تفصیل | ډیلې شهادت 

28th May, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

در پيوند به تقررى هاى تازه از آدرس ارگ

جماد شپون زاده

2020-04-02

ارگ و در رأس اشرف غنى وزارت هاى كليدى و مهم را بدون تائيد سفارت خانه هاى مهم و كليدى نمى تواند انتصاب كند و بعد از تائيدى سفارت امريكا و انگليس و ديگر صدقه دهنده هاى مالى در اين آشفته بازار سياست و معامله گرى هاى سياسى بايد در بين وكلاى پارلمان براى أخذ راى اعتماد معامله ، سازش و رشوت داد ، در غير آن به شما بهتر معلوم است كه بدون معامله با وكلاء وزير خادم و پاك طينت بيشتر از يك سال اجازه پيشبرد كار را در وزارت ندارد.

اشرف غنى در اين انتصاب ها و تقررى ها بازى سياسى دارد ، اگر چنين نيست و معامله با تيم رقيب و سپيدار وجود ندارد ؛ پس چرا تا هنوز همه كابينه و وزراء را به معرفى نگرفته است.

از طرف ديگر منابع ميگويند اگر پروسه صلح با طالبان در تبانى با امريكا ، كشور هاى منطقه و ذيدخل در قضاياى سياسى و نظامى افغانستان به نقطه پايان و انجام نزديك شود ، پس امكان دارد اداره موقت در راه باشد و از همين جهت ارگ در پروسه صلح دل بدى و راى زنى دارد، چون ارگ و كرسى قدرت شرينى و لذت خاص با خود دارد و بخاطر داريم كه در گذشته هاى تلخ تاريخ و محكم كردن كرسى سلطنت و رياست حتى پدر با فرزند ، برادر با برادر ، كاكا با برادر زاده ، استاد با تلاميذ و تلاميذ با استاد قتل كردند و زندان و تبعيد كردند.

قانون احزاب ميگوئيد كسانيكه در راس احزاب و جريان هاى سياسى رئيس و رهبر هستند با گماشتن شدن در مناصب و كرسى هاى دولتى از سمت مقام رياست و رهبرى احزاب استعفا بدهند ، حال ديده شود كسانيكه از آدرس رياست و رهبرى احزاب به پست هاى كليدى و مهم انتصاب و انتخاب ميشوند ، در كرسى رياست احزاب و جريان هاى سياسى كما فى السابق باقى ميماند و يا اينكه به عوض خود كسانى ديگرى را در رأس حزب و سازمان سياسى انتخاب و انتصاب ميكنند.

حرف اخير و كوتاه سخن اينكه با اعلام تقررى از طريق رسانه ها و تا اينكه معامله هاى سياسى به پايان نرسيده ، به نظر اين آدرس و نشانه زود است كه براى اشخاص منصوب به وزارت ها و رياست ها پيام تبريكى داده و تحايف چون چپن ، كلاه قره قل ، بالا پوش و لنگى به رسم تحايف اهدا گردد.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th May, 2020