شعر و ادب | ډیلې شهادت 

7th July, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانیشعر و ادب

در رثای شادروان انجنیر صدیق مسلم رحمه الله

سید روضت الله مجید

 

 

خیزد از دل ناله ها بی اختیار

در فراق مرشد والا تبار

 

جای آن باشد که خون گرید سحاب

جای آن باشد بنالم زار زار

 

کاخ علم و دانش و فضل و هنر

سرنگون شد از قضای روزگار

 

انجنر صدیق آن مرد منیر

کرده رحلت جانب دارالقرار

 

مرد مومن مرد سنگر مرد حق

واعظ و دعوتگر راه غفار

 

حزب اسلامی به سان او ندید

. . . تفصیلاخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

7th July, 2020