تفصیل | ډیلې شهادت 

28th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

به بهانه گراميداشت از روزمعلم

عرفانی

2019-10-06

سيزدهم ميزان برابر است با روز معلم، روزيکه از مقام شامخ آموزگار، اين چشمه زلال دانش ارج گذارى ميشود و در همه جوامع انسانى، پاسداشت از کارکردهايش صورت مى گيرد و صداى مظلوميت آن از حنجره سخنوران بلند مى گردد، بى آنکه در بسا موارد، گوش هايى هم تحمل شنيدن، کلام آهنگين و حقيقت آشکاراى پهلو هايى از زنده گى رقت بار معلم را ندارند کيست معلم؟!

معلم؛ آينه دار هستى انسان در پنهاى زنده گى شرافتمند.

معلم؛ پدر معنوى ايکه دستانش پُر از تباشير و زبانش خسته از وعظ است و گويش هاى ممتد او در امتداد حيات پُر بارش.

معلم؛ چشمه زلال دانش در ميزان تعليم و آموزش تربيت و اخلاق.

معلم؛ درياى خروشان محبت است که از قُله هاى احساس انسانى و دره هاى پر وخم و پيچ، عطش رهروان دانش را سيراب و کوير هاى تنوران را از بذر فکر و انديشه سبز مى سازد.

معلم؛ چراغ روشن زنده گى جامعه است که زواياى تاريک جهل را روشنتر مى گرداند.

معلم؛ سراج منير است که از درد هاى جامعه پرستارى و بيماران خسته در بستر جهل را دارو مى شود.

معلم؛ خورشيد معرفت است که از محراب پيامبرصلى الله عليه وسلم پيام صلح و انسانيت ارمغان دارد.

معلم؛ رهبر است که جامعه را به سوى فلاح هدايت و رهنمايى مى کند.

آرى!

معلم يا آموزگار، طبيب حاذقى است که تنها قامت بلند و استخوانى اش بى آنکه احساس خستگى کند هم روزه در جلو شاگردان در صنف استاده، آداب زنده گى را براى  شان مى آموزد و پيام روشن تعليم را به تک تک آنها مى رساند، ساده حرف مى زند و ساده زنده گى مى کند، با زبان شاگرد مکالمه مى نمايد، آواز رسايش، دلنواز است و مهرآگين!!

تبسم بر لبانش روايت ازمحبت دارد که دايم بر شاگردان عرصه مى کند.

معلم؛ فرماندهى است که براى پيروزى لشکرش فکر کند و موفقيت شاگردانش سبب مباهات وى مى گردد.

در کشور ما همه ساله از مقام معلم گراميداشت به عمل مى آيد، معلم را مايه افتخار جامعه مى دانند و پيشرفت کشور را مديون تلاش هاى اين توده بزرگ و زحمت کش محسوب مى نمايند.

در هر مکتب ومدرسه سيزدهم ميزان را که برابر است با پنجم اکتوبر همزمان با ساير کشور ها جشن مى گيرند و به نحوى از مقام شامخ معلم قدردانى صورت مى گيرد. شاگردان با لباس هاى آراسته و تحايف دست داشته، روز معلم را گرامى ميدارند و هر آنچه والدين آنها به رسم هديه بدست نوباوه گان مى فرستند نثار اين قشر پر تلاش ومخلص جامعه مى نمايند.

با ايراد سخنرانى ها ومحافل خوشى در هر مکتب و مدرسه از جلال و عظمت معلم نيکو داشت مى نمايند. روى هم رفته هر چه باشد، والدين مکلفيت خويش را در حد توان انجام ميدهند؛ اما اگر مرورى بر زنده گى اين قشر زحمت کش و مستحق جامعه نمائيم، مى بينم که معلمين، محرومتر از هر طبقه يى با عالمى از مشکلات دست و پنجه نرم مى کند. در همه ادوار صرف در روز معلم يادى ازين طبقه محروم صورت مى گيرد و بس.

اکثراً با فقر مى سازند و با وجدان پاک به تربيت اولاد وطن سر گرم اند، هر نظامى که بر جامعه حاکم مى شود، فقط در لفظ از آنها ارج گزارى تقدير و تحسين مى کنند، اما در عمل هنوز اکثراً کُوخ نشين اند و در خانه هاى کرايى زنده گى محقر دارند.

وزارت محترم معارف بار بار از توزيع زمين به آنها ياد آورى نموده و رئيس جمهور و افراد بلند پايه دولت دايم به آنها وعده امتيازات مى سپارند؛ اما هنوز هم معلم با حقوق و امتيازات کمتر به زنده گى شباروزى ادامه داده و با مشکلات عديده دست و پنجه نرم مى کنند، چه زيباست تا همان گونه که قرآنکريم مى فرمايد.

هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون

آيا برابر است آنانکه ميدانند با آنانيکه نمى دانند!

هرگز برابر نيست و بدون شک معلم نور چشم جامعه،تاج سر و اميد مردم ماست، پس جا دارد تا به مقياس بزرگتر از مقام شامخ اين قشر محروم و عزت مند جامعه پاسدارى و تحسين نموده، خدمات شايسته آنها را که تربيت انسان است بخوبى بدانيم، معلم است که پيشرفت و ترقى جامعه انسانى بستگى به تلاش هاى آن دارد. زمانى جامعه اسلامى ما در اوج کمال و بيدارى قرار مى گيرد که دولت به وضع رقت بار و زنده گى پريشان معلم توجه نمايد و اساساً براى آنها امتيازات قابل ملاحظه يى  مى کنند؛ در سفره آنها تغييرى وارد نمى شود،معلمين اکثراً در خانه هاى کرايى زنده گى مى کنند و از بيمه صحى محروم اند، هنگام رفتن به مکتب ساعت ها پياده راه مى پيمايند و يا در ايستگاه ها انتظار موتر مى باشند!

زنده گى بسيط؛ اما با وجدان بيدار، شب و روز را با عالمى از مشکلات سپرى مى نمايند، تنها در هنگام انتخابات مورد توجه وکلا و نامزدان رياست جمهورى قرار مى گيرند و بس.

سوال اينجاست!

از پائين ترين فرد در نظام تا مقامات ارشد، دست پرورده اين طبقه مظلوم در جامعه مى باشند؛ اما هرگز در زنده گى معلم توجه قابل ملاحظه صورت نگرفته است، چقدر درد آور است که در کوچه اولاد معلم وقتى با همسالانش مواجه مى گردند از جانب اولاد هاى زورمندان تحقير مى شوند و حتى لباس و وضع ظاهرى شان نيز هرگز با آنها برابرى ندارد. به ويژه آندست مردمان خيره سر و فرومايه که از پول هاى باد آورده، رشوه و خيانت به خود کاخ ها ساخته اند و فرزندان شان چون اشراف زاده گان در ناز و نعمت به سر مى برند.

متاسفانه زمامداران ما همه ساله در روز معلم اين گوهر قيمتى را مدنظر گيرند تا شاگردان لايق بعد از فراغت از دانشگاه ها به معلمى رجوع نموده ودر فکر سازنده گى معنوى جامعه خويش شوند.

به اميد روزيکه در کشور ما صلح دايمى استقرار يافته و معلم در پرتو شريعت غراى محمدى و سايه نظام، صاحب قدرت تاثير گذار در جامعه بوده و براى شگوفايى کشور با همه توان در خدمت اولاد وطن خويش باشد.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th January, 2020