انجنير حکمت سالنگی | ډیلې شهادت 

4th April, 2020


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی'انجنير حکمت سالنگی'  ټولی لیکنی

حزب اسلامی افغانستان حامی و مدافع رسانه ها وآزادی بیان به معنی واقعی بوده

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

من از طرز خرامت میشناسم !

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

حزب اسلامی پیشتاز در آبادانی، رشد، توسعه و سرسبزی کشور است

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

خروج نیروهای اشغالگر امریکایی آغاز شد!

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

شیرک خانه روباه بیرون !

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

مقایسه دو تصویر که بیانگر دو رویداد تاریخی در کشور ما بوده !

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

سوال من در تلويزيون ملی از حمدالله محب

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

حکومت کابل اراده و تصميم برای صلح ندارد

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

شکست مفتضحانه امریکا را باید جشن گرفت !

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

این چگونه وجدان هست !

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

کجا اید ! که صدا بلند کنیم

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

توره پتکی !

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

۴چهار دلو ۱۳۶۷

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

برنامه و مراسم خلاف ارزش دين و عقايد ما توسط استعمار وارد ميشود

انجنير حکمت سالنگی

تفصیل

پخواني لیکنی


اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

4th April, 2020