تفصیل | ډیلې شهادت 

4th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

اگر به جای طالب بودم چی میکردم؟

حامد عزیزی

2020-05-27

مذاکرات نفس گیر میان امریکا و تحریک اسلامی طالبان هژده ماه طول کشید و بعد از چانه زنی های زیادی بر موضوعاتی چون خروج قوای اشغالگر، رهایی پنج هزار طالب، عدم همکاری طالبان با القاعده و آغاز سریع مذاکرات بین الافغانی از بند های اساسی این توافقنامه بود. که از دید صاحب نظران، طالبان توانستند بهره ی بیشتری برند و امربکا را به پای میز مذاکره بکشانند، و افتخاری بیشتری را در میان هواخواهان شان پیدا نمایند و یک روزنه امید واری بیشتری را برای ملت افغانستان به ار مغان آورند و.. مگر متاسفانه، چون غنی تصویرش را درین معاهده ندید، از رهایی اسراء ابا ورزید و بهانه های مختلف را روی دست گرفت و طالبان هم به عوض اینکه متوجه حساسیت قضیه شوند، از سیاست مدارا و حکمت کار گیرند، نوعی انعطاف نشان دهند، بر خلاف جنگ را تشدید بخشیدند که باعث کشته و زخمی شدن صدها تن از ملکیان و نظامیان هر دو طرف گردید ، چیزیکه بهانه ی بدست کسانی داد که حامی جنگ اند و نمی خواهند تا قضیه از راه مصالحه حل گردد .

درین مقال گرچه من طالب نیستم، مگر می خواهم تمثیلی از آنها را رونما سازم:

1-غنی آرزوی دوام قدرت را تا پنج سال آینده دارد و واضح است که در برابر هر توافقی که حکومت پوشالی اش زیر سوال برد سنگ اندازی می نماید، که چنانچه کرد و رهایی زندانیان را به بهانه اینکه طالبان کاهش خشونت نکردند، تا امروز به تعویق انداخت ودرنتیجه، مذاکرات بین الافغانی که قرار بود تا ده روز پس از امضای معاهده، آغاز می یافت با سر نوشت نا معلومی روبرو ساخت، کاش طالبان حساسیت قضیه و برنامه های وسیع دشمنان صلح را درک میکردند، به عوض تشدید جنگ، بر کاهش خشونت توافق میکردند. چنانچه با امریکایان کردند و امروز شاهد کشته و زخمی شدن صد ها تن نمی بودیم، لاکن طالبان مرتکب نوعی مغالطه شدند، سیاست جنگی را در پیش گرفتند که در حقیقت آب در آسیای دشمنان صلح بود. زیرا حلقات قوی و غیر مریی در داخل و خارج وجود دارد که به هر شیوه ی که شود، خواستار حالت جنگی اند و ایشان از ین آب ها ماهیان خود شان را میگیرند و اهدافی مشخصی دارند. اگر طالبان اصرار بر جنگ نمایند، دست آورد های ناشی از معاهده با امریکا  را دارند از دست میدهند، و پروسه صلح در حال بلع ( قورت شدن) است، لذا تدبیر نمایند اگر این مامول به خوردن زهر هم منجر گردد، باید از حلقوم دشمنان  کشیده شود و کاری نکنند که با اندک اشتباه همه چیز را به باد فنا دهند، در غیر آن طالبان بازنده اند و باید دانست که در سیاست ، تیوری دو قدم عقب ویک قدم جلو موفق است و با داد وستد میشود به هدف رسید، به نظرم هرکی تار بیشتر داد، انحناء کرد، بازی به نفع وی تمام میشود. سیاست یک لنگه و اصرار بر موقف، احیانا اضراری بیشتری دارد جنانچه مشاهده کردیم، غنی توانست خودرا از انزوا رهایی بخشد، مذاکرات را به تعویق انداخت و یک کتله  بزرگ از مخالفن طالبان را که در تیم عبد الله یک جا شده بودند با دادن رشوه سیاسی با خود همگون ساخت ، که در آینده مذاکرات مشکلات جدی را فرا راه طالبان بوجود خواهند آورد  ، در حالیکه عبد الله قبل از توافقش با غنی بارها چراغ سبز برای طالبان دادند، مگر طالبان ازین فضا هم نتوانستند به نفع خود استفاده نمایند . اصرار جنگی طالبان در برابراردوی ملی نیز، سوالاتی را در اذهان عامه ایجاد کرده که صلح با امریکا و جنگ با افغان کدام منطق دارد؟ اگر طالبان امروز به قدرت سیاسی افغانستان برسند، همین اردو در خدمت شان خواهد بود.

خلاصه کلام اینکه، مصلحتی به کار رود که ازین اژدهار خلاص شویم و هر گونه بهانه ماندن شانرا منتفی سازیم و عوض کشتن و بستن، سیاست داد و ستد سیاسی را پیشه کنیم، در غیر آن تیوری غنی که همانا پوره نمودن دوره پنجساله اش است به حقیقت می پیوندد آنهم به اثر سیاست های خام طالبان.

2- اگر نظرم در میان طالبان وزنه ی داشت، در مذاکراتی بین الافغانی شرکت می ورزیدم که از ذوات و اطراف ذیل تشکل شده بود:

1- یکنفر نماینده از سوی غنی

2- یکنفر از سوی محور کرزی

3- یک نماینده حزب اسلامی

4 -یک نماینده جمعیت اسلامی

5- یک نماینده جنبش ملی

6- یک نماینده وحدت اسلامی

7- یک نماینده از قشر جوانان

8- یک نماینده از قشر زنان

9- یک نفر از علمای زبده و بی طرف (سنی )

10- یک عالم زبده و بیطرف ( شیعه)

12- یک نفر متخصص اقتصاد بی طرف

13-یک نفر متخصص حقوق  بی طرف

14- یک نفر جنرال نظامی  بی طرف

15- یک نفر از نماینده شورا های مدنی

16- شش تن از روسای قومی زوون های مختلف کشور

در ترکیب هیئت اگر وزنه قومی مد نظر گرفته شود، هم کار نیک است و ریئس هیئت یک عالم دین باشد.

اگر طالبان با چنین هیئتی باب مذاکره را آغاز نمایند، من فکر میکنم کار  شان آسان خواهد بود.

ویانا  اتریشد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th July, 2020