تفصیل | ډیلې شهادت 

28th May, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

انفلوانزا یا زکام و سرما خوردگی

قاضی محمود الحسن جاهد

2020-04-07

صد سال قبل سال ۱۹۱۸ به نام (Spanish FLU ) مرضی گسترش یافت که ۵۰ ملیون انسان را به کام مرگ کشاند.

۶۰ سال قبل در سال ۱۹۵۸ ریزش یا سرما خوردگی به نام (Asian FLU ) یازده لک انسان را نا بود کرد.

در سال ۱۸۹۰ بیماری (Russian FLU ) باعث مرگ ده لک انسان شد.

در سال ۱۹۷۰ بیماری به نام (Hong Kong FLU ) سبب مرگ ده لک انسان های روی زمین گردید.

در سال ۲۰۱۰ بیماری (Swine Flu ) دو صد هزار انسان را نابود کرد.

در سال ۱۷۹۰ مرض (Yellow Fever) یا تب زرد یک و نیم صد هزار انسان را طعمه مرگ ساخت.

انسان طوریکه قرآن پاک می فرماید موجود ضعیف و ناتوان است اما به ضعف و ناتوانی اش نمی نگرد بلکه با غرور و سرکشی به دنیا زندگی می کند انسان متکبر و سرکش فکر می کند که او با داشتن اسباب و وسایل مادی ظاهری هر چیز را به دست گرفته و از هر گزند مصئون است.

موجودیت بیماری ها در مدت حیات انسان بر روی زمین هشداری است که باید انسان, راه غرور را ترک و به خدای لایزال ایمان و باور و هر لحظه ی زندگی اش را احسان الهی پندارد. بداند که او یک موجود ضعیف و در برابر ویروس که با چشم دیده نمیشود , توانایی مقاومت و ایستادگی را ندارد.

اکنون در سال (۲۰۱۹ - ۲۰۲۰) کرونا یا کوید ۱۹ سبب بیماری بزرگ و مرگ و میر انسان ها شده است که تا هنوز تمام اطبای دنیا, جز اینکه به تدابیر احتیاطی و وقایوی مردم را توصیه نمایند, نتوانسته اند که واکسین آن را کشف و جهت تداوی و جلوگیری از اشاعه و گسترش آن, مورد استفاده قرار دهند.

عقیده شخص مسلمان این است که هر مرض را خدا به وجود می آورد و دوای آن را هم او خلق می کند, اما هیچ مرض بدون اذن خداوند (ج) از بین نمی رود. پس باید مسلمانان با تضرع و خشوع به درگاه الله متعال دست نیاز بردارند با خواندن ادعیه ماثوره و دادن صدقات و توبه و استغفار و انابت نا بودی این ویروس کشنده را از خالق یکتا درخواست کنند.

ظهور امراض مهلک و عجز و ناتوانی مردم, گویای آنست که هرگاه خداوند (ج) بخواهد که این دنیا را پایان بخشد و دنیای دیگری را به وجود آورد او بر این قادر مطلق است و هیچ قدرت و اسباب وسایل دنیوی مانع اراده او تعالی شده نمی تواند بلکه همه به حکم تکوینی خداوند (ج) خاضع و خاشع بوده بخواهند و یا نخواهند, مسیری را که خدا خواسته است طی می کنند.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th May, 2020