تفصیل | ډیلې شهادت 

28th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

پرسشهايى از كميسيون انتخابات

اداره

2019-10-08

یادداشت اداره: سوالات شانزده گانه ای را که مطالعه میفرمائید از جانب حزب اسلامی افغانستان عنوانی کمیسیون محترم انتخابات مطرح گردیده و کاپی های آن به سایر مراجع و وزارت خانه های ذیربط و سفارت خانه های  کشورهای متحابه نیز ارسال گردیده است.

حزب اسلامی پاسخ این سوالات را از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

كميسيون محترم انتخابات! 

مساعى آن عده كمشنران محترمى را ارج مى گذاريم و براى توفيق مزيد شان در انجام وظائف دعاء مى كنيم كه صادقانه و مخلصانه و بدون خوف و طمع و به حكم ايمان خويش تلاش كردند تا انتخابات رياست جمهورى به گونه شفاف و عادلانه و دور از تقلب برگزار شود؛ و ملت ما را در حل بحران كمك كند، نه به فشارها تسليم شدند، نه تهديدها باعث شد تا خلاف نداى ضمير و ايمان شان كارى خلاف كنند، نه تحت تأثير تعصبات گروهى و قومى رفتند و به نفع يكى و خلاف ديگرى قضاوت بدى نمودند، نه كارى نارواى مرتكب شدند، نه در برابر جعل و تقلب ساكت و راكد ماندند و بر آن صحه گذاشتند. موفق و مؤيد باشند.

در رابطه به برخى از تصرفات و عملكردهاى كميسيون؛ ما و اكثريت ملت هوشيار ما كه خواهان برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه اند؛ پرسشهايى داريم و منتظر پاسخ روشن و مقنع هستيم: 

1- مى پرسيم: چرا ثبت نام و رأى دهى؛ همزمان و آن لاين نبود؟ چرا نتائج مستقيما به سرور مركزى فوراً و در پايان روز رأى دهى انتقال نيافت؟ چرا جريان رأى دهى همزمان قابل دسترسى به تمامى نامزدان نبود؟ همانگونه كه شما با نمايندگان نامزدها توافق و تعهد كرده بوديد؟ چرا اين نتائج نخست به يك آدرس مجهول الهويه و نامعلوم انتقال يافت و پس از دستكارى و تصرف در آن و با تأخير غير قابل توجيه به سرور مركزى انتقال مى شود؟ چرا نتائج يك محل و ورق مربوطه اش به آدرس ده ها محل ديگر ثبت شده؟ چرا به رويت ارقام بايومترك؛ در صدها محل؛ تعداد رأى دهندگان صفر است؛ يعنى كه هيچ كسى در اين محل ها رأى نداده؛ ولى در اوراق دستكارى شده و جعلى نتائج؛ نوشته شده كه هزاران نفر در اين محل ها رأى داده اند؟!!

2- چرا فهرست نامهاى واجدين شرائط رأى دهى را مدتها قبل از روز رأى دهى؛ در هر محل اعلان و بر ديوارها نصب نكرديد؛ تا همه متيقن مى شدند كه اين فهرست ها واقعى اند نه جعلى، و هر رأى دهنده مى دانست كه نامش در كجاى فهرست درج شده، مسئوليت عدم درج نام هزاران واجد شرائط (بيش از 400000) در اين فهرستها، درج نامهاى خيالى در عوض آن، تعارض در فهرستها و ديتابيس به دوش كيست؟ براى جبران آن چه كارى انجام میدهید؟

3- چرا صدها هزار افغان واجد شرائط و آنان كه خواهان مشاركت بودند و به محل رأى دهى آمدند؛ ولى به دلائل نامعقول و غير قابل توجيه از حق مسلم رأى دهى محروم گرديدند، به دليل عدم ستيكر بر تذكره، عدم ثبت نام در فهرستها و يا ديتابيس، عدم حضور به حوزه مربوطه و به دليل مهاجر و آواره بودن!! چه كسى اين صلاحيت را دارد كه افغان واجد شرائط را از حق مسلم رأى محروم كند، تعداد محروم شده هاى عمدى و ظالمانه نيز چند مليون و على الاقل دو برابر رأى دهندگان، آن هم به دلائل كاملاً نامعقول و ظالمانه!!

