در سال ١٣٤٤ روى صحنه آمد و بر حزب ديموکراتيک خلق برهبرى تره کى و ببرک کارمل که راه مبارزات پارلمانى را براى رسيدن بقدرت سياسى مناسب ميدانست، شديد انتقاد ميکرد و  مبارزه قهر آميز را در برابر مخالفين کمونيزم ترجيح ميداد.

اينکه خانم سيما سمر و آقاى سپنتا يکى در مقام رياست حقوق بشر افغانستان و ديگر در سمت وزير خارجه و رئيس شوراى امنيت ملى سالها ايفاى وظيفه نمودند،  امر مهندسى شده يى بود.در قدمه هاى پائين درلت نيز همين روال مراعات ميشد. مردان و زنان ديگرى از شاخه هاى همين گروه به پارلمان راه داده شدند که ملالى جويا و بلقيس روشن نيز از اين سلسله ميباشند.

حزب شعله از اخبار و جريده آن گرفته ميشد، نام اصلى اين جريان ((حزب ديموکراتيک نوين افغانستان)) بود که پس از برخورد هواداران اين حزب با جوانان مسلمان گرفتار چند پارچگى شد، بعدها سال ١٣٦٥ جمعيت انقلابى زنان افغانستان از سوى خانمى بنام مينا روى کار آمد. مينا بدعوت حزب کمونست هند به دهلى دعوت شده بود و چون نميتوانست از پاکستان به هند برود از پاسپورت يک خانم هندى بنام کشور کمال استفاده نمود و به همين نام مشهور شد.

در ميان شاخه هاى شعله، جمعيت انقلابى زنان به اين خاطر که گويا رهبر آن در پاکستان ترور شده در تبليغات ونشرات شان زياد به حزب اسلامى تاخت و تاز  ميکنند و اعضاى اين گروه به همين خاطر مورد توجه شبکه هاى مخفى قرار ميگيرند.خانم بلقيس روشن ٤٧ ساله اهل فراه که تازه شعبه حقوق دانشگاه کابل را تمام کرده چنانکه يکى از وکلا در جلسه چند روز پيش ياد آور شد با (٥٠٠) راى به مجلس آمده است.

هفته گذشته که صحبت راى وانتخابات در ميان بود، بلقيس روشن با استفاده از موقع به اين بيان رهبر حزب اسلامى که گفته بود مردم بدون استيگر نيز بايد از راى شان استفاده نمايند، حرفهاى نسنجيده را بر زبان جارى ساخت که در مقابل آقاى الله گل مجاهد وکيل منتخب مردم کابل و برخى ديگر از نمايندگان با بيان پسنديده و پارلمانى به اين حرفها پاسخ گفته شد.

بيان محترم الله گل مجاهد و در حمايت از رهبرحزب اسلامى افغانستان همه را به تحسين وتعجب از اين نگاه واداشت که آقاى الله گل از اعضاى مهم دسته انتخاباتى ثبات وهمگرايى برهبرى داکتر عبدالله محسوب ميشد.

الله گل مجاهد از فرماندهان حزب اسلامى در ده سبز بود، قوماندانى او از سال ١٣٦٠ شروع ميشد و در سال ١٣٨٨ پس از تحولات اخير رئيس شوراى اجتماعى مردم ده سبز شد. الله گل مجاهد سرشناسترين وکلاى کابل محسوب ميشود و بروى رقابت هاى محلى چندين بار ازسوى شعبات دولتى به اتهامات مختلف نيزدخيل شناخته شده ولى قوت کلام و نفوذ مردمى او مانع فعاليت کسانى شد که ميخواستند الله گل مجاهد را نه تنها از ميان مردم دور سازند که حتى رابطه او را با حزب اسلامى نيز مخدوش نمايند.

دفاع شاندار الله گل مجاهد در تالار مجلس از رهبرى حزب اسلامى کسانى را نا اميد ساخت که پيوسته در کوشش اند بروى تحرکات سياسى افراد، حزب با جمعيت را دستخوش انتشار و چند دستگى نشان بدهند. در جريان کمپاين هاى انتخابات رياست جمهورى بسيار مردم ديدند که حزب اسلامى بگونه برجسته ووسيعتر و جمعيت نيز در همين مستوا همايشهاى آرمانگرايانه يى را از ميان مردم به ظهور رساندند.

اگر چه دسته انتخاباتى آقاى غنى با استفاده از امکانات دولتى توانسته در حد زيادى اين انتخابات را به نفع خود سبوتاژ نمايد، اما همکاريهاى آرمانگرايانه و راى هاى پاک و فارغ از هر گونه آلايشى که در صندوقها واريز شده انگيزه ميدهد که مردم کارشکنى ها وصحنه سازيهاى را که در سه نوبت انتخابات رياست جمهورى اعمال شده در چهارمين دور آن ناکام و نامراد نمايند.

حالا که خانم روشن در مجلس اظهار ناراحتى مينمايد از همين پيروزيهاى هواداران نهضت اسلامى و در راس حزب اسلامى گرفتار حسادت وحيرانى شده است.همايشهاى که از سوى حزب اسلامى در سرتاسر ممکلت اجرا شد، تنها منوط به هواداران حزب اسلامى نبود، بسيار مردم فکرميکردند وقتى کاروان همراهان حزب در گرماگرم جنگهاى شمال عزم سفرتخار وبدخشان را نمود در بغلان و کندز با ممانعت و برخورد هاى طالبان روبرو خواهد شدکه برخلاف انتظار شان کاروانى حزب در شرايطى به تخار و بدخشان رسيد که قواى حکومتى با کمک تجهيزات زمينى و هوائى نميتوانست درين جاده ها تردد نمايد.

اينکه سرنوشت انتخابات مهندسى شده کميسيون نا مستقل انتخابات يکجا ميکشد هنوز در پرده ابهام است ولى يکى از دستاورد هاى مهم اين انتخابات تثبيت موقعيت احزاب مطرح در افق سياسى کشور بود.

حالا که مذاکرات معطل شده از سوى آقاى ترامپ با در ميانى اسلام قرار است از سر گرفته شود، اين حقيقت بکلى برجسته ميشود که پروژه پنهان سازى نقش احزاب مطرح افغانستان در معادلات صلح و مذاکره مخفى ديگر قابل اجرا نيست.

هنوز اين مطلب در صيغه راز مانده است که علت قطع مذاکرات دوحه از سوى رئيس جمهور ترامپ که بظاهر بخاطر حمله طالبان در شش درک وگرين ويلج عنوان ميشد روى چه موجباتى بوده است، ولى گمان قوى بر آن است که نمايندگان مجلس سناى امريکا که خليل زاد را پيش از تصميم رئيس جمهور ترامپ براى توضيح احضار نموده بودند روى مخفى بودن اين مذاکرات و نبود نقش احزاب ملاحظاتى داشتند، آنها ميدانند، صلحى که در نبود احزاب مطرح افغانستان رنگ بگيرد، نميتواند يک صلح دير پا و طرف اعتماد باشد.

هيچکس نبايد اغفال شود که بملاحظه اختلافات سطحى سياسى ميتوانند از حضور احزاب در تدوير تفاهمنامه صلح جلوگيرى نمايند. صلح قابل اطمينان و هميشگى تنها از راه جلب اعتماد و اشتراک احزاب مطرح قابل عمل مى باشد نه از راه معادلات مخفى و انحصارى.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th January, 2020