تفصیل | ډیلې شهادت 

28th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

متن کامل کنفرانس مطبوعاتی رهبر مجموعۀ صلح و عدالت اسلامی و امیر حزب اسلامی افغانستان

اداره

2019-10-05

برادران و خواهران عزيز

اجازه بدهيد نخست عرائض مقدماتى در باره انتخابات داشته باشم و سپس به پرسشهاى تان بپردازيم.

از حمايتها و محبتهاى ملت مؤمن و خداپرست خود صميمانه سپاسگزاريم، با اشتراك بى نظير شان در اجتماعات پرشكوه، بزرگ و منظم تيم صلح و عدالت اسلامى؛ باوجود شرائط بد امنيتى و تهديدها و مخاطرات جدى بر ما منت گذاشتند، اينها همه از تعهد شان به اسلام و حمايت شان از شعار صلح و عدالت اسلامى نمايندگى مى كند. ملت ما همواره ثابت كرده كه براى اسلام، آزادى، استقلال و تأمين حاكميت ملى به هر قربانى آماده است. تمامى آنهايى كه در تأمين امنيت اين اجتماعات، برگزارى آن، انعكاس درست و بى طرفانه آن در رسانه ها سهمى شايسته داشته اند مراتب امتنان عميق مان را اظهار مى داريم.

از خواهر و برادر عزيزى كه پدر و همسرش براى اغراض منحط دنيوى به تيم دولتى پيوست؛ ولى او به حكم ايمان خود از تيم صلح و عدالت اسلامى حمايت كرد، در اجتماعاتش شركت نمود و به نفع آن رأى داد؛ بيش از همه سپاسگزاريم و به همت و شهامتش سلام مى كنيم. 

ما از كمپاين انتخاباتى خود و نتائج آن كاملاً راضى و خرسنديم.

در جريان دو ماه كمپاين انتخاباتى؛ تقريباً حدود پنجاه اجتماع خرد و بزرگ، پرشكوه، منظم با اشتراك خيلى پررنگ مردم در تمامى ولايات كشور داشتيم، اين دو پنجم تمامى اجتماعات در اين دو ماه بود، بقيه نامزدها و تيمها جمعاً كمتر از هشتاد تجمع انتخاباتى داشتند. اجتماعات ما از هر لحاظى بزرگتر، پرشكوه تر و منظمتر از تمامى تيمها بود. ما به تمامى اهداف كمپاين انتخاباتى خود نائل شديم، دستآوردهاى ما چشمگير بود.

با توجه به اجتماعات پر شكوه تيم ما در شرق و غرب، شمال و جنوب كشور و مخصوصاً در كابل بود كه دو تيم دولت ساز و ثبات و همگرايى تلاش ورزيدند تا باهم توافق كنيم و چون تيم واحد به انتخابات برويم، هر دو پيشنهادات چرب شفاهى و تحريرى داشتند، از 35 تا 45 در صد تمامى دولت آينده و پستهاى آن، به شمول وزارت هاى كليدى و رياست امنيت ملى، رياست اجرائى، رياست شورى عالى دولت به عنوان عالى ترين مرجع تصميمگيرى، كه شامل رهبران احزاب عضو تيم بوده و رئيس جمهور نيز عضو آن مى باشد. حتى يك تيم از ديپلومات عالى رتبه يك كشور خواست تا چون ميانجى و به عنوان ضامن و شاهد عمل كند، نماينده اين كشور نيز آماده شد و تماس گرفت، نپذيرفتيم.

به هردو تيم گفتيم: در صورت حذف شرط ستيكر بر تذكره ها، زمينه سازى براى شركت هر افغان واجد

شرائط در انتخابات و اقدام مشترك غرض جلوگيرى از تقلب؛ به تشكيل تيم واحد در صورتى موافقيم و بر آن بحث خواهيم كرد كه جايگاه رياست جمهورى شبيه به هند و پاكستان بوده و صلاحيتهاى اجرائى در دست صدر اعظم باشد.

