تفصیل | ډیلې شهادت 

4th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیتفصیل

اشغالگران چرا جهان اسلام را شرق میانه، نامیدند ؟!

عبد الخالق صارم

2020-06-30

مقارن با جنگ جهانی ( جنگ اروپایی دوم ) اشغالگران برای کشورهای عربی اسلامی ، اصطلاح شرق میانه ( خاورمیانه ) را نظر به انگیزه های ذیل، انتخاب نمودند :

1- اشغالگران خواستند که با اصطلاح شرق میانه ، هویت سیاسی اسلامی این سرزمین را یا مسخ نمایند و یا بیرون بریزند و فرهنگ اسلامی این سرزمین را مطابق خواست خود بارنگ فرهنگ غربی، رنگ آمیزی نمایند که در نتیجه روحیه دنباله روی غرب، در نهاد ما تثبیت گردد و این منطقه به یک محدوده جغرافیایی محض تبدیل گردد که قابلیت مدغم شدن به غرب را داشته باشد!

2- بعد از فاجعه اشغال فلسطین و بعد ازینکه صلیبیزم و صهیونیزم ، فلسطین را غصب نمودند، این فاجعه که قضیه مربوط به همه مسلمانان بود و هویت متمایز آن جهاد اسلامی است،  اشغالگران به جای اینکه آن را قضیه مسلمانان بنامند ، نامش را قضیه شرق میانه، گذاشتند .

تا چنین وا نمود کنند که موضوع اشغال فلسطین یک قضیه کوچک و مربوط به یک منطقه جغرافیایی خاص به نام شرق میانه است نه قضیه مربوط به همه مسلمانان !

3-  در این چند سال اخیر و بعد ازینکه سخن از عادی سازی روابط با اشغالگران یهودی به میان آمده است، لانه های تروریستی صلیبیزم و صهیونیزم به این نتیجه رسیدند که با این عادی سازی روابط با مزدورانش ، دیگر آن روحیه ، باور و اراده مسلمانان را در جهاد با اشغالگران یهودی صهیونیستی ، شکسته و این فاجعه و اشغال را بالای ما قبولانده اند و همچنین این سرزمین که نامش را شرق میانه گذاشتند،  موجودیت و تسلط صهیونیزم را بر خود پذیرفته است .

این جا بود که از شرق میانه جدید و در پی آن از شرق میانه بزرگ ، نیز نام بردند .

در حالیکه کور خواندند و درک نکردند که این حکومت های عربی مزدور که در پی عادی سازی روابط با اسرائیل هستند هرگز از مسلمانان و حتی از باشندگان کشورهای خود هم نمایندگی کرده نمی توانند .

4-  در این سرزمین که نامش را شرق میانه گذاشتند  ، جهان اسلام را می بینیم که با یک وحدت زبانی ، تاریخی ، فرهنگی و پیروی از یک قرآن و یک پیامبر و توجه به طرف قبله در بیشتر کره زمین ، گسترده است .

و چون حکومت نام نهاد اسرائیل یک کشور و جامعه تحمیل شده بر مسلمانان می باشد که از ناحیه دین، زبان ، فرهنگ، أهداف، اختلافات منطقه وی شهروندانش، وابستگی به غرب و .... با مسلمانان کاملا متفاوت بوده و مورد نفرت امت اسلامی قرار دارند که به عنوان یک آواز دلخراش و یک عضو اضافه و نا آشنا و یک زخم ناسور و متعفن و یک عنصر اشغالگر و ستیزه جو ، عرض وجود نموده اند.

نظر به دلائل فوق اشغالگران، جهان اسلام را با در نظر داشت موقعیت و فاصله جغرافایی شان نسبت به  مرکز غرب ، نام گذاری نمودند مانند، شرق دور، شرق نزدیک، شرق میانه .

گویا مسلمانان بردگان هستند که بادر نظر داشت موقعیت شان نسبت به برده فروشان ، نام گذاری می شوند .

و این منطقه که در اطراف رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار دارد ، نامش را، شرق میانه گذاشتند و در پی آن از همه کتاب های درسی ، تحقیقات علمی و گذارش های سیاسی ، جغرافیایی ، اقتصادی ، امنیتی ، نظامی و .... نام اسلام و مسلمانان را حذف نموده و به جایش شرق میانه نوشتند و چند کشور غیر عربی، مانند افغانستان، ایران، ترکیه و دیگران را نیز، شامل شرق میانه نمودند تا اسرائیل نیز یکی از کشور های شرق میانه شمرده شده و موجودیت وی در میان مسلمانان تثبیت گردد .

متأسفانه تمام ادارات و مراکز سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ، رسانه یی و .... مزدور،  در جهان اسلام ، نیز آگاهانه این اصطلاح استعماری را پذیرفته و با آن تعامل نمودند .

جالب اینست که هنگامیکه از تروریزم و افراط گرایی حرف می زنند ، دیگر شرق میانه را فراموش نموده و تروریزم اسلامی و افراط گرایان مسلمان، می گویند !!!د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th July, 2020