تفصیل | ډیلې شهادت 

21st February, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

آغاز بدبختی و آدمکشی در افغانستان

قاضی محمود الحسن جاهد

2020-02-10

هنگامی که به تاریخ هفت ثور سال ۱۳۵۷ جناح های خلق و پرچم کودتاه نموده قدرت سیاسی کشور را به دست گرفتند بدبختی و آدمکشی درین کشور شروع شد.

کمونیست های دو آتشه لینن پرست , با عنوان کردن نظام پرولتری و انقلاب قهر آمیز به کشتن و بستن افغان ها پرداختند و به بهانه های مختلف کسی را به نام عالم دین, دیگری را به اتهام سرمایه دار و عده ای را تحت نام اخوانی و... به زندانها انداختند و بدون تحقیق به چوبه دار و پولگون فرستادند.

فرامین های متعددی را ظالمانه صادر و آزادی و استقلال ملت مسلمان افغان را زیر سوال بردند در آغاز , حکومت استبدادی شان را ( دولت ملی و دیموکراتیک ) نامیدند این نام را از رساله ( دولت و انقلاب ) اثر لینن برگزیدند و در پهلوی به اصطلاح انقلاب سیاسی - انقلاب فرهنگی را آغاز کردند انقلاب فرهنگی آنها تغییر روند دینی این کشور به صوب نظام کارگری و پرولتری بود که باید در آن اندیشه مارکس و انگلس و ماتریالیزم تاریخی و دیالکتیک با برنامه ( مارکسیزم و لینیزم ) دنبال گردد.

ملت غیور افغان به حمایت و جانبداری از دین و نفرت و انزجار با اندیشه ماتریالیستی به قیام , مبارزه و جهاد آغاز کردند بالآخره عدالت بر جنایت غلبه کرده به اصطلاح انقلاب هفت ثور خود را که برگشت ناپذیر می نامیدند در آستانه برگشت قرار گرفت.

 د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

21st February, 2020