4- قرار توافق مشترك احزاب و كميسيون؛ پرسونل نيروهاى امنيتى فقط به رويت تذكره و ستيكر مى توانستند در هر ساحه كه مصروف انجام وظيفه رسمى اند؛ در نزديك ترين محل رأى بدهند؛ ولى آنها توانستند فقط با استفاده از تذكره و بدون آن که نامهایشان درج فهرست باشند، در هر جايى كه خواستند رأى بدهند!! اگر نيروهاى امنيتى از شرط ستيكر بر تذكره معاف بودند و مكلف به رفتن به محل خاص نيز نشدند؛ چرا ديگران؛ شامل صدها هزار نفر؛ به همين دلائل از حق رأى محروم شدند؟! آيا مى توان دليلى غير از اين برايش تراشيد كه يكى به تيم دولتى رأى مى دهد و ديگرى به تيم غير دولتى؟!!

5- چرا وسائل بايو مترك به گونه اى در اختيار يك كمپنى خارجى مشبوه و غيرقابل اعتماد بود كه هيچ نظارت افغانى بر آن وجود نداشت و ندارد؟ چرا اين پروسه مهم و حساس ملى به گونه كامل در اختيار يك كمپنى نيمه دولتى و تحت مديرت سفارتخانه يك كشور اجنبى گذاشته شد؟ چرا كميسيون انتخابات چهار روز بعد از انتخابات؛ ناظران نامزدان را دعوت مى كند تا شاهد انتقال اوراق نتائج به سرور مركزى باشند، در اين چار روز قبلى اوراق در اختيار كى بود و چرا مستقيماً از محل هاى رأى دهى به سرور مركزى انتقال نيافته؟ آيا توجيه و دليلى وجود دارد كه عدم انتقال مستقيم به سرور را توجيه كند؟ آيا مى توانيد تشويش نامزدان را از ناحيه عدم دستكارى وسيع در نتائج آراء رفع كنيد؟

6- قرار فيصله و توافق كميسيون و نمايندگان احزاب و فرمان فوق العاده رئيس جمهور؛ بايد در انتخابات 1398از تكنالوژى معيارى بايومترك در ثبت نام و رأى دهى استفاده مى شد و به هيچ كسى مجال رأى غيربايومترك فراهم نمى گرديد، ولى در روز انتخابات ديده شد كه برعكس اين توافق و فرمان؛ به صدها هزار نفر مجال رأى غيربايومترك در تمامى مراكز رأى دهى فراهم گرديد، يكى از مسئولين كميسيون اعلان كرد كه رأى غيربايومتریك بى اعتبار است و شمرده نمى شود، و ديگرى عكس آن عمل كرد و در اعلان نتائج مجموعه آراء؛ تمامى آراء غيربايومترك را نيز به حساب گرفت و به رويت آن آرائى را كه به صندوقها ريخته شده بود چند برابر آرا معتبر اعلان كرد!! شايد كم از كم 1.5 مليون رأى اصلى را بيش از دو مليون و هفت صد هزار ساخت!!

7- دولت و كميسيون انتخابات؛ خلاف تعهدى كه با نمايندگان احزاب و نامزدان رياست جمهورى داشتند؛ وسائل بايومترك را به گونه عيار كرده بودند كه تذكره هاى بدون ستيكر را نيز مى پذيرفت؛ مثال واضح آن پذيرفتن كاپى تذكره محترم حكمتيار در هنگام رأى دهى است، دستگاه بايومترك همين كاپى تذكره بدون ستيكر را پذيرفت، باركودى براى آن پرنت كرد و برويت آن توانست رأى خود را بدون هيچ اشكالى به صندوق بريزد!! يعنى مأمورين كميسيون در محل مى توانستند به هر كسى و هر تعدادى كه بخواهند مجال رأى دادن با استفاده از تذكره بدون ستيكر و كاپى تذكره را فراهم كنند!!

