تفصیل | ډیلې شهادت 

7th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی



تفصیل

از طرف رياست خدمات يک لبخند به روی يتيم

2020-05-26

https://www.youtube.com/watch?v=6bLkbtX3wfY

 

ابتکار چند خواهر جوان (14-17ساله) با احساس و مسلمان افغان مقیم جرمنی با ارسال کمک 50 هزارافغانی شان أرزو داشتند:

دریک یتیم خانه برای 50  یتیم یک مجلس عیدی گرفته شود برابشان گوشت و یا کباب پخته شود تا شکم سیر بخورند و خوش شوند.

یک لبخند به روی یتیم امروز سوم عید سه شنبه در کابل یک برنامه عیدی در یک مکتب برای 40 طفل یتیم ترتیب دادیم، ازینکه شرایط پختن گوشت مساعد نیست، برنامه عیدی برای ایتام را کوچک گرفتيم.

1-بیسکت، کیک، کلچه، چاکلیت، فانتا، پیپسی، آب، کیک، شوکو جوس بالای میز برای خوردن گذاشتیم.

2-به هر کدامش، یک مقدار از همین کیک و کلچه و بیسکت و فانتا،،،، بطور تحفه در یک پلاستیک دادیم تا به خانه هایشان باخود ببرند.

3-به هر طفل یتیم 300- 400 و 500 - افغانی تخفه عیدی دادیم.

 همه طفل های امروز بسیار زیاد خوش شدند شاید در زندگی شان مرتبه اول بود.

 امروز راه ها ترافیکی همه مسدود بخاطر قرنتین، دکانها بسته بودند الحمدلله بازهم خوب بود.

از پیشنهادهای زیاد، از شکایات، از گیله ها بهتراست برادران یک ابتکار کوچک عملی داشته باشد.

لب خند یک یتیم در نزد خدا ارزش بزرگ دارد.

ریاست خدمات

مسافر



واپس










اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

7th July, 2020