اين انتخابات بايد طبق حكم قانون اساسى قبل از اول جوزاى 1398 دائر مى گرديد و در اول جوزا قدرت به حكومت جديد انتقال مى يافت، متأسفانه انتخابات بارها به گونه يك جانبه و بدون مشوره و موافقه نامزدهاى رياست جمهورى به تعويق افتاد، رياست جمهورى به گونه غيرقانونى و مغاير تمامى موازين حقوقى و اخلاقى تمديد شد، لازم بود در باره انتخابات، چگونگى و موعد برگزارى آن، تأمين شرائط لازم امنيتى، و اين كه آيا نخست صلح تأمين گردد و بعد انتخابات در فضاى امن برگزار شود، و يا عكس آن؛ بايد به مشوره تمامى نامزدها تصميم نهائى اتخاذ مى شد، ولى تصميم خودسرانه و غيرمسئولانه گرفته شد، نتيجه اش انتخابات غيرمعيارى، پر از تقلب، مشاركت كمرنگ مردم، از 34 مليون نفوس كشور حدود دو مليون در انتخابات شركت كردند، خون صدها افغان؛ سربازان نيروهاى امنيتى و شركت كنندگان در اجتماعات انتخاباتى بر زمين ريخت، تيم دولت ساز اعتراف مى كند كه تنها در اجتماعات اين تيم بيش از صد نفر كشته شده اند!! با آن كه اين تيم از تمامى امكانات دولت برخوردار بود، بخش عمده نيروهاى امنيتى در خدمت تأمين امنيت اجتماعاتش و سفرها به ولايات!! همين تيم ادعاء كرد كه در دو هفته دو هزار مخالف را كشته اند، پر واضح است كه اكثريت قاطع اين قربانيان مردمان غير محارب و بى گناه؛ كه افغان اند و فرزندان اين ملت مظلوم!! آيا كشتن اين تعداد افغانان مظلوم؛ كار افتخار آميز است؟! آيا اين انتخابات ناكام و خونين به اين همه خونريزى ها مى ارزد؟!

اگر زمامداران حكومت به هر قيمتى و هر صورتى

خواهان ابقاء در قدرت بودند؛ مى توانستند مثل سابق به كرسى اقتدار محكم بچسپند و ده ها بهانه و توجيه دروغين جعل كنند؛ چرا عوض آن اين راه خونين را انتخاب كردند؟ چرا صلح را قربانى اين بازى خونين و مضحك كردند، مگر حال از موضع نيرومندتر وارد مذاكرات خواهند شد و يا از موضع خيلى بدتر و ضعيفتر از سابق؟!!

خوب؛ اگر احياناً شما با تمامى اين تقلب ها، تخلف ها، سوء استفاده ها از صلاحيتها و امكانات دولتى، رشوتها، معامله گرى ها و سازشهاى ننگين در قدرت ابقاء شديد، نيروهاى بيرونى ادامه اقتدار تان را براى خود مفيد گرفتند؛ على الرغم مخالفتهاى شديد و انزجار عميق مردم از حكومتدارى خونين و ناكام گذشته تان، چه انتظارى داريد كه در صورت پيروزى خيالى و غيرواقعى؛ كارى خير انجام خواهيد داد؟ يقيناً هر حكومتى كه شما شامل آن و يا احياناً در رأس آن باشيد؛ بدتر از گذشته و غرقتر در فساد خواهد بود، آنهايى كه در گذشته ائتلاف ناكام داشتند، كشور در نتيجه حكومتدارى هاى ناكام و منازعات حل ناپذير بر سر توزيع قدرت؛ بدترين و سياه ترين روزهاى تاريخ خود را تجربه كرد؛ آيا تضمينى وجود دارد كه اين گروهها بارى ديگر و متصل اعلان پيروزى كاذب و دروغين شان؛ تجارب تلخ گذشته را تكرار نكنند؟!

