تفصیل | ډیلې شهادت 

28th May, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

نامه سرگشاده ویروس کرونا برای انسان !

حامد عزیزی

2020-03-31

سلام بر کسانی که من را مایه عبرت و ذلت می پندارند .

ای انسان ! من موجود نهایت ذره بینی هستم ، که ملیارد ها بار از تو کوچکترم . به مثل تو موجود زنده ، با اراده و عاقل نمی باشم ، با اینکه من و تو مخلوقی بیش نیستیم ، مگر لحظه ی از یاد خالقم رو گردان نبوده و نخواهم بود ، بدون اذن واراده و مشیت او هیچ ام ، الله متعال به من توانایی های بیشتر داده است ، مگر مغرور و خودخواه نیستم .

 ای انسان ! غیر از تو بر هرچه برسم از در ودیوار و فضا و زمین ، اضافه از سه روز با من دوستی نمیکند، این تویی که از من پذیرایی میکنی ،  ومن را در خانه خود جا میدهی ،  پس   اگر تو نباشی من نیستم ، نا فرمانی هایت از خالقت ، کبر و غرورت به داشته هایت ، ظلم هایت بر همنوعانت ، توطیه ، دسیسه و عدم رواداری ات به هم کیشانت، این همه همان است که وبالش را زیر نام ویروس می چشی ! در حالیکه من به هم کیش و همنوع خود حمله نمیکنم با اینکه تعداد ما به ملیارد ها می رسد  ، ما به یک دیگر کمک میکنیم و هیچگاه همنوع خویش را هلاک نمیکنیم ، بلکه برای رشدش زمینه سازی میکنیم . و تو برای از پا دراوردن همنوع خود در تلاش استی ، این تویی که زمینه رشد و تکامل ما را فراهم ساخته ای ، در حالیکه من موجود ریز وناتوانم، با صد مشکل انهم به اثر غفلت خودت ،  از ملیارد ها ملیارد حجراتت  ، فقط یک حجره ات را به تصرف درمیاورم ، ان گاه من سیل بینم و همه کار بعدی را حجره خودت برایم اجرا میکند . این حجره به جای مقاومت  ، تسلیم خواسته های من میگردد ، پس وقتی وجود خودت به نفع دشمن کار کند ، من چی ملامتم . اگر انرا درست پرورش میدادی ، حفاظت میکردی ، و متوجه مسولیت هایش میکردی ، و به سمت و سوی صحیح توجیه میکردی  ، واز ناپاکی های ظاهری وباطنی وی را هوشدار میدادی  وتنبیه می نمودی ، به حق و وجایبش توجه میداشتی و از وی سپر خوب در برابر حمله دشمن میساختی و.... ، امروز این عضو نازنینت  ، هیچگاهی از تو روگردان نبود و دست همکاری با  من را نمی داد، پس معلوم است که از بی عدالتی ات ، مدیریت و ظرفیت کاری ات دل خوش ندارد ، هوشدار و تنبیه من نسبت به کشتار م خیلی زیاد است ، ولی کشتار و مظالم خودت را در جنگ های جهانی ، صلیبی وجنگ های  جاری منطقوی از نظر هیچ عاقلی پوشیده نیست واین روند صد سال است دوام دارد ، زخم ومعیوب شدن ، مهاجرت ، فقر و جهالت از پیامد های این حرکت خشن و نا بخشودنی تو است .

من به یک بارگی کسی را نابود نمیکنم ، خیلی ها را  فرصت دوباره زندگی میدهم ، زیرا من برای عبرت افریده شده ام  ، و اگر غضب هم ام در ان حکمت های خالقم نهفته است   ،  ولی تو برای اغراض شخصی و نابودی همنوع خویش ، انهم به یکبارگی  انواع و اقسام ذرات خانه های اتومی و سلاح های کشتار جمعی را انبار کرده ایی ، حتی با این جثه کوچکم ، توانایی هایم را مشاهده می نمایی ، شوق ساختنم را در لابراتوار های مخفی ات به صورت مصنوعی ، انهم  به مراتب خطر ناکتر از من را سالهاست که روی دست گرفته ایی ، انهم بخاطر نابودی هم جنس ات ،  من به نژاد و مذهب و جغرافیا و  ایدیولوژی کس کارندارم ، با همه یک سان معامله میکنم  ، ولی  مبارزه و تلاش ات روی اهداف مشخص و افراد و   جغرافیای خاص است ، نزد من فقیر و ثروتمند و ریس جمهور و کارگر عادی یک سان است ، زیرا حرکت من در مسیر خواست خالقم است ، در حالیکه خودت  در عرصه تامین عدالت شرمسار هستی .

مردم ازمن اگر واهمه و ترس  دارند ، مگر امیدوار نیز اند ، مگر  روزی رهایی یابند ، ولی مظالم ، بی عدالتی ها و درندگی های  خودت  تا قیام قیامت دوام دارد .

ای انسان ! با وجودیکه اشرف مخلوقات استی ، مگر شر و اسیب ات نسبت به همنوع ات بیشتر است  ، گویا توبه نعوذ بالله خالق شر باشی ، توقع خیر از تو بی فایده است ، ولی خیر من از شرمن بیشتر است ،  مگر ندیدی،  چطور جنگ های خانمانسوز را در  سوریه وعراق ویمن و لیبیاو افغانستان و... به حد اقل رسانیدم ؟  وچطور طاغوتان و ستمگران را به خود شان مصروف کردم ؟  وچطور چرخ اقتصاد شانرا به یکبارگی مفلوج ساختم  ؟  ‌و ایا باعث رهایی هزاران اسیر ان مظلوم که هم نوع تو است ، نگردیدم ؟ با قرنطنی شهرها و عبور ومرور ترانسپورت و معطلی فابریکات چه خدماتی جانانه به محیط زیست نمودم که تو برای  اغراض استثماری ات لحظه ی حاضر به چنین کاری نبودی ، به یک باره گی سرمایه های سر سام اوری را که از خون همنوع ات اندوخته بودی ، برای جلوگیری از  شر من ونجاتت به کار انداختی ، ولی من انرا در خدمت کارگری قرار دادم که لحظه ی از  دست تو ارام نداشت و فعلا باید کمی استراحت نماید .

خلاصه اینکه  اگر عقل سلیمی در میان و تو قضاوت عادلانه نماید ، به این نتیجه خواهد رسید ، که ویروسی در لباس انسان و انسانیت ، بسیار خشن تر و خطر ناکتر از سایر امراض و ویروس های طبیعی است . که نه بر خود ترحم دارد و نه هم بر دیگران .

نه خالق از وی خوش است و نه مخلوق !

پس سزای قروت اب گرم !

ومن ‌ویروس کرونا عذابی ام برای عبرت سرکشان و نا فرمایان .

حال ای انسان بی چاره ! اختیار داری که به خود می ایی ، یا اینکه    به عصیان ، کم مهری ، لجاجت ، خودخواهی ، و مکیدن خون دیگران ادامه میدهی ، تا به  سراغت برسم وکارت  را  یکسره  نمایم  .

من با هرکس چنین دری صحبت را باز نمیکنم ، ولی باور کن ترا دوست دارم ، وجود من نوعی از فر صتی و تذکری است از جانب خالق یکتا که مر ترا نصیب کرده ، در حالیکه او ذاتیست قهار و عزیز ، ولی نهایت رحمن و رحیم و غفور و غفار و عفو و کریم  است . توبه تایب شو ، که خالق ما تواب و توبه پذیر است .

فرصت طلایی ، و چانس خوش !د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th May, 2020