تفصیل | ډیلې شهادت 

7th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی



تفصیل

مجاهدین حزب اسلامی درکوه بندها با سه زبان أشنایی دارند

2020-05-22

1-زبان زور

2- زبان قلم

3-زبان نرم وصلح

 

امروز جمعه از روزهای اخر ماه مبارک رمضان همکاران ریاست خدمات به ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا نزد مجاهدین شیران صفتان رفته بودند.

صدقات فطر و کمک های ناچیز اما اخلاصمندانه برادران و خواهران را به مجاهدین بی بضاعت و خانواده های شهدا من حیث کمک و تحفه کوچک عید سعید فطر نغدا قرار دادند.

رفتن به نزد مجاهدین محروم و مظلوم و یاد نمودن انها باعث خوشی زیاد برایشان شد و دعا نمودند.

*ما از همکاری برادران مجاهد ولسوالی کوهبندها درترتیب لست های مستحقین و مد نظر گرفتن تدابیر صحی کرونا در وقت توزیع کمک ها بسیار تشکری می نمايم.

* شاید نشر بعضی گزارشها لازم نباشد، اما توکلت علی الله.

در سفر و جلسه کمپاین انتخاباتی برادر حکمتیار در کاپیسا مجاهدین ولسوالی کوهبندها بخاطر جلوگیری از تخریب دشمنان صلح در کوه ها، همان شب و روز پاسبانی میکردند.

که الحمدلله بدون هیچ نوع مزاحمت جلسه به پایان رسید که چنین نوع تخریب در یک ولایت صورت گرفته بود.

بااحترام

مسافر



واپس










اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

7th July, 2020