تفصیل | ډیلې شهادت 

27th January, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

به یاد سپه سالار نامور جهاد: «سی و دومین سالروز شه

2018-10-08

در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظار اند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. (الاحزاب: 23)

مبارزه و جهاد در راه الله همواره مستلزم از خودگذری ، جانبازی و تقدیم قربانیهای بزرگ و عظیم است. ملت مؤمن و شهادت شعار افغانستان با درک رسالت عظیم اسلامی خویش سال های متمادی مشغول جهاد و پیکار بخاطر اعلای کلمة الله و اقامه حکومت خالص اسلامی در سرزمین مجاهدخیز افغانستان است . بیش از یک و نیم ملیون از بهترین فرزندان مؤمن و با شهامت خویش را قربانی راه جهاد و اسلام نموده است ، از اثر فداکاری های همین فرزندان غیور و مؤمن میهن بود که زنجیر طلسم و استبداد کمونیزم جهانی را از هم گسسته و قوای وحشی روس را با زور بازو از سرزمین شهید پرور افغانستان بیرون برانند.

بدون تردید هریک از شهدای گلگون کفن انقلاب اصیل اسلامی افغانستان نقش بسیار برازنده و مهمی را در امر تقویت و پیشبرد جهاد کشور عزیز ما بازی کرده اند که قلم از بیان فداکاری ها و قهرمانیهای شان عاجز و نا توان است.

اما برخی از این شهدای والا مقام چنان نقش برازنده را در جهاد بازی کرده اند که میتوان گفت که ایشان ستون نیرومند انقلاب اسلامی افغانستان بوده و در شگوفایی و شکل گیری آن نقش تعین کننده داشته اند.

منجمله برادر شهید څارنوال عبدالرؤف”حجت“ یکی از همان رادمردان بزرگ و قهرمانان همیشه در سنگر جهاد بوده که نام گرامی او همواره با حروف طلائی بر تارک تاریخ انقلاب اسلامی افغانستان خواهد درخشید و کارنامه های بزرگ و انقلابی او برای همیشه الهام بخش ره روان راه جهاد و شهادت در افغانستان بوده و بحیث مشعل فروزانی، روشنگر راه مجاهدین و سنگرداران اسلام در مسیر جهاد و مبارزه خواهد بود.

شهید بزرگوار ما همچو ستاره درخشانی در افق خونین و پهناور جهاد و انقلاب اسلامی کشور عزیز ما درخشید و با دریدن دل ظلمت و کفر در شرایط خیلی دشوار و سخت نیرو های جهادی را در خطه مهمی از افغانستان شهید پرور مجاهدانه رهبری و قیادت نمود و تا آخرین لحظات حیات خجسته اش همراه با دیگر یاران همسنگر و مجاهد خود قوای وحشی گارد سرخ و مزدوران خلقی و پرچمی آنان را مجال نداد تا نفسی به راحت کشیده و جای پای به خویشتن در میان مردم قهرمان و شهادت شعار خطه مرد خیز پروان ، کاپیسا درست نمایند.

شهید عبدالروف ”حجت“ در سال ۱۳۵۶ هـ ش از شعبه فقه و قانون پوهنځی شرعیات پوهنتون کابل فارغ التحصیل گردید و بعد از اتمام دوره احتیاط در اردو بحیث څارنوال در مرکز ولایت نیمروز مقرر شد ، هنوز از تقرر موصوف چند ماهی نگذشته بود که کودتای منحوس ۷ ثور به دستور مستقیم روسها توسط مزدوران ملحد و جنایت کار آنان بوقوع پیوست و مبارزات اسلامی ملت مؤمن و مسلمان ما تحت رهبری نهضت شکوهمند اسلامی وارد مرحله حساس و جدی تر گردید بناء ً بدستور مقامات رهبری نهضت څارنوال عبدالرؤف ”حجـت“ بکابل باز گشت و مدت چند ماه در مرکز بکار تنظیم و دعوت برادران به صفوف تحریک پرداخته و در قسمت بهبود وضع تشکیلاتی و تنظیمی تحریک در پایتخت خدمات شایسته و بزرگی را انجام داد و سر انجام بعد از سپری کردن چند ماه پس از اینکه دیگر برایش مجال گشت و گذار و کار در مرکز باقی نماند راه هجرت را در پیش گرفت، در ماه میزان ۱۳۵۷ هـ ش وارد پشاور، مقر رهبری حزب اسلامی افغانستان گردید. بنابر هدایت مقام رهبری حزب اسلامی، شهید حجت مدتی را در پست معاونیت اداره قضائی حزب اسلامی خدمت کرد و پس از مدتی بحیث مسئول شعبه طلبه علوم دینی تعیین گردید در قسمت آگاهی دادن و بیداری روحیه جهاد و مبارزه در میان طلبای افغانی که در مدارس دینی پاکستان مصروف تعلیم و تحصیل بودند، نقش بسیار برازنده را بازی کرده و عده زیادی از این برادران را به صفوف جهاد تنظیم کرد.

