تفصیل | ډیلې شهادت 

14th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی

تفصیل

سیزدهمین سالیاد شهادت عبد الکریم عابد را گرامی می

2019-09-02

۲۵ اسد مصادف بود با سیزدهمین سالیاد شهادت عبدالکریم عابد، قوماندان عمومی جبهات جهادی ولسوالی قره باغ ولایت کابل که در 25 اسد 1385 به دست دشمنان دین و وطن جام شهادت نوشید.

عابد ، فرمانده دلیر و مدبری بود که در نتیجه مقاومت شجاعانه در برابر حملات قوای اشغالگر شوروی وحکومت دست نشانده وکمونیستی   در جبهه  قره باغ از  فرد عادی تا فرماندهی بزرگ این جبهه نظامی به اوج  شهرت رسید.  موصوف به صورت  دایم کاروانهای  نظامی دشمن اشغالگر را  در جاده کابل پروان  در منطقه  قره باغ  مورد حملات شجاعانه خویش قرار میداد که این موضوع بیشتر سبب شد تا دولت و حامیان ان به ستوه آمده ، بعد از مشورت با بادارانش ،  راه نو  ده سبز را طراحی واعمار  کرد.  عبدالکریم عابد از فرماندهان شجاع ، مدبر  ویکی از قهرمانان جهاد بود که در آزادی کشور از چنگال خونین کمونیزم ، نقش مئوثر ایفاء نمودند . بیشترین اسلحه مجاهدین وی از غنایمی بود که در میادین جنگ از شوروی ها وعساکر رژیم مزدور ان گرفته شده بود. با وصف اینکه جبهه وی در چند کیلو متری پایگاه بگرام قرار داشت وهمیشه به وسیله توپخانه ونیروی هوایی شوروی زیر فشار دیده می شد ؛ اما پایمردی و ایستاده گی مجاهدین قر ه باغ زبانزد خاص وعام بود ، جبهه اش از  تحرک و نشاط خوبی برخوردار بود .  رزم اورانش   در زمان جهاد قوت های دشمن را چه در حملات تهاجمی شان  وچه در هنگام دفاع   تار و مار کرد ، پوسته ها وپایگاه های متعددی را از  سلطه دولت آزاد ساخت. کاروانهای دشمن را به اتش کشیدند ،چندین عراده تانک های کوه پیکر ودستگاه های بیم چهل وبیم 21،  توپ های ثقیل و صد هامیل اسلحه خفیف  وسایط دشمن را به غنیمت گرفت ودر اختیار داشت.

عابد چهارمین فرماندهی بود که در میان همسنگرانش رشد نموده ، مسئولیت این جبهه بزرگ ونیرومند حزب اسلامی برایش تفویض گردید.  جبهه قره باغ بی تردید بسا قهرمانان دیگر را در سنگر هایش   مانند : استاد عبدالوکیل شهید ،انجنیر مسجدی ، استاد عارف شهید انجنیر زلمی شهید ،استاد فضل الله حیران ،  صوفی احمدی و... پرورید وبه شهرت رسانید.

قبل از ایشان ، شاهد شهید ، بریالی و عبدالکریم  زاهد  نیز از فرماندهان نامی و فداکار قره باغ بودند که یکی پی دیگری از یک خانواده در راه خدا  به شهادت رسیدند.

این فرمانده بزرگ وقهرمان که از محبوبیت خاصی در میان مردمش برخوردار بود، زمانی ناجوانمردانه به شهادت رسید که خود را نامزد مجلس در  انتخابات پارلمانی 1385 کشور ساخته بود، چون داشتن پایگاه مردمی آن ، احتمال  پیروزی اش را حتمی ساخته بود ؛ ولی قوت مردمی اش را رقبای حسود و  انحصار طلبان قدرت دیده نتوانستند ، با توطئه خاینانه وجود فزیکی اش را از چشم مردم حذف ؛ اما محبت ایشانرا هرگز از دلهای مجاهدین ومردم شمالی زایل نتوانستند. با استفاده از امکانات دولت و اقتدار کاذب چه بسا جنایاتی را برخی ها مرتکب شدند که در تاریخ ملت آزاده ما به مثابه نقاط سیاه ثبت گردیده است.

بنابر اظهارات بسته گان و همسنگرانش ، وی نیز مانند: استاد عبد الصبور فرید  شهید ( فرمانده بزرگ جهاد وآزادی ) و بسای دیگر ...توسط رقبای سیاسی ...  دوران جهاد ش به شهادت رسید ، در حالی که شهادت ایشان مرگ پر افتخار به  خانواده و  رهروانش  به حساب رفته  ؛ اما جنایتکاران تاریخ بدانند که با ترور شخصیت های بزرگ نمیتوان اراده یک ملت مصمم راخدشه دار ساخت. ....

گرچه محدودیت های زمانی و ظرفیت روزنامه  از تحقیق وپژوهش دقیق تر در زنده گی جهادی وسیاسی این ابر مرد مارا باز ماند ؛اما از یاران فرهیخته ورسالتمندش خواهشمندیم تا خاطره ای از ایشان که در ذهن داشته باشند به شکل کتاب ورساله ای در آورند که به مثابه برگ های زرین ثبت تاریخ گردد.

 

 

 

 
واپساخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

14th July, 2020