تفصیل | ډیلې شهادت 

4th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

ختم وخالی !

فريدون افراسيابی

2020-06-29

دستبرد ۳۳ پایه وییلیتور وقاچاق آن به بیرون ازکشور در شرایطیکه شفاخانه های مابه چنین دستگاهی نیاز عاجل دارند ، مردم را به عمق فاجعه ، تازه متوجه ساخته است. مدیر آژانس پژواک برای افشای این خبر کار درخور ستایشی کرده است.

 قاچاق داراییهای کشور درهفده سال کماکان جریان داشته و وسیعتر شده است.

انتقال داراییها ازسنگ رخام وچوب گرفته ، تا سنگهای قیمتی و دیگر مواد در روی لاری ها وترکها روز وشب به پاکستان ، ایران وتاجکستان انتقال میگردد.

در معادن لا جورد وطلای بدخشان دستبرد واستخراج معدن بیشتر ازدیگر جاهها میباشد.

در منطقه "یشوی کوهستان" بدخشان حین کندنکاری معدن طلا ۳۲ تن کارکر کشته و چندین نفر دیگر مجروح شدند ، این حادثه ۶ جنوری۲۰۱۹ رویداد . بگفته ولسوال این ناحیه کار استخراج غیر قانونی آنجا از کنترول ادارات دولتی بیرون بوده واین اسخراج با عمله ده هزارنفری  که معاش هر کارگر از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ افغانی در روز صورتومیگیرد ، بدون وقفه جاری میباشد.

صفحه : " بدخشان من وتو " در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۹ نوشته بود :

"ازهرتن مواد معدنی کوهستان بدخشان تا ۸۵ گرام طلا موجود میشود ، طلای رسوبی ودریایی بدخشان در مسیر کوکچه و معاونین آن ازجمله معادن مهم دیگر این ولایت شناخته شده که در هرمتر مکعب ریگ این ساحه تا ۳۹۴ ملی گرام سنجش میگردد. "

 یک صفحه دیگر نوشته بود : صدپایه ماشینی که ریگرا ازدریا کشیده وروی لاری بار میکنند درین ساحه مشغول کار میباشند گه واضح است کاردایمی آنها نقصان خارج ازتلافی را به این ذخایر وارد مینماید.

در هر حال اگر با سرعت کنونی ، بخصوص در بخش معدن و چوپ ، دستبردها ادامه داشته باشد ، دیری نخواهد گذشت که مملکت از وجود این منابع ختم و خالی گردد.

یاداشت :

تصویرها مربوط قاچاق سنگ رخام هلمند وچوب کنر به پاکستان میباشد.د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th July, 2020