تفصیل | ډیلې شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

برنامه و مراسم خلاف ارزش دين و عقايد ما توسط استعمار وارد ميشود

انجنير حکمت سالنگی

2020-01-24

برگزاری برنامه ها و مراسمی که خلاف ارزش های دینی و خلاف عقاید و باور ها مردم ما باشد در مطابقت با ماده اول ، دوم و سوم قانون اساسی کشور جرم پنداشته میشود بنا از نهاد های عدلی وقضائی میخواهیم در این مورد تکلیف خود را روشن نمایند .

بدون شک برگزاری چنین برنامه های مبتذل از یک طرف باعث مخشوش ساختن اذهان عامه و برهم زدن نظم اجتماعی در جامعه و از سوی دیگر بی حرمتی به شهداء کشور خوانده میشود شهدای که در راه حفظ ارزش های دینی و فرهنگ اسلامی جان های خود را فدا کردند .

در این هیج شکی وجود ندارد که انگیزه ترویج چنین برنامه ها از بیرون توسط استعمار برای برهم زدن نظم جوامع اسلامی وارد میشود که متاسفانه جوانان نا آگاه وبی خبر ما مامور و سرباز چنین تهاجم قرار میگیرند و ماموریت خود را منحیث سربازان تهاجم فرهنگ بیگانه گان به پیش میبرندو بر ارزش های میلیونها مسلمان هموطن شان تاخت وتاز میکنند .

بناً رهبران حکومت باید بدانند که یگانه عامل جنگ در کشور نشر وپخش چنین برنامه های مبتذل که خلاف ارزش ها دینی و باورهای مردم هست میباشد و تاامین امنیت چنین برنامه های مبتذل توسط نیروهای دفاعی در حقیقت توهین وبی حرمتی به این نیروهای دلیر وشجاع که پاسداران واقعی ارزش ها مردم هستند میباشد .

بیاید از انرژی و پوتانشیل این نیروهای جوان وقهرمان برای سرکوب دشمنان دین وارزش های دینی استفاده کنیم . به شخصیت و توانائی های شان ارج بگذاریم .د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020