اخطار رئيس مشرانو جرگه به كميسيون انتخابات مبنى بر اين كه آراء غيربايومترك را بر پدر رئيس كميسيون خواهد قبولاند؛ نشان مى دهد كه قضيه آراء غيربايومترك و تعداد آن به پيمانه اى مهم و زياد است كه عدم پذيرش آن غضب رئيس مشرانو جرگه را برانگيخته، او كمپاينر تيم دولت ساز بود، در بدل احسانى كه به او كردند؛ رئيس جمهور در يكى از سخنرانى هايش اعتراف كرد كه اين جناب را حمايت كرد و رئيس مشرانو جرگه ساخت؛ و كسى كه در برابر او كانديد شده بود؛ با يك حكم و فرمان غيرقانونى و غيراخلاقى از عضويت مشرانو جرگه اخراج كرد!!

8- شما تعداد واجدين شرائط در مناطق تحت سيطره دولت را 9.6 مليون گرفته ايد، آن هم به استناد ارقام اداره احصائيه مركزى كه به گونه كامل در خدمت تيم دولتى است و ارقام ارائه شده اش نيز غرض آلود و غيرواقعى، مى پرسيم: اگر 40% را واجد شرائط بگيريم، يعنى از هر خانواده پنج نفره؛ از 2 تا 3 نفر، در آن صورت مجموع نفوس اين مناطق بايد از 18 تا 24 و حد وسط 21 مليون باشد. اگر نصف اين تعداد (10.5) مليون از ثبت نام خوددارى كرده اند، 60% مناطقى كه از سيطره دولت خارج است، و نفوس آن نيز على الاقل 24 مليون خواهد بود، 6 مليون نيز مهاجر و خارج از كشور اند، اينها نيز از مشاركت محروم بوده اند، در اين صورت و بنابر ادعاء واهى كميسيون و احصائيه مركزى بايد نفوس افغانستان 21+10.5+ 24+ 6= 61.5 مليون باشد!!! با اين ارقام دروغين و نادرست چه حيثيت و اعتبارى براى اين اداره مهم ملى مى ماند؟!! چرا با اين ارقام دروغين از يك سو حيثيت اين اداره ملى و اعتماد مردم نسبت به آن را از ميان مى بريد و از سوى ديگر انتخابات را به يك بازى مسخره و پر از تقلب تبديل مى كنيد؟!! كسى كه گمان كند ملت هوشيار و مؤمن افغان را مى تواند باحرفهاى ميان تهى و دروغين بفريبد؛ در واقع خود را مى فريبد. كسانى كه به اين حدس خاطئ فرورفته اند كه افغانها از حق شان دفاع نخواهند كرد و در برابر توهين به رأى شان عكس العمل جدى نشان نخواهند داد؛ اينها غلط خوانده و از شناخت حقيقى ملت سربلند و غيور ما عاجز مانده اند. 

9- چلنج مى دهيم؛ احدى نمى تواند ثلث اين تعداد آرائى را كه در خيلى از ولايات و ولسوالى هاى كشور؛ به نفع تيم دولتى درج اوراق نتائج كرده اند؛ به رويت عكس و اثر انگشت در وسائل بايومترك و رنگ انگشت؛ واقعى و غيرجعلى ثابت كند، اگر چنين نيست بگذاريد ارقام و اسناد حافظه وسائل بايومترك در محضر هيئت معتبر و باصلاحيت شامل تمامى نامزدان؛ خوانده شود و ارقام حقيقى آراء معلوم گردد!!