اسلوبى را كه شما آقايون براى رسيدن به قدرت اختيار كرده ايد؛ آيا هيچ انسانى شريف و افغانى عزتمن؛ گاهى آن را اختيار خواهد كرد؟! معتقدم كه اگر رسيدن به قدرت مشروط به آن باشد كه كسى در پاى بيگانه بيفتد، كشورش، آزادى، استقلال و حاكميت ملى اش پامال شود، حكومتى شبيه حكومت شما داشته و باعث ويرانى كشور و قتل صدها هزار انسان بى گناه گردد، هيچ انسان شريفى هرگز و براى يك لحظه نيز ننگ پذيرفتن آن را مرتكب نخواهد شد، من در برابر ملت خود و با پروردگارم تعهد مى كنم كه هرگز چنين اقتدار

را نخواهم پذيرفت!!

مى پرسيم: در همين دوران دو ماهه كمپاين؛ چند حمله شبانه از سوى قطعات 01 و 02به هدايت و دستور و موافقه شما انجام شده و چند هزار افغان بى گناه در حالى كشته شده اند كه به خواب عميق رفته بودند، خوابى كه ديگر تا قيامت از آن بيدار نمى شوند؟!! در خوگيانى، جلال آباد، ميدان، غزنى، و ده ها ولايت ديگر، آيا گاهى اين عمليات را محكوم كرده ايد، آيا حرفى در رابطه به مجازات و محاكمه آمرين و عاملين اين عمليات وحشيانه و سفاكانه بر زبان داشته ايد؟!! آيا با وجود اين همه انتظار حمايت از افغانها غيور را داريد؟!! 

تقلب شرم آور در اين انتخابات، استفاده بى دريغ از امكانات و صلاحيتهاى دولتى از سوى تيم حاكم؛ كه وزارتها، ولايتها، سفارتها، رياستها، موترهاى زره، زمین براى ساختن شهرکها را چون رشوت پرداختند و از انتخابات؛ ماركيت ضمير فروشى ساختند، ناكامى دولت در تأمين امنيت رأى دهندگان، محروم ساختن افراد واجد شرائط از مشاركت در انتخابات، با وضع شرائط نامعقول غير قانونى و ظالمانه؛ چون نصب ستيكر بر تذكره ها، كه عده اى زياد افغانها را از شركت در انتخابات مانع شدند، فهرست هاى جعلى و ناقص، محروم كردن مهاجرين، بى جا شده هاى داخلى و اهالى مناطق ناامن و همجوار با آن، استفاده از وسائل بايو مترك غير معيارى و ممد تقلب، مداخله هاى بيرونى در انتخابات، قرارداد با كمپنى خارجى كه نه تنها بى طرف نيست بلكه كمپنى نيمه دولتى بوده و حكومت جرمنى از سهامداران 25 در صد اين كمپنى است، و ده ها مورد ديگر تخلف، تقلب و جرائم انتخاباتى براى بدنامى مردم سالارى مزعوم كافى نيست؟!

مى پرسيم: چرا ثبت نام و رأى دهى؛ همزمان و آن لاين نبود؟ چرا نتائج مستقيما به سرور مركزى فوراً و در پايان روز رأى دهى انتقال نيافت؟ چرا جريان رأى

دهى همزمان قابل دسترسى به تمامى نامزدان نبود؟ چرا اين نتائج نخست به يك آدرس  مجهول الهويه و نامعلوم انتقال يافت و پس از دستكارى و تصرف در آن و با تأخير غير قابل توجيه به سرور مركزى انتقال مى شود؟ چرا نتائج يك محل و ورق مربوطه اش به آدرس ده ها محل ديگر ثبت شده؟ چرا وسائل بايو مترك به گونه اى در اختيار يك كمپنى خارجى مشبوه و غيرقابل اعتماد بود كه هيچ نظارت افغانى بر آن وجود نداشت؟ چرا اين پروسه مهم و حساس ملى به گونه كامل در اختيار يك كمپنى نيمه دولتى و تحت مديرت سفارتخانه يك كشور اجنبى گذاشته شد؟ چرا كميسيون انتخابات چهار روز بعد از انتخابات؛ ناظران نامزدان را دعوت مى كند تا شاهد انتقال اوراق نتائج به سرور مركزى باشند، در اين چار روز قبلى اوراق در اختيار كى بود و چرا مستقيماً از محل هاى رأى دهى به سرور مركزى انتقال نيافته؟ آيا توجيه و دليلى وجود دارد كه عدم انتقال مستقيم به سرور را توجيه كند؟ آيا مى توانيد تشويش نامزدان از عدم دستكارى وسيع در آن رفع كنيد؟ چرا نيروهاى امنيتى از شرط ستيكر بر تذكره معاف بود و مكلف به رفتن به محل خاص نيز نبود و ديگران به دليل عدم ستيكر بر تذكره و نه رفتن به محل ثبت نام از حق رأى محروم شدند؟! آيا دليلى غير از اين برايش تراشيد كه يكى به تيم دولتى رأى مى دهد و ديگرى به تيم غير دولتى؟!! 

