تفصیل | ډیلې شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

طرح تأسيس شورى عالى مصالحه از نظر مجموعه صلح و عدالت اسلامى

ديلي شهادت

2020-03-25

بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم

طرح تأسيس شورى عالى مصالحه

از نظر مجموعه صلح و عدالت اسلامى

معقولترين و عملى ترين طرح براى تشكيل شورى عالى مصالحه اين است كه چهار مجموعه (دولتساز، صلح و عدالت اسلامى، ثبات و همگرايى و مجموعه رئيس جمهور قبلى و محترم محمد حنيف اتمر) جهتهاى اصلى شورى عالى مصالحه پذيرفته شوند، اين چهار مجموعه؛ تمامى احزاب سياسى و شخصيتهاى مطرح و تأثيرگذار را احتوى مى كنند. هر يكى از اين چهار مجموعه؛ يك الى پنج عضوش را به اين شورى معرفى كند، اگر مجموعه ثبات و همگرايى به دليل اين كه ائتلافى شامل چند حزب است؛ مى خواهد بيش از يك نفر معرفى كند، و حضور چند عضو مهمش را كه رهبران احزاب اند؛ ضرورى و لابدى مى پندارد،  در آن صورت بقيه جهتها نيز به همين تناسب اعضاء و مؤتلفين شان را معرفى مى كنند؛ در چنين حالتى دو بديل مناسب و عملى داريم:

1-            شوراى عالى مصالحه مشتمل بر رهبران چهار تيم باشد.

2-            و يا داراى 20 عضو به اين شرح:

•             از تيم دولتساز: داكترصاحب محمد اشرف غنى، استاد سياف، حمدالله محب، ستانكزى صاحب و عبدالسلام رحيمى

•             از تيم صلح و عدالت اسلامى: حكمتيار صاحب، مفتى صاحب نقى، مولوى صاحب عبدالصبور، والى صاحب احمد الله على زى، سيد اسحاق گيلانى

•             از تيم ثبات و همگرايى: داكتر صاحب عبدالله عبدالله، صلاح الدين ربانى، استاد خليلى، استاد محقق، جنرال عبدالرشيد دوستم

•             از تيم چهارمى: جناب كرزى صاحب، محترم اتمر صاحب، نبيل صاحب، رنگين دادفر اسپنتا، يك نفر ديگر به مشوره و توافق كرزى صاحب و اتمر صاحب

•             اگر علاوه بر اين تعداد؛ حضور اشخاص ديگر در شورى عالى مصالحه و استفاده از مشوره هاى شان؛ ضرورى و مفيد پنداشته شود؛ به دو طريق مى توان آن را انجام داد:

1.            بر تعداد اعضاء شورى عالى مصالحه؛ به تناسب پذيرفته شده؛ افزود.

2.            در كنار شورى عالى مصالحه؛ شورى مشورتى وسيعتر و شامل شخصيتهاى تأثير گذار درست كرد؛ تا از اين طريق در موارد خاص و مهم؛ از نظريات تعداد بيشتر افراد خبير و با تجربه استفاده شود.

•             هر تصميمى در اين شورى بايد به توافق چهار جهت باشد.

•             در صورتى كه شورى عالى مصالحه مشتمل بر رهبران چهار مجموعه باشد؛ رهبران مكلف به ارائه موضع توحيد شده مجموعه خود بوده و عدم مخالفت همراهانش را با قرار و اجماع چهار جانبه تضمين نمايند

•             در صورت دوم؛ هر جهت مكلف است؛ نخست در باره هر قضيه مهم؛ نظريات و موضعگيرى ها را در مجموعه خود توحيد و سپس در شورى عالى مصالحه از طريق سخنگوى شان مطرح كند.

اين شورى؛ عالى ترين مرجع تصميمگيرى در رابطه به تمامى قضاياى مربوط به صلح بوده، توحيد موضعگيرى هاى تمامى جناحها، ارائه طرح جامع صلح، تعيين هيئت مذاكره كننده و صلاحيتها و وظائفش، و مديريت روند مذاكرات از صلاحيتها و وظائف آن مى باشند.

مجموعه صلح و عدالت اسلامىد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020