تفصیل | ډیلې شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

امریکا دو امباق را به حال خود گذاشت !- موی کنگ ادامه دارد !

حامد عزیزی

2020-03-25

تحلیف دو گانه دو حریف  غنی و عبدالله که دو هفته قبل همزمان به فاصله نزدیک به هم در ارگ و سپیدار به اصطلاح دو حکومت را تشکیل دادند و هریک باور برین داشت که بادار از وی جانب داری میکند ، گرچه ظاهرا سفرای امریکا و ناتو در مجلس غنی اشتراک ورزیدند و فکر میشد ، غنی برنده میدان است و عجالتا فرمان رهایی زندانیان طالب را نیز داد ولی دیری نگذشت که امریکا باب مذاکره را با عبدالله نیز گشود که باعث دلهرگی و پریشانی غنی شد . امریکایان این بار در مورد غنی و عبدالله از جدیت کار نگرفتند و سلسله مذاکراتش را بوسیله خلیل زاد به پیش برد که موفق نبود .

غنی وقتی پایه هایش را لرزان دید ، دوباره به هزیان گویی شروع کرد و روند رهایی اسراء را متوقف و مشروط ساخت و بهانه تراشی را آغاز کرد و هدفش این بود تا اگر بتواند امتیازی از بادار کسب نماید و امریکا را مجبور سازد که هم از حکومت تقلبی وی حمایه کند و هم بر طالبان فشار آورد تا نقش حکومت را در مذاکرات بین الافغانی قبول نمایند ، که خوشختانه مفکر صاحب در هردو هدف ناکام شد و امریکا نه تنها برایش چراغ سبز نداد ، بر عکس فشارآورد که عبد الله را نیز شریک حکومت سازد ، غنی چون دلسردی امریکا را مشاهده کرد ، این بار از بادار سرپیچی نمود و گفت ، نمی خواهد حکومت مشترک با عبد الله بسازد ، چیزیکه عبدالله به طمع آن بر دو پا نشسته بود که اگر در نتیجه چانه زنی دوباره نصف حکومت را مفت صاحب گردد . چون امریکا از حکومت ناکام و مفسد درجه اول درسطح جهان وحشت ملی به ستوه آمده ، کم کاری و کم ظرفیتی این دو داکتر امریکا را دلسرد و دلخوره ساخته ونه خواست از جانبی مشخصی جانبداری نماید و به اصطلاح دو امباق را فعلا به حال خود گذاشت و وزیر خارجه پمپو اعلام کرد که حکام حاکم علاقه چندانی به کشور و مردم خود ندارند ، فلهذا تا یک ملیارد دالر از کمک های بشری اش برای افغانستان را  متوقف میسازند و اگر روند موی کنگ دو امباق ادامه یابد اقداماتی دیگری هم روی دست است و علاوتا به هردو هوشدار داد که استفاده از قوای مسلح واردوی افغانستانرا در برابر همدیگر ، تحمل نخواهد کرد . من نمی دانم این دو بر کدام داشته های شان حساب میکنند .در شرایط که ویروس مرگبار کرونا به اپیدمی جهانی مبدل شده و اقتصاد جهانی رازیر ضربات شدید خویش قرار داده و همه جهان در سراسمگی و قرنطین قرار دارد و وضع امنیتی کشور بدتر شده وروزانه دها تن از نیروی های امنیتی قربانی جنگ خانمانسوز است ، ولی برای این جنابان چه پروا دارد ؟ یا باید در قدرت باشند ، ورنه همه باید در آتش جنگ و کرونا نابود گردند  . بی تفاوتی امریکا نشان میدهد که عمر طوطیان طلایی به پایان رسیده  است . وما میگوییم این است نسبت غلام وبادار . بیدار شویید کله جنگی کنیدد، همدگر را موی کنک کنید و اگر لازم بود بر دهن یکدگر بالش بگذارید ، تبریک تان باشد !

این ذلت دنیاست و منتظر آخرت باشید سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون . الایه .د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020