تفصیل | ډیلې شهادت 

4th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

سوراخ های داخلی جمعیت اسلامی آیا جمعیت در حال نزع سیاسی قرار دارد ؟

حامد عزیزی

2020-06-25

از بیانیه اخیر صلاح الدین ربانی سرپرست جمعیت حین افتتاح بنیاد استاد ربانی و دفتر مرکزی جمعیت چنین پیداست که این سازمان شصت ساله به گفته ربانی ، دارد مثل پایپ کهنه از چندین جا سوراخ شده و حمعیت در حال نزع سیاسی قرار داده ، طوریکه حین افتتاح دفتر چهره سرشناس جمعیت به جز خود ربانی و احمد ضیا مسعود و احمد مسعود ، و بقیه کودکان کسی در آن سراغ نمی گردید . واز مهمان های خصوصی خارج از جمعیت ، دو نفر یکی آقای پدرام و دیگری باتور دوستم بود که برایم حیران کننده بود .

بیانیه تند و تیزاقای ربانی عنوانی اعضای ارشد مثل عبدالله ، قانونی ، عطانور ، اسماعیل خان ، حفیظ منصور این را میرساند که حمعیت درخور اختلاف شدید قرار گرفته وبه گفته ربانی  که ایشانرا  متهم به معامله گرایی از اقتدار بزرگ سیاسی به یک ماموریت کوچک سیاسی نموده است و گویا این عده خایینین به ملت و اهداف والای جمعیت اند ، از همه عجیب تر اینکه آقای ربانی جلسه بن را یک جلسه نمایشی  خواند ، جلسه که از برکت آن جمعیت از کولاب به کابل آورده شد و اقتدار سیاسی را زیر چکمه طیارات ب 52 امریکایی بدست گرفت و خواستار بمباردمان های نقاط حساس دشمنانش بوسیله قوای امریکایی بودند . این جلسه بن بود که از برکت آن جمعیت بال و پر جدید کشید و درین بیست سال اخیر علی الاقل در نصفی از اقتدار سیاسی نظام شریک اند ، معاونیت ریاست جمهوری ، وزارت دفاع ، وزارت خارجه ، وزارت داخله، ولسی جرگه و مشرانو جرگه ریاست مصالحه ملی  ودر هییت قضایی کشورو اکثری از سفراء و دپلوماتان تقریبا درین دو دهه از آن جمعیت بود . فهیم ، قانونی و عبدالله و بسم الله و اسماعیل ، عطانور ، نعمت الله شهرانی ، احمد ضیا ، امرالله صالح ، حفیظ منصور و سالنگی ها ، ضرار احمد مقبل وخود ربانی ، مگر اعضای جمعیت نبودند . دهها والی ، دهها معینان و صد ها جنراال ارتش و پولیس و امنیت ملی مگر از جمعیت نبود  وفعلا هم نیست ؟ مگر هزاران تن جمعیتی جذب ارتش ملی و پولیس و امنیت ملی نیست ؟ مگر هزاران تن از افراد جمعیت در کدر های ملکی کشور استخدام نه شده اند ، از برکت جلسه بن بود که مسعود قهرمان ملی ، فهیم به رتبه مارشالی ، و ربانی لقب شهید صلح و پنجشیر از ولسوالی به ولایت ارتقاء یافت وازبرکت جلسه بن بود که با صرف  دهها ملیون دالر از پول های باد آورده باداران خارجی صاحب قبر های مرمرین نیزگردیدند . من از غصب وتاراج معادن و زمین ها و املاک عامه هنوز چیزی نمی گویم ، سری به شیرپور بزنید که اکثر این قصر های دلخراش بلورین مال کیست ؟ مگر غیر از افراد جمعیت حق مارشال ، و قهرمان شدن را دیگران نداشت  ؟ مگر سایر واحد های اداری مثل شیدند ، شینوار وڅدران حق ارتقاء یافتن به ولایت را نداشتند در حالیکه هم نفوس قابل ملاحظه دارند و هم مساحت جغرافیایی وسیع ؟ 

بلی ، نوش جان جمعیت ، که توانست از برکت فیصله بن از کلینرهایش حنرال سازد ، از پنچرماین هایش تجار ملی سازد و از نداف هایش اعضای پارلمان و سفراء سازد !

مگر دیگران جنرالش سر کراچی بادرنگ سودا میکند ؟

شما سری به ثبت اطاق های تجارت افغانستان زنید که اکثرازین تجار ها به نحوی از آنها با جمعیت در ارتباط اند که سرمایه که فعلا دارند قبل از اشغال و آمدن امریکا نداشتند . امروز هریک از ذوات که در بالا تذکر یافت از لحاظ قدرت اقتصادی به یک جزیره قدرت سیاسی مبدل شده ، آنهم از برکت جلسه بن !

هر کدام حرف از ملیونها دالر سرمایه میزنند و طبعی است که جمع شدن شانرا زیر یک چتر آنهم تحت رهبری یک نوجوان  مقاله خوان وبی تجربه کسر شأن میدانند، روی همین دلیل به مثل کرم ها در جان هم افتیدند !  تن به همگر نداده ، هریک به تنهایی دارند ارمان های معنوی جمعیت را به معامله میگیرند ، مگر ربانی خود را از همه چیز پاک و مبرا قلمداد میکند !

مگر جا داشت که در چنین یک افتتاح تاریخی هزاران تن  از نخبه گان جمعیت اشتراک میورزید ، لاکن معلوم شد که دیگر جمعیتی و جود ندارد ، و اگر دارد با این حال و احوال است !

ویانا  اتریشد لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th July, 2020