تفصیل | ډیلې شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی



تفصیل

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

2020-02-17

سلیمان شاه صوفی زاده

 

ای ورونو! زمونږ صفونو کی ګډ شوی لوی خطر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 

پخپل کور کی مو نه پریږدی، وحدت ته لوی ضرر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 

دین بیل گڼی سیاست نه، دوی بی سره مرغه غواړی

بی واکه، بی اختیاره، بی وزره مرغه غواړی

 

په نوم دی مسلمان خو د اسلام نه مرور دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 

هدف یی ده تضعیف د دین ایمان زمونږ وطن کی

ګوښه غواړی قدرت نه مسلمان زمونږ چمن کی

 

نوکر د استعمار دی او غربیانوته سره زر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 

را ویښ شئ مؤمنانو! دغه نوی مصیبت دی

د خلق او د پرچم څخه بدتره په لعنت دی

 

ماویست او ستمی ورڅخه زر ځلی بهتر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی!

 

غربی دیموکراسی غواړی، اسلام ځنی بیزار دی

غلطه پالیسی غواړی، د کفر خدمتګار دی

 

شیطان غوندی چلونو کی ماهر او باخبر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی

 

تصفیه غواړی صفونه، ای د دین ښه عاشقانو!

خپل دین څخه دفاع لره ملا وتړئ غازیانو!

 

ولاړ صوفی زاده درته په شان د یو عسکر دی

خطر د سیکولر دی! خطر د سیکولر دی



واپس










اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020