تفصیل | ډیلې شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

شناخت دشمن و روش‌های مقابله با آن

عبدالروف توانا

2020-03-25

دشمن، یا درونی است یا بیرونی، یا آشکار است یا پنهان، یا دشمنی خود را ابراز می کند یا مخفی می سازد، یا کوچک و کم اهمیت است، یا بزرگ و خطرناک، یا چهره دوست به خود می گیرد و یا با صراحت به میدان می آید. این است که شناخت دشمن و ویژگی های او نیز ضروری است

یکی از شناخت های ضروری و تعیین کننده در زندگی که به سعادت انسان نیز ارتباط پیدا می کند، «دشمن شناسی» است.

دشمن، مخالف رشد، کمال و سعادت انسان است و از راه های مختلف، «دشمنی» خود را ابراز می کند. به همین دلیل شناخت شیوه های دشمنیِ دشمن نیز اهمیت دارد.

.گاهی ممکن است انسان خودش دشمن خودش باشد و یا با خودش کاری کند که دشمن می کند. گاهی این دشمن، «نفس امّاره» انسان است. پس باید آن را هم شناخت.

دشمن، گاهی در عرصه سیاسی بروز می کند، گاهی دشمن اقتصادی است، گاهی دشمن فرهنگی و اخلاقی است، گاهی خصومتش را در عرصه نظامی اعلام می نماید و گاهی از معبر فرهنگ و اندیشه وارد می شود. پس شناخت میدان ها و زمینه های هجوم و ضربه زدن هم متفاوت است و باید این میدان ها را شناخت.

از این رو «دشمن شناسی» از شناخت های مهمی است که علاقه مندان به سعادت فردی و اجتماعی خویش باید به آن حساسیت نشان دهند و هوش یار باشند تا غافل گیر نشوند و ضربه نخورند.

..دشمن آشکار و نهان

در موضوع دشمن شناسی، شناخت دشمنان نهان، بسیار مهم است. بعضی ها آشکارا دشمنی خود را ابراز می کنند و لذا برخورد با آنان آسان تر است، چون انسان تکلیف خود را با آنها می داند. اما دشمنی که اظهار دوستی می کند و دشمنی خود را پنهان می سازد تا در فرصت مناسب ضربه بزند، بسیار خطرناک است. منافقان از این گونه دشمنان اند. به همین دلیل در آیات قرآن، هشدارهای فراوانی درباره منافقان آمده است تا مسلمانان فریب این دشمنانِ دوست نما را نخورند و از آنان اطاعت نکنند.

دشمنانی هم که عداوت خود را پنهان می کنند، از خطرناک ترین دشمنان اند و باید آنان را شناخت و نقشه هایشان را دانست.  بزرگ ترین دشمنان آنانند که نقشه و نیرنگ خود را پنهان می کنند».ضعیف ترین دشمنان از نظر حیله و نیرنگ، کسی است که دشمنی خود را آشکار کند.

تواضع های دشمن مکر صیادی بود بیدل

که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است

نحوه برخورد با دشمنان

برای مصونیت از خطرات دشمن، هم آگاهی لازم است، هم هوش یاری و هم آمادگی. دوستی کردن با دشمن، بسیار زشت و زیان بار است.

 دشمن، دشمن است و نمی توان با او از درِ دوستی در آمد، چون از همین نقطه ضربه می خوریم. دشمن را هم نمی توان ضعیف شمرد و دست کم گرفت، که ضربه پذیری را افزایش می دهد. چاپلوسی ها و اظهار دوستی های دشمن را هم نباید باور کرد، چون به این وسیله دام می گسترد تا به تور بیندازد.

 

با این حساب می توان گفت در برخورد با دشمنان، سه نکته بسیار اهمیت دارد و در آموزه های دینی هم بر این نکات تأکید فراوان شده است:

1 - شناخت دشمن و شیوه های او؛

2 - دشمن دانستن دشمن و ساده نبودن؛

3 - دشمنی کردن با دشمن، نه دوستی و مودّت.

 

قرآن کریم بارها یادآوری کرده که شیطان، دشمن انسان است. بر این نکته هم هشدار داده که این دشمن را دشمن بگیرید و با او مثل دشمن برخورد کنید. از جمله در این آیه: «انّ الشیطان لکم عدوّ فاتخذوه عدوّاًشیطان، دشمن شماست، او را دشمن بگیرید و دشمنانه با او برخورد کنید

در گذشته هم از دشمن بودن نفس امّاره یاد کردیم. این دشمن درونی، پیوسته وسوسه می کند تا انسان را به گناه بکشد. پس نباید به خواسته هایش تن داد و از آن پیروی کرد.

 

با دشمن نفس، صلح کردن ننگ است

چون در همه حال با خرد در جنگ است

هر چند سخن ز آشتی می گوید

خصمی است که آتش بس او نیرنگ است

 دشمن را کوچک مشمار، هر چند ضعیف باشد

 

همین نکته سبب شد که مسلمانان در سال هشتم هجری پس از فتح مکه در نبرد حُنین، وقتی به جنگ با قبیله هوازن رفتند، چون خود را قوی و دشمن را ناچیز می پنداشتند، ضربه سختی خوردند. قرآن هم از این واقعه یاد می کند و نقطه ضعف مسلمانان را غرور و قوی پنداشتن خود و ناچیز انگاشتن کفار می داند: «و یوم حُنینٍ اذا عجبتکم کثرتکم...و در روز حنین (خدا یاری تان کرد) وقتی که زیادی نفرات شما را مغرور کرد

 

به قول سعدی:

دانی که چه گفت زال با رستم گُرد

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد

این توصیه، درباره دشمن درونی، یعنی هوای نفس هم وجود دارد، چون دشمنیِ نفس امّاره بسیار قوی و پنهانی است.

 

رذایل اخلاقی، دشمن درونی

اشاره شد که در دشمن شناسی نباید از «دشمن داخلی» غافل بود. دشمن داخلی، هم مهره های سرسپرده و خائن در داخل یک جامعه و ملت را شامل می شود و هم غرایز و کشش ها و رذیله های اخلاقیِ درونی را در بر می گیرد.

.

دشمنان فکر و عقیده

دشمن همیشه در عرصه مادی، سیاسی و نظامی نیست. دشمنان فکری و فرهنگی هم وجود دارند که خصومت آنان با اندیشه های ناب اسلامی و توحیدی است و چون با اسلام دشمنی دارند، به صورت آشکار یا پنهان، بی نقاب یا با نقاب، به جنگ اسلام می آیند و از طریق انحراف افکار و ترویج انحرافات و سست کردن باورها و ایجاد شبهه، به دین حق ضربه می زنند. دشمن شناسی در این عرصه هم ضروری است و دشمن شناسان باید هشدارهای لازم را درباره این تاراج گران عقاید بدهند.

پی گیری همه توطئه های فرهنگی و شبهه آفرینی های اعتقادی که از سوی دشمنان خارجی و وابستگان آنان در داخل انجام می گیرد و حساس بودن به آن، قلمرو گسترده «دشمن شناسی» را نشان می دهد که یک مسلمان بصیر و هوش مند، بی نیاز از آن نیست

همیشه منافقان بی دین، مقدسان احمق را علیه مصالح اسلامی بر می انگیزند. اینها شمشیری می گردند در دست آنها و تیری در کمان آنها.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020