چرا صدها هزار افغان واجد شرائط و آنان كه خواهان مشاركت بودند و به محل رأى دهى آمده اند؛ ولى به دلائل نامعقول و غير قابل توجيه از حق مسلم رأى دهى محروم گرديدند، به دليل عدم ستيكر بر تذكره اش، عدم ثبت نامش در فهرستها و يا ديتابيس، عدم حضورش به حوزه مربوطه و به دليل مهاجر و آواره بودنش!! چرا خيلى از مناطق؛ در چند روز قبل از انتخابات؛ عمداً و قصداً ناامن شدند؟ مثل عليشنگ و علينگار لغمان و ده ها ولسوالى ديگر؟ چرا انتخابات در

بدترين شرائط جنگى و ناامن برگزار گرديد؟ چرا دولت آن را قبلاً، در موعد قانونى اش، در نه ماه گذشته و در شرائط نسبتاً باامن تر برگزار نكرد؟ چرا انتخابات را به شرائط سازگارتر موكول نكرد؟ مسئوليت عدم تأمين امنيت بدوش كيست؟ آيا دليلى ديگر غير از فراهم كردن و سازگار ساختن شرائط براى تقلب گسترده مى توان براى آن تراشيد؟!!    

اين نقصها، عيبها، تقلب و جرائم انتخاباتى باعث شد كه اين انتخابات بد تر و شرم آورتر از تمامى انتخابات قبلى باشد، و اگر نتائج نيز به گونه ماهرانه اى دستكارى شود، بدون شك كه با اين كار آخرين ميخ بر تابوت ديموكراسى قلابى، خونين و تحميلى كوبيده خواهد شد، احدى نتائج را نخواهد پذيرفت، كشور به سوى تشديد هر چه بيشتر بحران خواهد رفت، و پس از اين مردم از ديموكراسى و انتخابات چنان متنفر و منزجر خواهند بود كه از شنيدن نام آن نيز نفرت خواهند داشت.

به باور ما؛ دو ثلث رأى تيم دولتى؛ جعلى، تقلبى و خيالى است، مثالش پكتيا؛ كه ادعاى اشتراك 161000 رأى دهنده را دارند، و كميسيون نيز به گونه غيرحرفوى و كاملاً نادرست اين نوع ارقام را پذيرفته و اعلان كرد، به استناد اين ارقام دروغين و جعلى ادعاء كرد كه بيش از دو مليون افغان واجد شرائط در اين انتخابات شركت كرده اند، عجيب اين كه يك روز نتائج بيش از نصف مراكز را 1151000اعلان مى كنند؛ كه برويت آن بايد نصف بعدى كمتر از اين رقم و مجموع رأى دهندگان حول و حوش دو مليون مى بود، اما با كمال تأسف و تعجب كه كميسيون يك روز بعد و با علاوه كردن آراء هزار مركز ديگر شمار رأى دهندگان را به بالاتر از دو مليون رساند!!! افغانها به اين باور اند كه اين ارقام كاملاً غير واقعى و جعلى بوده و براى آن پرداخته و ارائه شده كه انتخابات نامشروع و ديموكراسى قلابى و تحميلى را موجه جلوه دهند و حضور نيروهاى اجنبى

را توجيه كنند و مشروعيتى براى حكومت بعدى؛ مولود مصنوعى اين انتخابات پر از تقلب؛ فراهم كنند!!

