تفصیل | ډیلې شهادت 

28th May, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

شهید عبدالله پشتون قو مندان حزب اسلامی درلغمان

2020-04-01

در دوره تجاوز بی شرمانه امریکایی ها بر افغانستان

شهید عبدالله پشتون فرزند عبدالرحمن باشنده قریه کندی میل مربوط ولسوالی علیشنګ ولایت لغمان در سال ۱۳۴۹ در یک خانواده متدین چشم به جهان کشوده.

 

* به امدن قوای ناتو وتجاوز امریکایی ها تحت رهبری حزب اسلامی افغانستان به جهاد مسلحانه اغاز نمود و در مقابل قوای امریکایی ها اولین شخصی که بود مقابله نمود و کاروان ها و قطارهای امریکایی ها را یکی پی دیګر مورد حمله قرار می داد که تعداد زیادی از امریکایی ها را روانه جهنم ساخت۔

 

* موصوف بدون امریکایی ها با اردو و دیګر افراد دولت هیچ کاری نداشت ودشمنان اصلی اسلام را مورد حمله قرار می داد۔

 

* از جمله مجاهدین دلیر حزب اسلامی افغانستان در دوران تجاوز امریکایی ها به شمار می رفت و یک بار خانه موصوف مورد بمباردمان شدید طیاره های امریکایی ها قرار ګرفت و نیز چند ماه پیش از طرف امریکایی ها اولا تمام اعضای فامیل اش را  از خانه بیرو ساخته وبعداً خانه اش را ویران ساختن۔

* برادر شهید پشتون بر کار و پیکار خویش ادامه می داد که به تاریخ ١٠\١٠\١٣٨٥ از طرف قوای امریکایی ها درولسوالی علیشنګ ولایت لغمان در منطقه پوهین مورد بمباردمان هوایی قرار ګرفت و در همانجا جام شهادت را نوشید ۔

انا لله وانا الیه راجعون

در دوره تجاوز بی شرمانه امریکایی ها بر افغانستان

شهید عبدالله پشتون فرزند عبدالرحمن باشنده قریه کندی میل مربوط ولسوالی علیشنګ ولایت لغمان در سال ۱۳۴۹ در یک خانواده متدین چشم به جهان کشوده.

 

* به امدن قوای ناتو وتجاوز امریکایی ها تحت رهبری حزب اسلامی افغانستان به جهاد مسلحانه اغاز نمود و در مقابل قوای امریکایی ها اولین شخصی که بود مقابله نمود و کاروان ها و قطارهای امریکایی ها را یکی پی دیګر مورد حمله قرار می داد که تعداد زیادی از امریکایی ها را روانه جهنم ساخت۔

 

* موصوف بدون امریکایی ها با اردو و دیګر افراد دولت هیچ کاری نداشت ودشمنان اصلی اسلام را مورد حمله قرار می داد۔

 

* از جمله مجاهدین دلیر حزب اسلامی افغانستان در دوران تجاوز امریکایی ها به شمار می رفت و یک بار خانه موصوف مورد بمباردمان شدید طیاره های امریکایی ها قرار ګرفت و نیز چند ماه پیش از طرف امریکایی ها اولا تمام اعضای فامیل اش را  از خانه بیرو ساخته وبعداً خانه اش را ویران ساختن۔

* برادر شهید پشتون بر کار و پیکار خویش ادامه می داد که به تاریخ ١٠\١٠\١٣٨٥ از طرف قوای امریکایی ها درولسوالی علیشنګ ولایت لغمان در منطقه پوهین مورد بمباردمان هوایی قرار ګرفت و در همانجا جام شهادت را نوشید ۔

انا لله وانا الیه راجعون
واپساخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

28th May, 2020