در ماه حوت ۱۳۵۷ شهید حجت بحیث قومندان گروپی از مجاهدین آگاه و مؤمن عازم جبهات ولایت کنر گردید و در جنگ های خونین که در بین مجاهدین و قوای رژیم ملحد تره کی صورت گرفت ضربات کوبنده و مرگباری را بر پیکر قوای جبون رژیم الحادی حزب خلق وارد نمود.

در سال ۱۳۵۸ طبق لزوم دید مقام محترم امارت حزب اسلامی بحیث قومندان گروپ منظم، از مجاهدین تعیین و عازم ولسوالی تگاب ولایت پروان – کاپیسا گردید و طی عملیات های جنگی که مجاهدین تحت قومانده برادر شهید”حجت“ بر علیه قوای رژیم ملحد انجام دادند تلفات سنگینی بر دشمن کافر وارد آمده و بعد از کشته شدن عده از سرشناسان بد نام باند خلق، پرچم بدست مجاهدین سرانجام ولسوالی تگاب تحت قوماندۀ څارنوال عبدالبشیر و همکاری څارنوال عبدالروف و سایر فرماندهان حزب اسلامی اولین بار فتح گردید ،‌ درفش سبز و حیات آفرین اسلام به عوض بیرق منحوس کمونیستی برفراز آن ولسوالی در اهتزاز درآمد.

شهید عبدالرؤف”حجت“ بعد از بازگشت از سفر ایران در اوایل بهار سال ۱۳۵۹  همراه با تعداد زیاد از مجاهدین عازم ولسوالی های غوربند ولایت پروان شد.....

څارنوال عبدالروف”حجت“ هنگام وصول به دره سبز با چنان استقبال گرم و بی مثال از طرف مردم مؤمن و مجاهد آن خطه مواجه شد که خاطره آن برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند.

بعد از سپری شدن مدت چند جهاد مقدس در ولسوالی سرخپارسا و سایر نقاط غوربند آغاز یافت و ولسوالی سرخپارسا کاملاً از تسلط رژیم منحوس کمونیستی آزاد گردیده بود و مجاهدین ادارات محلی و انجمن های انقلاب اسلامی را قبلاً تأسیس کرده بودند ، بناءً څارنوال شهید که از طرف امارت حزب اسلامی افغانستان بحیث آمر عمومی جهاد در ولسوالی های غوربند مقرر شده بود. بدستیاری و همکاری سایر مجاهدین و برادران مسوول بخاطر آزاد سازی کامل ولسوالی های غوربند اقدام نمود و هنوز از ورودش وقت زیادی سپری نشده بود که به لطف و توفیق الله خیرالناصرین و از اثر جانبازی های کم نظیر مجاهدین سلحشور غوربند کندک مستقر در منطقه چهارده غوربند و علاقه داری شنواری و مرکز ولسوالی های غوربند (سیاگرد) یکی بعد دیگر بدست انقلابیون مسلمانان ما فتح گردیده بدین ترتیب دره مرد خیز و شهید پرور غوربند از لوث وجود کفر و کمونیزم پاک سازی شد.

بدون شک فتح کندک چهارده و فتح مرکز ولسوالی غوربند از جمله کارنامه های درخشان مجاهدین مؤمن ما بشمار میرود. در مؤفقیت عملیات مذکور قومانده حکیمانه و انقلابی څارنوال عبدالرؤف”حجت“ شهید نقش سازنده ای داشت. و همچنان در بخش تقسیم بندی حوزه های جهادی ولایت پروان - کاپیسا به پنج حوزه جهادی از کارنامه های بزرگ شهید عبدالرؤف”حجت“ بحساب می آید. گر چند شهید موصوف مبارزات و ابتکارات زیادی را در مسیر جهاد و آزادی کشور انجام داده و موارد فوق چند نمونه انگشت شمار از مبارزات مجاهد اصیل و قافله سالار مجاهدین راه آزادی کشور شهید څارنوال عبدالروف”حجت“ محسوب میشود. قابل تذکر می دانیم که موصوف از سال 1361 تا 1366 به حیث امیر جهاد پروان - کاپیسا ایفای وظیفه نمود و سرانجام بعد از یک عمر جهاد و مبارزه در راه الله و اقامه حکومت اسلامی در میهن عزیز ما شهید څارنوال عبدالرؤف”حجت“ این فرزند قهرمان اسلام و این سپه سالار دلیر مردان جهاد و نبرد و راد مرد صحنه سخن و قلم در صبحگاهان روز شنبه یازدهم (۱۱)  میزان سال ۱۳۶۶ هـ ش در قریه فرنجل به شهادت رسید. روح شان شاد و یاد شان گرامی باد.

 
واپساخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

27th January, 2020