به عنوان مثال و چون دو نمونه از بقيه ولسوالى هاى پكتيا؛ كه وضعيت مشابه دارند، زرمت و روحانى بابا را در برابر تان مى گذاريم: ادعاء مى كنند كه بيش از 24000 رأى در زرمت و 9999 در روحانى بابا در صندوقها ريخته شده، در حالى كه دولت در روحانى بابا نه ولسوال دارد و نه دفتر ولسوالى، ولسوالش از مدتها به اين سو در گرديز مستقر و از رفتن به منطقه عاجز است!! در اين ولسوالى نه محل رأى دهى باز شده و نه كسى رأى داده!! ولسوالى زرمت سالهاست كه از لحاظ امنيتى در بدترين وضعيت قرار دارد و سلطه دولت در آن محدود به دائره سه چهار كيلومترى مركز ولسوالى است، در خارج از اين محدوده؛ هيچ محل رأى دهى وجود نداشت، در اين ولسوالى فقط مامورين دولت و تعداد كمى از مردم رأى داده اند، شايد تعداد رأى حقيقى كمتر از 400 رأى باشد!! وضعيت اكثريت ولايات شبيه به اين و حتى بدتر از اين است.

آراء بغلان را 187340 اعلان كرده ايد؛ در حالى كه دند غورى، دند شهاب الدين، بغلان صنعتى، نهرین، بورکه، تاله و برفك و مناطق ديگر اين ولايت؛ يا به گونه كامل از سيطره دولت خارج است يا قسمت بيشتر آن، در همين جريان كمپاين انتخاباتى؛ وضعيت امنيتى اش به جايى رسيد كه قريب بود مركز ولايت نيز به دست مخالفين بيفتد، رابطه پلخمرى مركز بغلان با كابل، مزار، كندز و تخار به مدت بيش از دو هفته قطع شده بود!! در مقابل آراء ولايت كندز را 12881 گرفته ايد؛ در حالى كه وضعيت امنيتى كندز و بغلان خيلى با هم شبيه است و تفاوتها خيلى اندك!! اما تفاوت آراء ( 114 / )؛ آيا هيچ انسان آگاه و عاقل اين ادعاى دروغين را خواهد پذيرفت؟!! آراء غور را 71603 و از فراه را 22975 گرفته ايد؛ در حالى كه وضعيت امنيتى غور بدتر از فراه است!! از سر پل را 35509 گرفته ايد در حالى كه ولايت سرپل در وضعيت بدتر از فراه است، ارقام كميسيون در رابطه به سائر ولايات نيز مثل اينها غير واقعى و جعلى است.

10- چرا تا حال كه بيش از يك هفته از روز انتخابات مى گذرد؛ كميسيون انتخابات نمى داند شمار آراء پاك كه به صندوقها ريخته شده؛ چند است، در حالى كه بايد در پايان روز انتخابات شمار دقيق آراء؛ هم به كميسيون انتخابات معلوم مى شد و هم به تمامى نامزدها و ناظرين شان، وسائل بايومترك براى همين بود، براى شمارش آراء توسط وسائل الكترونيك به گونه اتومات و بدون مداخله افراد، مداخله افراد مصونيت و اعتبار شمارش آراء را از ميان مى برد، موجب تكرار جرائم انتخاباتى شبيه به انتخابات قبلى مى شود، و راه را براى تقلب و دستكارى در نتائج انتخابات باز مى كند.

