تفصیل | ډیلې شهادت 

28th May, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

حیاء یک شاخه از ایمان است - وقتی که حیاء نداشتی هر کاری را بخواهی بکن

قاضی محمودالحسن جاهد

2020-04-01

پیامبر اسلام (ص) فرمودند :

ایمان شصت و چند یا هفتاد و چند شعبه (شاخه) دارد, بهترین شعبه ایمان, گفتن (لا اله الا الله) است، پائین ترین شاخه آن, دور کردن اشیای مؤذی از راه است و حیاء یک شاخه ی از ایمان است.

حیاء رابطه مستقیم با ایمان دارد, ایمان انسان را به حیاء امر می کند , شخص ایماندار با حیاء می باشد, با حیاء سخن می گوید و با حیاء عمل می کند. هر سخنی منافی حیا باشد از آن خود داری می نماید و از هر کاری بی حیایی اجتناب می کند, پس ایمان راستین, جامعه را از لوث و نا پاکی های سخن و عمل پاک نگهمیدارد.

برای اینکه ایمان راستین و حیای باز دارنده از نا پاکی ها در وجود انسان متحقق گردد, به تربیت سالم اسلامی نیاز است. هر گاه در تربیت توجه خاص صورت گیرد, مردم به سوی صلاح و فلاح راه می یابند , هنگامیکه صلاح و شایسته کاری , در میان افراد جامعه انسانی گسترش یابد, جلو نظام های فاسد و مستبد گرفته می شود, مردم همه به حکم ایمان و از روی حیاء در تعیین و انتخاب زعیم و ادای مسئولیت ها , کاری نمی کنند که مصیبت ها را بار آورد. اما اگر تنها با ادعای ایمان, مردم آزاد گذاشته شوند و در تربیت توجهی خاص صورت نگیرد و اهمیت حیاء باز گو نگردد, هیچگاه جامعه انسانی از ملوثات پاک نمی گردد و مردم در انجام کارها-حقیقت اصلی انسانیت را در نظر نمی گیرند.پس آلودگی ها و مشکلات شیرازه اصلی جامعه را بر هم زده صفات درندگی انسان, بر غرایز دیگری غلبه کرده بدکاری ها رشد می یابد.

به همین دلیل است که پیامبر خدا فرمودند :

(إذا لم تستحيى فاصنع ما شئت)

هنگامی که حیا نکردی هر کار (بدی) را که بخواهی بکن.

پیروان نظریات مبتذل غیر اسلامی, برای اینکه جلو اشاعه و گسترش اسلام را گرفته, راه را برای رشد نظریات باطل هموار سازند, می کوشند که در هر جامعه اسلامی مردم را بی حیا سازند و از راه های که سبب رشد و کمال غرایز تند و سرکش انسانی شود, وارد می گردند.

جهان غرب و قدرتمندان نیرو های استعماری, جهت به کام کشیدن و بلعیدن کشور های اسلامی, از وسایل گمراه کننده که حیا را شکار کند, استفاده می کنند و به اصطلاح خود شان روشنفکران تیپ غربی و غرب زده را در میان جوامع اسلامی رشد می دهند و به حمایت از آنان هزینه های هنگفت مالی را در اختیار شان می گذارند, تا اسلام خالص را دگم و مسلمانان ملتزم به اسلام واقعی را عقب مانده و متحجر معرفی کنند و با روحیه نیوکلونیالیزم یا استعمار جدید, جوانان را عیار سازند. طبعا با رسیدن به این هدف, تضاد فکری میان مسلمانان ایجاد کرده مشکلات و کشمکش های عمیق را به وجود می آورند. با ظهور چنین حالت دین در معرض خطر قرار گرفته, زمینه خوبتری برای استعمار گران مساعد میگردد.

حال برای اینکه از این پیامد ناگوار, مسلمانان در امن باشند باید در حفظ حیاء و عفت, محتاط و مراقب و سختگیر باشند تا فرهنگ و عقیده اسلامی در میان عامه مردم بویژه جوانان سالم باقی بماند.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th May, 2020