چلنج مى دهيم؛ اگر كسى توانست ثلث اين تعداد كارت رأى را كه در پكتيا و خيلى از ولايات و ولسوالى هاى ديگر؛ به نفع تيم دولتى درج اوراق نتائج شده؛ به رويت عكس، اثر و رنگ انگشت؛ واقعى و غير جعلى ثابت كند، حاضرم نتائج انتخابات را بلادرنگ بپذيرم!!

به عنوان مثال و چون دو نمونه از بقيه ولسوالى هاى پكتيا؛ كه وضعيت مشابه دارند، زرمت و روحانى بابا را در برابر تان مى گذاريم: ادعاء مى كنند كه بيش از 24000 رأى در زرمت و 9999 در روحانى بابا در صندوقها ريخته شده، در حالى كه دولت در روحانى بابا نه ولسوال دارد و نه دفتر ولسوالى، ولسوالش از مدتها به اين سو در گرديز مستقر و از رفتن به منطقه عاجز است!! در اين ولسوالى نه محل رأى دهى باز شده و نه كسى رأى داده!! ولسوالى زرمت سالهاست كه از لحاظ امنيتى در بدترين وضعيت قرار دارد و سلطه دولت در آن محدود به دائره سه چهار كيلومترى مركز ولسوالى است، در خارج از اين محدوده؛ هيچ محل رأى دهى وجود نداشت، در اين ولسوالى فقط مامورين دولت و تعداد كمى از مردم رأى داده اند، شايد تعداد رأى حقيقى كمتر از 400 رأى باشد!!    

با وجود استفاده سوء از امكانات دولتى، و تمامى رشوتهايى كه داده اند، رشوت وزارت، ولايت، سفارت، رياست، با آنكه در هر ولايت والى، ولسوال، قومندان امنيه و رئيس امنيت كمپاينران شان بوده، به خريد و فروش ضميرها پرداخته اند، با همه اينها اگر آراء غير بايومترك باطل تلقى شود، شمارش آراء بايومترك به گونه شفاف و برويت عكس و نشان دو انگشت انجام شود، ما نتائج را مى پذيريم و به تيم پيروز تبريك مى گوييم، در غير آن نه نتائج را مى پذيريم و نه حكومتى را كه در نتيجه تقلب بر ملت ما تحميل شود.

تيم دولتى از هيچ عمل غيراخلاقى و خلاف قانون در اين انتخابات دريغ نورزيده، حتى از انداخت مرمى هاوان بر اجتماع ما در پكتيا و حمله بر كاروان ما در بازگشت از پكتيا!! هر دو از سوى رقباى ما در دولت صورت گرفته، رقباى كمظرف و بد سابقه كه در پاى هر اشغالگر افتاده و عليه هر آزادى خواه جنگيده اند.  

يك روز بعد از اين حادثه آقاى رئيس جمهور تلفونى تماس گرفت و مراتب تأسفش را اظهار كرد، و گفت: همين امروز هيئت باصلاحيت را توظيف مى كنم تا نزدت بيايد، تفصيلات را بشنود و تحقيق جدى بپردازد!! اما تا حال هيچ كارى صورت نگرفته.

يك بار ديگر به كسانى كه مى خواهند از طريق تقلب و جرائم انتخاباتى بر اريكه قدرت بنشينند؛ اكيداً توصيه مى كنيم كه به آراء حقيقى مردم تمكين كنيد، عامل تشديد بحران نشويد، با سرنوشت ملت مظلوم ما بازى نكنيد، از كميسيون انتخابات مى خواهيم كه آراء پاك و ناپاك را؛ با استقلال كامل و بدون ترس و بيم از تهديدها و اخطارهاى زورگويان از هم جدا كنيد، جز آراء پاك بايومترك شده؛ هيچ رأيى را قابل اعتبار و محاسبه نگرفته، هر رأى غير بايومترك را جرأتمندانه دور بريزيد. از كشورهاى ذيدخل در جريانات كشور ما؛ مى خواهيم از مداخله در امور انتخابات و حمايت از جناح خاص خوددارى ورزند، افغانها را بگذارند سرنوشت شان را خود تعيين كنند و زعامت دلخواه و مورد اعتماد شان انتخاب نمايند.   

 

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th January, 2020