11- چرا اوراق نتائج؛ نخست به مرجع مجهول و غير قابل اعتماد انتقال مى يابد و بعد درج سرور مركزى بايومترك مى شود!! چرا كميسيون انتخابات به رويت اوراق مشبوه، مشكوك و مملوء از ارقام دروغين و تقلبى؛ شمار شركت كنندگان و رأى دهندگان را اعلان مى كند؛ آن هم به گونه غير مسلكى و غير مسئولانه و بدون توجه به عواقب بد آن، به نحوى كه يك روز شمار رأى دهندگان؛ در نصف تمامى مراكز را يك مليون اعلان مى كند، كه به رويت آن بايد نصف ديگر نيز حول و حوش همين تعداد باشد؛ ولى دو روز بعد و برويت يك هزار محل ديگر؛ شمار آن را به بيش از دو مليون بالا مى برد!! و اين دقيقاً براى آن كه يك مرجع تأثير گذار بيرونى؛ به گونه مغرضانه و خلاف آداب ديپلوماتيك و بدون هيچ مدرك و سندى؛ شمار رأى دهندگان را سه مليون گفته بود و كميسيون خواست غرض صحه گذاشتن بر ادعاى دروغين و غرض آلود اين مقام بيرونى شمار را به سرعت بالا ببرد!! آيا توجيه ديگرى براى اين محاسبه جعلى و دروغين مى توان يافت؟!! كسى كه از دروغ و مبالغه نترسد و پرواى آبرو و اعتبار و حيثيتش را نيز نداشته باشد؛ جسارت خواهد كرد كه شمار رأى دهندگان را بيش از دو مليون بخواند!!! چرا كميسيون حقيقت را به مردم نمى گويد و اعتراف نمى كند كه مشاركت مردم خلاف انتظار دولت؛ خيلى كمرنگ بود و مشروعيت انتخابات را نفى مى كند؟!

12- در حدود دو صد ولسوالى در تمامى كشور در حالتى قرار دارند كه تسلط دولت در آن محدود به بازار ولسوالى و دفتر ولسوال در محدوده دو - سه كيلومترى است و در اين ولسوالى ها جز مأمورين احدى نه رأى داده اند و نه بر تذكره شان ستيكر زده اند؛ قطعاً دروغ محض است كه در هر يكى از اين ولسوالى ها بيش از چند صد نفر رأى داده باشد؛ چگونه جسارت كرده ايد و هزاران رأى را در اوراق نتائج آراء اين ولسوالى ها درج نموده ايد؟!!

13- چرا خيلى از مناطق؛ در چند روز قبل از انتخابات؛ عمداً و قصداً ناامن شدند، مثل ولسوالى هاى چمتال، چهاربولك، بلخ و دولت آباد در ولايت بلخ، عليشنگ و علينگار در لغمان، زليكان در نورستان كه اهالى آن ثبت نام شده بودند و بر تذكره هاى شان ستيكر نيز نصب شده بود، ولسوالى هاى كانتيوا، وانت وايگل، نورگرام، دوآب، و غيره كه مناطق بانك رأى حزب اسلامى بودند، و در مقابل سايت منطقه كوردر كه از مدتها به اين سو در تصرف مخالفين دولت است؛ به نام اين سايت؛ محلى در مركز ولايت باز گرديد؛ و در آن جا به نفع كانديد خاصى صندوقها از آراء جعلى پر گرديد!! در مورد ده ها ولسوالى ديگر در سراسر كشور همين برخورد صورت گرفت؟

14- چرا انتخابات را در بدترين شرائط جنگى و ناامن برگزار كرديد؟ چرا دولت آن را قبلاً، در موعد قانونى اش، در نه ماه گذشته و در شرائط نسبتاً باامن تر برگزار نكرد؟ چرا انتخابات را به شرائط سازگارتر موكول نكرد؟ مسئوليت عدم تأمين امنيت بدوش كيست؟ آيا مى توان دليلى ديگر غير از فراهم كردن و سازگار ساختن شرائط براى تقلب گسترده؛ براى آن تراشيد؟!! مسئوليت شركت كمرنگ مردم در انتخابات؛ به پيمانه اى كه هيچ مشروعيتى براى آن باقى نمى گذارد، متوجه كدام مقام است، كميسيون انتخابات يا زمامداران مطلق العنان، غير مسئول و واجب الاحترام؟  

