تفصیل | ډیلې شهادت 

28th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

مذاکرات صلح چرا لغو و چرا از سر گرفته می شود؟

فریدون افراسیابی

2019-10-08

پس از قرن هفده میلادی کشورهای متجاوز و استعمارگر اروپائی باقیافه بسیار خشن و خونریز برای تسخیر کشورهای فقیر و عقبمانده آسیائی و افریقائی برقابت پرداختند و بانهایت قساوت و سنگدلی به قیمت خون ملیون ها انسان بیگناه در قسمت های اعظم قاره های یاد شده مسلط گردیدند و به غارت مواد اولیه و انتقال غلامان و قوای بشری مسابقات طولانی آغاز گردید. سلسلهء این وحشت و دهشت نیروهای استعماری تا اکنون ادامه دارد. بلاک صلیبی و امپریالیستی فقط یک هدف دارند و آن تسخیر حوزه های غنی از معادن و مواد زیر زمینی است، حاکمیت و کنترول سرزمینهای استراتژیک و جیوپولیتیک نیز از اهداف و خواسته های آزمندانه و استثماری استعمارگران است.

تهاجم و حملات و حشیانه متجاوزین بر کشور عزیز ما افغانستان بر بنیاد همین روحیه صورت گرفته که ملت ما در هر مرحلهء از تاریخ خود به آن پاسخ دندان شکن داده و اشغالگران را نا امید و دست خالی از خطهء محبوب شان جبراً بیرون رانده اند. با تأسف فراوان که موقعیت حساس جغرافیائی ما سبب خرابی و بربادی های جبران ناپذیر گردیده و یکی از علل عقبمانی ما گردیده است.

امریکا به عنوان آخرین کشور متجاوز و اشغالگر در افغانستان بدون تحلیل و مطالعهء پس منظرهای تاریخی افغانستان با حرص فراوان و بدون هیچ مجوز قانونی و بین المللی برکشور ما تاخت تا توانست کشت و بست و تاراج کرد و خیال حکمروائی بر آفغانستان را تحقق یافته می پنداشت ولی این تیرهوا و هوس بخاک اصابت کرد و این نیروی بدمست استعماری هماننند دیگر اشغالگران بدام شکست و مایوسی گیر افتاد و حالا رهائی ازین دام کار خیلی دشوار است با مشاهده شکست های پیهم نیروهای صلیبی پس از سال 2014 سیاسیون ایالات متحدهء امریکا به شکست سیاسی و نظامی شان مطمئن گردیده و دور اندیشانه، برای نجات و جلو گیری از بدنامی های مزید شان آرام آرام راه ملایمت، و تفاهم را در پیش گرفتند. گزینه جنگ و بمبارد مانهای متواتر و قوی برای امریکا نتیجه معکوس و خطرناک به بار آورد تا حدی که باید دیگر جنگ را کنار بزند و بروحیهء به اصطلاح انسان دوستی !!! به مذاکرات و کنار آمدن ها تن دردهد. چنین شد و بتاریخ 30 میزان 1397 با بزرگترین قوت متخاصم خود گروه طالبان برمیز مذاکره نشست و با گذشت هر روز به کامیابی مذاکرات یقین و اذعان بیشتر حاصلی میگردید.

شرایط و مندرجات مواد توافقنامه در هاله ابهامات فراوان ملفوف گردیده و چانه زنی های تحریک طالبان و زلمی خلیلزاد نمایندهء خاص وزارت خارجه امریکا در مذاکرات بصورت مخفیانه ادامه داشت. مشاورین امنیتی و نزدیک دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، حکومت دست نشاندهء کابل، احزاب سیاسی مطرح و همه مردم افغانستان از بی خبری محتویات و مندرجات قرار داد یکجا فریاد کشیدند. مذکرات صلح توأم با انتظار و امیدواری و مأیوسی لغو گردید. لغو مذاکرات میان تحریک طالبان و ایالات متحدهء امریکا بدون دلیل موجه صورت گرفت.

