تفصیل | ډیلې شهادت 

4th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

استادان پوهنتون کابل که توسط کمونستان اعدام شدند

جنايات خلق و پرچم

2020-05-28

استادان فاکولته طب کابل:

1 - دکتر عبدالفتاح همراه

2 - دکتر عبدالعظیم مجددی

3 - محمد هاشم مهربان

4 - دکترحاج علی جاغوری

5 - دکتر عبدالغفار

6 - دکتر عبدالظاهر رزبان

7 - سید کاظم دادگر

8 - داکتر عبدالاحد

استادان ذیل از فاکولته زبان و ادبیات اعدام شدند:

- زمریالی ناصری

- محمد علم نورستانی

- امیر محمد یار

- خان آبادی

- زکریا

- علی حیدر لهیب

- عبدالرزاق

- خانبار

استادان ذیل از فاکولته شرعیات اعدام شدند:

- استاد غلام محمد نیازی یکی از بنیانگزاران نهضت اسلامی

- استاد وفیع الله سمیعی

- استاد حبیب الرحمن

- استاد ایاز الله مخه ور

- استاد غلام فاروق

- استاد نصیر احمد

استادان ذیل از پوهنزی انجینری اعدام شدند:

- محترم استاد محمد حسن

- محترم استاد محمد صدیق

- محترم استاد محمد محسن

- محترم استاد عبدالکریم

- محترم استاد عبدالکریم ابراهیم خیل

استادان ذیل از فاکلته علوم اجتماعی اعدام شدند:

- محترم استاد غلام غوث شجاعی

- محترم استاد دوست محمد کامکار

- محترم استاد عبدالسلام

استادان ذیل از فاکولته حقوق و علوم سیاسی اعدام شدند:

- محترم استاد محمد عارف

- محترم استاد نجیب الله

" محترم استاد عبدالغفور سلطانی شوهر سیما ثمر از  دانشکده ساینس اعدام شد.

" فضل احمد احراری از دانشکده فارمسی اعدام شد.

" عزیزالله از دانشکده اقتصاد اعدام شد.

35 تن از استادان فوق در زمان حاکمیت مشترک تره کی و حفیظ الله امین و ریاست خاد داکتر نجیب الله اعدام شدند.

تعداد زیادی از استادان دانشگاه کابل در این دوره زندانی بودند که بعداً در دوره ی ببرک کارمل آزاد شدند.

 یک تن از استادان دانشکده ساینس، محمد یونس اکبری در دوره ی حاکمیت ببرک کارمل اعدام شد.

شروع بدبختی ها را همین ها به نام خلق و پرچم‌ کردند.

از ترور داوود خان با خانواده‌اش شروع الی جدا شدن شهنواز تنی به خلق و دکتور نجیب به پرچم!

و بعدا" کودتای شهنواز تنی با جنرالان دیگر بر علیه نظام داکتر نجیب و ارسال طیاره های کشور توسط همین ها به پاکستان با پیلوت هایش.

اگر اینها اتحاد  میداشتند، تفرقه خلق  برای پشتون ها  و پرچم   از تاجک  هارا نمیداشتند، و بر علیه یکدیگر کودتا نمیکردند، و  مردم را به جرم‌نماز و ریش تیرباران نمیکردند نظام خیلی خوب داشتیم.

پلیگون های پلچرخی، هربی پوهنتون و آکادمی تخنیک، قوای چهار زرهدار پر از گورهای دسته جمعی مردمانی اند بجرم نماز و ریش و اخوانی بودن زنده بگور شدند و بعضی هایشان حتی تاحال احوالی ازشان نیست، شب هنگام آمدند و بدون موجب و پرسان و سوال و جرم و جنایتی بردند و شهید ساختند...

عزیزانم،

خاطرات و سرگزشت و یادداشت ها و همچنان خلص سوانح از شهدای گمنام را به صفحه  جنایات خلق و پرچم  ارسال کنین تا سبب آگاهی نسل جوان از واقعیت ها گردیده و درس عبرتی باشد برای آیندگان

در پناه حق باشین و التماس دعاد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th July, 2020