15- به باور اكثريت افغانها؛ دو ثلث رأى تيم هاى دولتى؛ جعلى، تقلبى و خيالى است، مثالش پكتيا؛ كه ادعاى اشتراك 161000 رأى دهنده را دارند، و كميسيون نيز به گونه غيرمسلكى و كاملاً نادرست؛ اين نوع ارقام را پذيرفته و اعلان كرد، به استناد اين ارقام دروغين و جعلى ادعاء كرد كه بيش از دو مليون افغان واجد شرائط در اين انتخابات شركت كرده اند، عجيب اين كه يك روز نتائج بيش از نصف مراكز را 1151000اعلان مى كند؛ كه برويت آن بايد نصف بعدى كمتر از اين رقم و مجموع رأى دهندگان حول و حوش دو مليون مى بود، اما با كمال تأسف و تعجب كه كميسيون يك روز بعد و با علاوه كردن آراء هزار مركز ديگر شمار رأى دهندگان را به بالاتر از دو مليون رساند!!! افغانها معتقدند كه اين ارقام كاملاً غير واقعى و جعلى بوده و براى آن پرداخته و ارائه شده كه انتخابات نامشروع و ديموكراسى قلابى و تحميلى را موجه جلوه دهند، حضور نيروهاى اجنبى را توجيه كنند و مشروعيتى براى حكومتى فراهم كنند كه مولود مصنوعى انتخابات پر از تقلب باشد!! تعداد رأى دهندگان كمتر از تعداد معتادين ما اند، معتادينى كه ديموكراسى بيمار باعث و عامل اعتياد آنان شده!! انتخاب رئيس جمهور با 20% اشتراك كننده از ثلث مجموع كشور و 10% رأى مؤيد، آن هم از ميان 17 نامزد، آيا مى توان اين را جمهوريت و مردم سالارى خواند؟!! يعنى از 35 مليون نفوس؛ 34 مليون به يك نامزد يا رأى منفى داده و يا اصلاً رأى دادن به اين نظام را بيهوده گرفته و از مشاركت در رأى دهى خوددارى ورزيده، آيا مى توان اين نظام را منبعث از اراده مردم گرفت و نام جمهوريت را بر آن گذاشت و اين زعيم جعلى را نماينده ملت خواند؟!! آیا در ضروف شرایط حاکم کشور ما، شعار های ديموكراسى، جمهوريت، مردم سالارى و حقوق بشر؛ شعارهاى دروغين و مضحك و از جنس همان شعار ها نیست که براى استحمار ملتهاى اسير و تحت اشغال اجنبى زمزمه میشوند و به خود افراد نا آگاه و غلام صفت داده میشود!!! همانگونه كه علامه اقبال شاعر شرق مى فرمايد:

دين و دانش را غلام ارزان دهد  -- تا بدن را زنده دارد جان دهد گر چه بر لبهاى او نام خداست -- قبله او طاقت فرمانرواست

