شهیدانو کاروان | ډیلې شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیټول شهیدان

شهید عبدالله پشتون قو مندان حزب اسلامی درلغمان

در دوره تجاوز بی شرمانه امریکایی ها بر افغانستان

شهید عبدالله پشتون فرزند عبدالرحمن باشند . . .


تفصیل

شهید احمدی دحزب اسلامی د دوه جهادونو قوماندان

شهید الهاج محمد عمر احمدی اصلی نوم محمد عمر الحاج شهید محمد عمر« احمدی » د مرحوم محمد طاوس ځوی او د . . .


تفصیل

شهید محمد عیسی مشهور په محمد نادر

~~شهید محمد عیسی مشهور په محمد نادر د مرحوم محمد موسی زوی ، او د مرحوم محمد ابراهیم لمسی چي په ۱۳ . . .


تفصیل

شهید محمد ظاهر (حمزه)

محمد ظاهر )حمزه( فرزند داد محمد ولدیت خدا بخش مسکون . . .


تفصیل

ستر جنرال کشمير خان (رحمه الله)

استاد جمعه خان نورستاني

 

د مرحوم کشمير خان اسلامي اخلاق، امتيازي ځانګړنې او . . .


تفصیل

بیوگرافی شهید مولوی صاحب نقیب احمد احمدی

ترتيب دهنده: عابد الله

مولوی صاحب نقیب احمد ”احمدی“ فرزند عبدالحیات ولدیت سید . . .


تفصیل

شهيد قوماندان عبيدالله شمس وحدت

شهيد قوماندان عبيدالله شمس وحدت د مولوی شمس الرحمن زوی د قاضي حمزه گل لمسۍ د ننګرهار ولايت د خوگي . . .


تفصیل

شهید عبد العظیم خان طوفان

عبد العظیم ( طوفان) فرزند زرعالم ولدیت شیرعلی در ولایت لغمان ولسوالی علیشنگ قریه غازی اباد در سال . . .


تفصیل

شهيد غازی صفی الله کی بود؟

صفی الله فرزند قوماندان عبد الحمید باشنده قریه غازی آباد ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان می باشد۔

. . .


تفصیل

به مناسبت سيوم سال ,شهادت استاد طالوت موحد

پیدایش و دوره‌ی تعلیمی:

پدربزرگوار موحد شهید، نورمحمد خان فرزند محمد ابراهيم خان از . . .


تفصیلاخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020