اکنون به علل و عوامل آغاز و لغو مذاکرات و از سرگیری دوبارهء آن مختصراً می پردازیم:

- عمده ترین علت آغاز مذکرات میان نماینده گان تحریک طالبان و زلمی خلیلزاد شکست های پیهم نظامی در میدان گرم جنگ و عرصهء سیاست بود. چنانیکه جورج دبلیوبوش در قضیه تجاوز نظامی بر افغانستان و عراق به ناکامی مفتضح مواجه گردید آقای ترمپ نیز با تندروی ها و عدم استقرار لازم فکری راه ناکامی پیمود. اصلاً برای امریکائی ها به جز از مذاکراه راه دیگری و جود ندارد. تحلیلگران سیاسی، کار شناسان نظامی و افغانستان شناسان بیک صدا اظهار نظر نمودند که جنگ افغانستان برنده ندارد. غالب و مغلوب درین جنگ و جود ندارد و تداوم جنگ جز بر بادی و خانه ویرانی نتیجهء دیگری نخواهد داشت. مشاورین امنیتی و جنرالان کهنه کار پنتاگون نیز به اتفاق آرأ ادامهء مذکرات میان تحریک طالبان و نمایندهء خاص ایالات متحدهء امریکا زلمی خلیلزاد را بعنوان یگانه گزینه مفید توصیه نموده اند بنا برین امریکا با وصف همه ژست های بلند بالای نظامی جبراً حاضر گردید تا با تحریک طالبان از در مذاکره پیش بیاید و خود را ازین لجنزار رسوائی نجات بدهد.

- فشارها و تاکیدات کشورهای همسایه افغانستان چون روسیه، ایران، چین و پاکستان نیز در راه اندازی مذکرات بی تأثیر نبود همهء این کشورها استقرار نیروهای امریکائی و ناتو را در نزدیکی سرحدات خود تهدید نظامی می پندارند و حاضر نیستند وجود نیروهای خارجی را در افغانستان تحمل نمایند. مشکل به نظر میرسد این کشورها پس ازین آرام بنشینند و هیچ عکس العملی نشان ندهند. سفر هیئت های بلند پایه تحریک طالبان به روسیه، ایران، چین و حالا به پاکستان برای ایالات متحدهء امریکا بسیار ناگوار تمام شده است.

- ادامه این جنگ د رافغانستان که همه آنرا بیهوده میخوانند از لحاظ مصارف و مخارج خیلی ها کمر شکن توصیف گردیده و با وصف اینکه امریکا از اقتصاد بسیار نیرومند بر خوردار است اما لا اقل اثرات ناگواری از ادامه جنگ در افغانستان برآن وارد خواهد آمد که مردم عوام امریکا و مالیه دهندگان همواره آقای ترمپ را مورد سوال قرارمیدهند.

- اعتراضات مکرر کارمندان فابریکات و تشبثات تولیدی امریکا از ادامه جنگ بی نتیجه در افغانستان و ادامه مصارف بیهوده که از مالیات و تکس های کمر شکن آنان تمویل میگردد. چنین اعتراضات در کشوری مانند امریکا بر اقدامات رئیس جمهور اثرات فراوان بجا میگذارد. این عوامل عمده ای بود که برای آغاز مذاکرات بر چیده شد.

حالا به مطالعه عواملی که سبب لغو آنی مذاکرات شد پرداخته میشود:

- آقای خلیلزاد نمایندهء خاص ایالات متحدهء امریکا بدستور ترمپ تا آخرین تلاش میخواست از طالبان امتیاز دریافت نماید. طالبان بر خلاف میکوشید تنها در بدل امتیازات فروان به آتش بس و موافقتنامه صلح تن در دهند اما ادامه مذاکرات طی نه ماه گذشته به اثبات رساند که هر دو جانب موفق نشدند تا از یکدیگر امتیاز بدست بیاورند. شاید یکی از علل لغو یکجانبه مذاکرات همین موضوع باشد.

