تفصیل | ډیلې شهادت 

18th February, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

درخواست همگانی از ارگان های عدلی و قضائی برای پیگیری توهین های ضیاء رفعت و پرتو نادری

2020-01-22

با امضا نمودن این داد خواست، از ارگان های عدلی وقضایی بخواهیم تا جلو بی حرمتی به شعائر واحکام اسلامی را بگیرند.

روی این لینک کلیک نموده ودر صورت موافقت، آن را امضا نمایید.

 

دادخواست عنوانی :

لوی سارنوال، و سائر مقامات محترم ذيربط عدلی وقضائی جمهوری اسلامی افغانستان

محترما‍!

چنان که مستحضر هستید در پی رسانه یی شدن سخنان مولوی مجیب‌الرحمن انصاری، یکتن از علماء وروحانیون هرات، و نصب برخی از بنرها وشعارهای تبیلغاتی توسط ایشان که در آن به التزام وپایبندی به فریضة حجاب وسایر ارزشهای ثابت اسلامی تأکید شده بود، علی رغم حمایت اقشار مختلف جامعه، عده ای هم نظر به برداشت ها وسلیقه های نسبتاً متفاوت عدم رضایت ونقد خویش را از چگونگی عملی نمودن این روند با حفظ اصول قانون و ارزشهای اخلاقی و اسلامی در گفتمان ها و شبکه های اجتماعی ابراز داشتند؛ اما در این میان چهره های معلوم الحالی چون"ضیاء رفعت" و "پرتو نادری" بدون رعایت کردن تمامی ضوابط وموازین شرعی وقانونی با سرائیدن ابیات گستاخانه ونشر متن توهین آمیزشان در فضای مجازی اضافه بر هجو وگستاخی در حق تمامی علماء وروحانیون -که حیثیت رهبران واقعی جامعه را دارند-؛ اقدام به هتک حرمت حدود شرعی وقانونی از جمله ترغیب وفراخوانی به ترک فریضة حجاب و شراب نوشی ومیگساری و گستاخی به شعائر دینی و ارزشهای ملی و افتخارات انقلابی وجهادی ملت مسلمان افغانستان شدند.

این درحالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در مواد اولیه خویش دین رسمی جمهوری اسلامی افغانستان را دین مقدس اسلام عنوان نموده و اذعان داشته که در نظام جمهوری اسلامی افغانستان هیچ قانون و عملکردی برخلاف احکام و معتقدات اسلامی قابل تنفیذ نبوده، بلکه دولت ملزم به رعایت و عمل نمودن تمامی این احکام وحفظ ارزشهای مبتنی برآن است .

بناء ما امضاءکنندگان این دادخواست پیگرد و رسیدگی قانونی این قضیه را وظیفه و مسئولیت همگانی ومشترک رهبری حکومت، بخصوص قوه قضایی، نهادهای انفاذ قانون و سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان می‌دانیم و از آن‌ها می‌خواهیم که برای حراست ارزشهای اسلامی وملی وتحکیم قانون جمهور اسلامی افغانستان و ممانعت از هرج و مرج در جامعه، در روشنی احکام اسلامی وقوانین نافذه کشور در این زمینه اقدامات عملی شان را روی دست گرفته و ممنون سازند.

https://haqiqat.site/

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

18th February, 2020