از احدى پنهان نيست كه تيم هاى دولتى و مخصوصاً تيم دولت ساز؛ از تمامى امكانات و صلاحيتهاى دولتى در كمپاين انتخاباتى استفاده سوء بى دريغ داشتند، وزارتها، ولايتها، سفارتها، سائر پستهاى مهم، زمين براى ساختن شهركها، موترهاى زره و غيره را چون رشوت دادند، والى ها، ولسوالها، قومندانان امنيه، رؤساى امنيت ملى و صدها مشاور بیکاره روسای حکومت با معاش و امتیازات مساوی به وزیر و غيره چون كمپاينران شان عمل كردند، فعالين حريف و رقيب را به زندان كشاندند، تنها در چند روز قبل از انتخابات 94 فعال حزب اسلامى را دستگير نموده؛ برخى را تا زمانى در زندان نگه داشتند كه انتخابات سپرى شد و ديگران را به اين دليل تا هنوز نگه داشتند كه شايد پس از اعلان نتائج جعلى انتخابات؛ عكس العملى از سوى حزب صورت گيرد و اين فعالين نقشى در آن داشته باشند. از تخريب و اخلال اجتماعات حريف و حمله بر كاروانهاى شان نيز دریغ نورزيدند، انداخت مرمى هاوان بر اجتماع ما در گرديز و حمله بر كاروان ما در اثناى برگشت از پكتيا از سوى همين تيم انجام شده. آيا كميسيون انتخابات كارى در رابطه به بررسى اين جرائم انتخاباتى انجام خواهد داد و توان بررسى آن را دارد؟ اگر جرأت و توان آن را دارد از بررسى مداخله غيرقانونى و غيراخلاقى رئيس جمهور در رابطه به تحميل رئيس مشرانو جرگه و اخطار اين رئيس؛ كه كمپاينر تيم دولت ساز بود؛ به كميسيون انتخابات؛ در رابطه به قبولاندن آراء غير بايومترك آغاز كند!! ما فهرست تمامى فعالينى را كه در همين دوران به هدايت رئيس جمهور زندانى شده اند؛ در اختيار تان مى گذاريم.   ملاحظات برخی از افراد در رابطه به انتخابات را نیز محضر تان میگذاریم: حشمت غنى برادر اشرف غنى رئيس جمهور قبلى مى گويد: بنابر بد نظمى هاى انتخاباتى از رأى دادن محروم شدم، صبح روز انتخابات به محل رأى دهى در ليسه حبيبيه رفتم، با تمامى سعى و تلاشى كه كردم نتوانستم نامم را در فهرست رأى دهندگان بيابم، بدون رأى دادن؛ نااميد به خانه برگشتم، او در تويتر خود نوشته: تعدادى ديگر را نيز ديدم كه سرنوشت شبيه من را داشتند و از حق رأى محروم شدند!! حشمت غنى مسئولين کمیسیونهاى انتخابات را به حيف و ميل مليونها دالر متهم كرده است!! آيا پاسخى براى اين شكايت و دعوى را داريد؟ اگر برادر قدرتمند و جرأتمند رئيس جمهور به اين سرنوشت روبرو شده؛ سرنوشت ديگران و مخصوصاً افراد عادى و ناتوان چگونه خواهد بود؟!! آيا جرأت و توان جبران اين حق تلفى قبيح را داريد كه شامل ده ها هزار افغان مظلوم مى شود؟

هارون نجفى زاده خبرنگار قبلى بى بى سى كه اكنون با شبكه تلويزيونى ایران انترنیشنل كار مى كند؛ مى گويد: پروسه رأى دهى خيلى سرد و شمار رأى دهندگان نسبت به سابق خيلى كم بود. او مى گويد: اكثر مراكز رأى دهى کابل خالى بودند. معنوى رئيس قبلى كميسيون انتخابات همين حرفها را در مصاحبه اش داشت و گفت: يك ساعت در محل ماند، خالى بود، پنج شش نفر آمدند و رفتند!! بلال سرورى خبرنگار قبلى بى بى سى به استناد اظهارات اهالى ننگرهار مى گويد: در مسجد عید گاه جلال آباد؛ محلهاى رأى دهى با مشكلات و بد نظمى ها روبرو بود، خرابى وسائل بایومترک و از كار افتادن آن، نبود اسماء رأى دهندگان در فهرستها؛ برخى از اين ناهنجارى ها بود، قابل يادآورى است كه اين مشكلات در بقيه محل ها هم وجود داشت. اگر اين انتخابات پر از تقلب و مضحك، و نتائج جعلى آن مدار اعتبار قرار گيرد؛ بدون شك كه با اين كار از يك سو جنازه اين نظام متقلب، جعلكار، مفسد و عامل جنگ برداشته خواهد شد و از سوى ديگر آخرين ميخ بر تابوت ديموكراسى قلابى كوبيده خواهد شد و پس از اين؛ افغانها از نام ديموكراسى و انتخابات؛ متنفر و منزجر خواهند بود و تا سالهاى متمادى كسى جرأت نخواهد كرد نام آن را به زبان بیاورد.  

والسلام على من اتبع الهدى

بااحترام

حزب اسلامى افغانستاند لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th January, 2020