- طالبان از آغاز مذاکرات بارها تاکید و رزیده اند که به هیچ صورت دولت دست نشاندهء کابل را به رسمیت نمی شناسند و هرگز به آن مذاکره نمیکنند. خلیلزاد نیرنگ های زیادی را بکار برد تا طالبان را در میز مذاکرهء با دولت اشرف غنی حاضر نماید اما به این کار موفق نگردید.

- آنچه که باعث عصبانیت ترمپ گردید اینست که رئیس جمهور امریکا برای هیت طالبان دعوت داده بود تا در تفریحگاه کمپ دیوید باوی و هیت دولتی افغانستان مذاکره و مفاهمه نماید اما طالبان این حقارت و انکسار را نپذیرفته و خواهان امضای نهائی مذاکرات گردیدند. این است عوامل عمدهء لغو یکجانبهء مذکرات صلح.

- هکذا رد پیشنهاد آتش بس توسط طالبان. بصورت خلاصه اگر شکست امریکا را در مذاکرات با طالبان دقیقاً بررسی نمائیم همه یکجا گردیده و به لغو یکجا گردیده و به لغو یکجانبهء مذاکرات منجر گردید.

- اولویت بخشیدن مذاکرات صلح و یا انتخابات ریاست جمهوری نیز از عوامل لغو مذاکرات شمرده میشود امریکا در جریان مذاکرات همواره از اولویت توافقنامه مذاکرات صلح جانبداری قاطع مینمود و جامعه جهانی ینز با این تصمیم امریکا همنوائی نشان میداد، اما زمانیکه فشارهای داخلی قصر سفید و حکومت اشرف غنی بر آقای ترمپ زیاد گردید دفعتاً از برگذاری انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی نموده و مذاکرات و توافقات صلح را در قدم دوم جا داد که این هم سبب لغو مذاکرات شد. هدف عمده ترمپ ازین انکار قطعی این بود که تا حکومت مورد نظر خود را به تخت ریاست جمهوری تعبیه و طالبان را در بدنه و قسمت تحتانی حکومت جابدهد و به این ترتیب خود را از خواسته های بلند بالای طالبان کنار بکشند.

علل و عوامل از سرگیری جریان مذاکرات.

- سخن نخست اینست که امریکا با وصف تلاشهای مذبوحانه اش نتوانست امتیازات فرضی و خیالی مورد نظر خود را از طالبان بدست بیاورد فلهذا لغو ادامه مذاکرات در واقعیت اعمال فشار و تهدیدی بود بر طالبان تا از تقاضاهای بلند بالای خود تنزل نمایند. اینک حالا وقت از سرگیری مذکرات نزدیک شده است.

- ثانیاً ناکامی خلیلزاد در نهائی ساختن مذاکرات سبب شد که امریکا خلاف تعهد قبلی خود انتخابات را بر انعقاد معاهدهء صلح اولویت بدهد تا اشرف غنی و حلقه سیکولر وی از ترمپ آزرده نگردند و بر مصداق ضرب المثل عام (ریش، ریش نرود و صله از کله). حالا که نتایج انتخابات اعلان میشود، مذاکرات از سر گرفته میشود .

- قتل یک سرباز امریکائی در حمله انتحاری طالبان محض یک بهانه است برای لغو مذاکرات.

- ترمپ با لغو مذاکرات صلح خواست از اعتراضات بعدی اعضای کانگرس امریکا جلو گیری نماید و زبان انتقاد حزب دموکرات را نیز قطع نماید. فروکش اعتراضات اکنون به نفع آقای ترمپ تمام شده و احتمال از سر گیری مذاکرات صلح بوجود آمده است.

- ترمپ به این تصور است که لغو مذاکرات، طالبان را فروتنی و خویشتن داری بخشیده و ممکن است در خواسته های شان نرمش اختیار نمایند.

به هر صورت ما اطمینان کامل داریم که امریکا از ادامه جنگ و حمایت حکومت پوشالی خود خسته شده و میخواهد تا مذاکرات لغو شده از قسمت قطع، دوباره آغاز یابد. قابل تذکر است که پیروزی ویا عدم پیروزی مذاکرات هر دو برای امریکا جنجالی و درد سر است.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th January, 2020